dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
onderkant van de markt
 Vandaag 16-07-2019
19318 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
15-07plaatsen
15-07plaatsing
15-07valley of death
15-07game changer
15-07lege vennootschap
15-07financiële crisis
15-07financiële markten
15-07Grote Depressie
15-07Grote Recessie
15-07Kaupthing
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigrant
 31. arbeidsmigratie
 32. arbeidsmobiliteit
 33. arbeidsongeschikt
 34. arbeidsongeschiktheid
 35. arbeidsovereenkomst
 36. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 37. arbeidsparticipatie
 38. arbeidsplaats
 39. arbeidsproductiviteit
 40. arbeidstijdverkorting
 41. arbeidsverdringing
 42. arbeidsvolume
 43. arbeidsvoorwaardenregeling
 44. armoede
 45. ATV
 46. ATV-dagen
 47. automatische prijscompensatie
 48. avr
 49. AWVN
 50. baan
 51. baangarantie
 52. baanloze groei
 53. baas-koelieratio
 54. babyverlof
 55. banencijfer
 56. banenmachine
 57. banenmotor
 58. banenplan
 59. Barbapapa-contract
 60. basisinkomen
 61. basisjaarsalaris
 62. beëindigingsovereenkomst
 63. beloningsverschil
 64. beroepsbevolking
 65. beroepskosten
 66. beschikbaar inkomen
 67. betaalde arbeid
 68. Beveridgecurve
 69. bezettingsgraad
 70. bijstand
 71. bijzondere beloningen
 72. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 73. boventalligen
 74. brugpensioen
 75. bruto arbeidsparticipatie
 76. bruto-netto
 77. buddybaan
 78. bullshit-job
 79. CAOP
 80. carrièresprong
 81. CBI
 82. centraal weerstandsfonds
 83. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 84. CEO-to-worker pay-ratio
 85. Christelijk Nationaal Vakverbond
 86. Citizen's Basic Income
 87. cloudwerker
 88. CNV
 89. collectief ontslag
 90. collectieve arbeidsovereenkomst
 91. combinatiebaan
 92. concurrentiebeding
 93. concurrentiepositie
 94. conjuncturele werkloosheid
 95. conjunctuur
 96. consulent (arbeidsmarkt)
 97. consument
 98. consumentenvertrouwen
 99. consumptie
 100. contractloon
 101. crepeerindex
 102. cyclische werkloosheid
 103. dagloner
 104. dagloon
 105. deeltijd-WW
 106. deeltijdbaan
 107. deeltijdwerk
 108. deeltijdwerker
 109. dienstbetrekking
 110. dienstencheque
 111. dopgeld
 112. dubbele baan
 113. dwangarbeid
 114. economische groei
 115. éénverdiener
 116. eerste industriële revolutie
 117. emolumenten
 118. employability
 119. expatriates
 120. expats
 121. extralegale voordelen
 122. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 123. financiële vallen
 124. flexbranche
 125. flexibele schil
 126. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 127. flexicurity
 128. flexisme
 129. flexplek
 130. flexschil
 131. flexwerker
 132. FNV
 133. frictiewerkloosheid
 134. fringe benefit
 135. fte
 136. gage
 137. garden leave
 138. gardening leave
 139. gebruikelijk loon
 140. gebruikelijkloonregeling
 141. gele vakbond
 142. generatiepact
 143. gig economy
 144. gig worker
 145. glazen plafond
 146. gouden handdruk
 147. green card
 148. grensarbeider
 149. grenswerker
 150. groeiverslaving
 151. herverdeling van arbeid
 152. het nieuwe werken
 153. hire and fire
 154. HNW
 155. hoofdkostwinner
 156. huishouden
 157. human cloud
 158. hybride werkende
 159. hysteresis
 160. inactiviteitsgraad
 161. industriële productie
 162. industriepolitiek
 163. informele economie
 164. inkomen
 165. intercedent
 166. inverdieneffect
 167. Jan met de pet
 168. job
 169. job opening
 170. Job Openings and Labor Turnover Survey
 171. jobhoppen
 172. jobless claims
 173. jobless rate
 174. jobless recovery
 175. jobmarkt
 176. kantonrechtersformule
 177. kenniseconomie
 178. kennismigrant
 179. Keynesiaanse werkloosheid
 180. klapstoelfunctie
 181. kleverige vloer
 182. kluswerker
 183. kostwinner
 184. kraamverlof
 185. krappe arbeidsmarkt
 186. Labor Department
 187. labor participation
 188. lage-inkomensgrens
 189. langdurige werkloosheid
 190. levenslooponzekerheid
 191. local content requirements
 192. loon
 193. loon naar werken
 194. loon-prijsspiraal
 195. loonakkoord
 196. loondienst
 197. loondrempel
 198. looneis
 199. loonfatsoen
 200. loongarantieregeling
 201. loongrens
 202. loonkloof
 203. loonkostenhandicap
 204. loonmassa
 205. loonmatiging
 206. loonoffer
 207. loonplafond
 208. loonruimte
 209. loonslaaf
 210. loonsom
 211. loonsombenadering
 212. loonspanning
 213. loonwig
 214. loonzeepbel
 215. luddite fallacy
 216. maandloon
 217. macrocijfer
 218. managementlaag
 219. marktomstandigheden
 220. massaontslag
 221. McJobs
 222. MHP
 223. microjob
 224. minimumloon
 225. misery-index
 226. moderne slavernij
 227. Monster year report
 228. moonlighting
 229. mozaïekbaan
 230. multijob
 231. national living wage
 232. natuurlijke werkloosheid
 233. niet-beroepsbevolking
 234. nieuwe normaal
 235. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 236. non-compete clause
 237. nullijn
 238. onderkant van de arbeidsmarkt
 239. ondernemingsorganisatie
 240. ondernemingsraad
 241. ontslag
 242. ontslagbescherming
 243. ontslagpremie
 244. ontslagprocedure
 245. ontslagronde
 246. ontslagvergoeding
 247. open hiring
 248. oproepcontract
 249. optieclausule
 250. opzegtermijn
 251. organisatiegraad
 252. ouderdomsarmoede
 253. Participatiewet
 254. partnerverlof
 255. passend werk
 256. paternalisme
 257. payrolling
 258. perquisites
 259. personeelskorting
 260. persoonlijk keuzebudget
 261. Phillipscurve
 262. pkb
 263. polder
 264. poldermodel
 265. precaire klasse
 266. precariaat
 267. premieloonstelsel
 268. prestatiebeloning
 269. prestatiebonus
 270. prijscompensatie
 271. primaire arbeidsongeschiktheid
 272. primaire arbeidsvoorwaarden
 273. problematische schulden
 274. productie
 275. productiecapaciteit
 276. productiefactoren
 277. productiemiddelen
 278. protectionisme
 279. quits
 280. quits rate
 281. rank and yank-systeem
 282. recht op onbereikbaarheid
 283. recruiten
 284. recruitment
 285. reële economie
 286. reïntegratiebeleid
 287. relatiebeding
 288. rightsize
 289. robotonomie
 290. salaris
 291. schijn-zzp'er
 292. schijnconstructie
 293. schijnzelfstandige
 294. scholingsrugzak
 295. schuldinflatie
 296. secundaire arbeidsvoorwaarden
 297. seizoensinvloeden
 298. seizoenswerkloosheid
 299. slapend dienstverband
 300. slashbaan
 301. slasher
 302. slavenarbeid
 303. SNA
 304. sociaal plan
 305. social dumping
 306. sociale 'race to the bottom'
 307. sociale uitkeringen
 308. sociale verzekeringswetten
 309. sociale voorzieningen
 310. sociale-zekerheidstoerisme
 311. sprokkelbaan
 312. stagflatie
 313. staking
 314. stakingskas
 315. stapelen van banen
 316. starter
 317. steunaanvragen
 318. Stichting Normering Arbeid
 319. Stichting van de Arbeid
 320. structurele werkloosheid
 321. structuur- en cohesiefondsen
 322. sunrise industry
 323. sunset industry
 324. sweatshop
 325. Tax Cuts and Jobs Act
 326. technologische revolutie
 327. technologische werkloosheid
 328. terugploegen
 329. the cull
 330. thuisland
 331. tijdelijk contract
 332. tijdelijke werkloosheid
 333. traktement
 334. trendvolger
 335. tussenbaan
 336. tweede industriële revolutie
 337. tweeverdiener
 338. UBI
 339. uitkeringsaanvragen
 340. uitzendbureau
 341. uitzenden
 342. uitzendkracht
 343. uitzenduren
 344. United States Department of Labor
 345. Universal Basic Income
 346. US Initial Jobless Claims
 347. uurloon
 348. vacature
 349. vaderschapsverlof
 350. vakbeweging
 351. vakbond
 352. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 353. vakorganisatie
 354. variabele beloning
 355. vast contract
 356. vaste aanstelling
 357. vaste baan
 358. vaststellingsovereenkomst
 359. veelverdiener
 360. verborgen arbeidspotentiëel
 361. verborgen werkloosheid
 362. verdienstelijking
 363. Vereniging Payroll Ondernemingen
 364. verkapte werkloosheid
 365. verlonen
 366. vermogenskrimp
 367. vervroegde uittreding
 368. VNO-NCW
 369. volledige werkgelegenheid
 370. voltijdequivalent
 371. VPO
 372. VSO
 373. wachtgeld
 374. Wajong
 375. war for talent
 376. weekloon
 377. weerstandskas
 378. werkende armen
 379. werkgarantie
 380. werkgelegenheid
 381. werkgelegenheidsvallen
 382. werkgeversbijdrage
 383. werkgeversorganisatie
 384. werkgeversvereniging
 385. werklandbeginsel
 386. werkloosheid
 387. werkloosheidscijfer
 388. werkloosheidsgraad
 389. werkloosheidspercentage
 390. werkloosheidsuitkering
 391. werkloosheidsval
 392. Werkloosheidswet
 393. werkloze beroepsbevolking
 394. werknemer
 395. werknemersbijdrage
 396. werknemersvereniging
 397. werknemersverzekeringen
 398. werkonbekwaam
 399. werkplatform
 400. werkstaking
 401. werkverschaffing
 402. werkvloer
 403. werkzame beroepsbevolking
 404. Wet aanpak schijnconstructies
 405. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 406. wet Huis voor klokkenluiders
 407. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 408. Wet sociale werkvoorziening
 409. Wet van Okun
 410. Wet Verbetering Poortwachter
 411. Wet werk en bijstand
 412. WIEG
 413. woonland
 414. working poor
 415. zelfstandige zonder pensioen
 416. ziekteverzuim
 417. zwart werk
 418. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet