dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Miljoenennota
 Vandaag 18-09-2019
19512 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-09middeninkomen
18-09middenklasse
17-09sweet spot
17-09olieprijs
17-09cherry picking
17-09ZEW-index
17-09nieuwe normaal
17-09overheidsinvesteringsf...
17-09structuurfonds
17-09staatsfonds
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigrant
 31. arbeidsmigratie
 32. arbeidsmobiliteit
 33. arbeidsongeschikt
 34. arbeidsongeschiktheid
 35. arbeidsovereenkomst
 36. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 37. arbeidsparticipatie
 38. arbeidsplaats
 39. arbeidsproductiviteit
 40. arbeidstijdverkorting
 41. arbeidsverdringing
 42. arbeidsvolume
 43. arbeidsvoorwaardenregeling
 44. armoede
 45. ATV
 46. ATV-dagen
 47. automatische prijscompensatie
 48. avr
 49. AWVN
 50. baan
 51. baangarantie
 52. baanloze groei
 53. baas-koelieratio
 54. babyverlof
 55. banencijfer
 56. banenmachine
 57. banenmotor
 58. banenplan
 59. Barbapapa-contract
 60. basisinkomen
 61. basisjaarsalaris
 62. beëindigingsovereenkomst
 63. beloningsverschil
 64. beroepsbevolking
 65. beroepskosten
 66. beschikbaar inkomen
 67. betaalde arbeid
 68. Beveridgecurve
 69. bezettingsgraad
 70. bijstand
 71. bijzondere beloningen
 72. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 73. boventalligen
 74. brugpensioen
 75. bruto arbeidsparticipatie
 76. bruto-netto
 77. buddybaan
 78. bullshit-job
 79. CAOP
 80. carrièresprong
 81. CBI
 82. centraal weerstandsfonds
 83. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 84. CEO-to-worker pay-ratio
 85. Christelijk Nationaal Vakverbond
 86. Citizen's Basic Income
 87. cloudwerker
 88. CNV
 89. collectief ontslag
 90. collectieve arbeidsovereenkomst
 91. combinatiebaan
 92. concurrentiebeding
 93. concurrentiepositie
 94. conjuncturele werkloosheid
 95. conjunctuur
 96. consulent (arbeidsmarkt)
 97. consument
 98. consumentenvertrouwen
 99. consumptie
 100. contractloon
 101. crepeerindex
 102. cyclische werkloosheid
 103. dagloner
 104. dagloon
 105. deeltijd-WW
 106. deeltijdbaan
 107. deeltijdklem
 108. deeltijdval
 109. deeltijdwerk
 110. deeltijdwerker
 111. dienstbetrekking
 112. dienstencheque
 113. doorgroeival
 114. dopgeld
 115. dubbele baan
 116. dwangarbeid
 117. economische groei
 118. éénverdiener
 119. eerste industriële revolutie
 120. emolumenten
 121. employability
 122. expatriates
 123. expats
 124. extralegale voordelen
 125. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 126. financiële vallen
 127. flexbranche
 128. flexibele schil
 129. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 130. flexicurity
 131. flexisme
 132. flexplek
 133. flexschil
 134. flexwerker
 135. FNV
 136. frictiewerkloosheid
 137. fringe benefit
 138. fte
 139. gage
 140. garden leave
 141. gardening leave
 142. gebruikelijk loon
 143. gebruikelijkloonregeling
 144. gele vakbond
 145. generatiepact
 146. ghosting
 147. gig economy
 148. gig worker
 149. glazen plafond
 150. gouden handdruk
 151. green card
 152. grensarbeider
 153. grenswerker
 154. groeiverslaving
 155. herintredersval
 156. herverdeling van arbeid
 157. het nieuwe werken
 158. hire and fire
 159. HNW
 160. hoofdkostwinner
 161. huishouden
 162. human cloud
 163. hybride werkende
 164. hysteresis
 165. inactiviteitsgraad
 166. industriële productie
 167. industriepolitiek
 168. informele economie
 169. inkomen
 170. intercedent
 171. inverdieneffect
 172. Jan met de pet
 173. job
 174. job opening
 175. Job Openings and Labor Turnover Survey
 176. jobhoppen
 177. jobhopper
 178. jobless claims
 179. jobless rate
 180. jobless recovery
 181. jobmarkt
 182. kantonrechtersformule
 183. kenniseconomie
 184. kennismigrant
 185. Keynesiaanse werkloosheid
 186. klapstoelfunctie
 187. kleverige vloer
 188. kluswerker
 189. kostwinner
 190. kraamverlof
 191. krappe arbeidsmarkt
 192. Labor Department
 193. labor participation
 194. lage-inkomensgrens
 195. langdurige werkloosheid
 196. levenslooponzekerheid
 197. local content requirements
 198. loon
 199. loon naar werken
 200. loon-prijsspiraal
 201. loonakkoord
 202. loondienst
 203. loondrempel
 204. looneis
 205. loonfatsoen
 206. loongarantieregeling
 207. loongrens
 208. loonkloof
 209. loonkostenhandicap
 210. loonmassa
 211. loonmatiging
 212. loonoffer
 213. loonplafond
 214. loonruimte
 215. loonslaaf
 216. loonsom
 217. loonsombenadering
 218. loonspanning
 219. loonwig
 220. loonzeepbel
 221. luddite fallacy
 222. maandloon
 223. macrocijfer
 224. managementlaag
 225. marktomstandigheden
 226. massaontslag
 227. McJobs
 228. MHP
 229. microjob
 230. minimumloon
 231. misery-index
 232. moderne slavernij
 233. Monster year report
 234. moonlighting
 235. mozaïekbaan
 236. multijob
 237. national living wage
 238. natuurlijke werkloosheid
 239. niet-beroepsbevolking
 240. nieuwe normaal
 241. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 242. non-compete clause
 243. nullijn
 244. onderkant van de arbeidsmarkt
 245. ondernemingsorganisatie
 246. ondernemingsraad
 247. ontslag
 248. ontslagbescherming
 249. ontslagpremie
 250. ontslagprocedure
 251. ontslagronde
 252. ontslagvergoeding
 253. open hiring
 254. oproepcontract
 255. optieclausule
 256. opzegtermijn
 257. organisatiegraad
 258. ouderdomsarmoede
 259. Participatiewet
 260. partnerverlof
 261. parttime
 262. parttimer
 263. passend werk
 264. paternalisme
 265. payrolling
 266. perquisites
 267. personeelskorting
 268. persoonlijk keuzebudget
 269. Phillipscurve
 270. pkb
 271. polder
 272. poldermodel
 273. precaire klasse
 274. precariaat
 275. premieloonstelsel
 276. prestatiebeloning
 277. prestatiebonus
 278. prijscompensatie
 279. primaire arbeidsongeschiktheid
 280. primaire arbeidsvoorwaarden
 281. problematische schulden
 282. productie
 283. productiecapaciteit
 284. productiefactoren
 285. productiemiddelen
 286. protectionisme
 287. quits
 288. quits rate
 289. rank and yank-systeem
 290. recht op onbereikbaarheid
 291. recruiten
 292. recruitment
 293. reële economie
 294. reïntegratiebeleid
 295. relatiebeding
 296. rightsize
 297. robotonomie
 298. salaris
 299. schijn-zzp'er
 300. schijnconstructie
 301. schijnzelfstandige
 302. scholingsrugzak
 303. schuldinflatie
 304. secundaire arbeidsvoorwaarden
 305. seizoensinvloeden
 306. seizoenswerkloosheid
 307. slapend dienstverband
 308. slashbaan
 309. slasher
 310. slavenarbeid
 311. SNA
 312. sociaal plan
 313. social dumping
 314. sociale 'race to the bottom'
 315. sociale uitkeringen
 316. sociale verzekeringswetten
 317. sociale voorzieningen
 318. sociale-zekerheidstoerisme
 319. sprokkelbaan
 320. stagflatie
 321. staking
 322. stakingskas
 323. stapelen van banen
 324. starter
 325. steunaanvragen
 326. Stichting Normering Arbeid
 327. Stichting van de Arbeid
 328. structurele werkloosheid
 329. structuur- en cohesiefondsen
 330. sunrise industry
 331. sunset industry
 332. sweatshop
 333. Tax Cuts and Jobs Act
 334. technologische revolutie
 335. technologische werkloosheid
 336. terugploegen
 337. the cull
 338. thuisland
 339. tijdelijk contract
 340. tijdelijke werkloosheid
 341. traktement
 342. trendvolger
 343. tussenbaan
 344. tweede industriële revolutie
 345. tweeverdieners
 346. UBI
 347. uitkeringsaanvragen
 348. uitzendbureau
 349. uitzenden
 350. uitzendkracht
 351. uitzenduren
 352. United States Department of Labor
 353. Universal Basic Income
 354. US Initial Jobless Claims
 355. uurloon
 356. vacature
 357. vaderschapsverlof
 358. vakbeweging
 359. vakbond
 360. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 361. vakorganisatie
 362. variabele beloning
 363. vast contract
 364. vaste aanstelling
 365. vaste baan
 366. vaststellingsovereenkomst
 367. veelverdiener
 368. verborgen arbeidspotentiëel
 369. verborgen werkloosheid
 370. verdienstelijking
 371. Vereniging Payroll Ondernemingen
 372. verkapte werkloosheid
 373. verlonen
 374. vermogenskrimp
 375. vervroegde uittreding
 376. VNO-NCW
 377. volledige werkgelegenheid
 378. voltijdbaan
 379. voltijdequivalent
 380. VPO
 381. VSO
 382. wachtgeld
 383. Wajong
 384. war for talent
 385. weekloon
 386. weerstandskas
 387. werkende armen
 388. werkgarantie
 389. werkgelegenheid
 390. werkgelegenheidsvallen
 391. werkgever
 392. werkgeversbijdrage
 393. werkgeversheffingen
 394. werkgeverslasten
 395. werkgeversorganisatie
 396. werkgeversvereniging
 397. werklandbeginsel
 398. werkloosheid
 399. werkloosheidscijfer
 400. werkloosheidsgraad
 401. werkloosheidspercentage
 402. werkloosheidsuitkering
 403. werkloosheidsval
 404. Werkloosheidswet
 405. werkloze beroepsbevolking
 406. werknemer
 407. werknemersbijdrage
 408. werknemersvereniging
 409. werknemersverzekeringen
 410. werkonbekwaam
 411. werkplatform
 412. werkstaking
 413. werkverschaffing
 414. werkvloer
 415. werkzame beroepsbevolking
 416. Wet aanpak schijnconstructies
 417. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 418. wet Huis voor klokkenluiders
 419. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 420. Wet sociale werkvoorziening
 421. Wet van Okun
 422. Wet Verbetering Poortwachter
 423. Wet werk en bijstand
 424. WIEG
 425. woonland
 426. Working Opportunity Tax Credit
 427. working poor
 428. Working Tax Credit
 429. zelfstandige zonder pensioen
 430. ziekteverzuim
 431. zwart werk
 432. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet