dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
excessive deficit procedure
 Vandaag 26-03-2019
19048 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-03good leaver
25-03Sachverständigenrat
25-03Bloomberg Galaxy Crypt...
25-03BGCI
25-03arbeidsproductiviteit
25-03konijnenmarkt
25-03giraal betalingsverkee...
25-03nichemarkt
25-03dot plot
25-03collateralized debt ob...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigratie
 31. arbeidsmobiliteit
 32. arbeidsongeschikt
 33. arbeidsongeschiktheid
 34. arbeidsovereenkomst
 35. arbeidsparticipatie
 36. arbeidsplaats
 37. arbeidsproductiviteit
 38. arbeidstijdverkorting
 39. arbeidsverdringing
 40. arbeidsvolume
 41. arbeidsvoorwaardenregeling
 42. armoede
 43. ATV
 44. ATV-dagen
 45. automatische prijscompensatie
 46. avr
 47. AWVN
 48. baan
 49. baangarantie
 50. baanloze groei
 51. baas-koelieratio
 52. babyverlof
 53. banencijfer
 54. banenmachine
 55. banenmotor
 56. banenplan
 57. Barbapapa-contract
 58. basisinkomen
 59. basisjaarsalaris
 60. beëindigingsovereenkomst
 61. beloningsverschil
 62. beroepsbevolking
 63. beroepskosten
 64. beschikbaar inkomen
 65. betaalde arbeid
 66. Beveridgecurve
 67. bezettingsgraad
 68. bijstand
 69. bijzondere beloningen
 70. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 71. boventalligen
 72. brugpensioen
 73. bruto arbeidsparticipatie
 74. bruto-netto
 75. buddybaan
 76. bullshit-job
 77. CAOP
 78. carrièresprong
 79. centraal weerstandsfonds
 80. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 81. CEO-to-worker pay-ratio
 82. Christelijk Nationaal Vakverbond
 83. cloudwerker
 84. CNV
 85. collectief ontslag
 86. collectieve arbeidsovereenkomst
 87. combinatiebaan
 88. concurrentiebeding
 89. concurrentiepositie
 90. conjuncturele werkloosheid
 91. conjunctuur
 92. consulent (arbeidsmarkt)
 93. consument
 94. consumentenvertrouwen
 95. consumptie
 96. contractloon
 97. crepeerindex
 98. cyclische werkloosheid
 99. dagloner
 100. dagloon
 101. deeltijd-WW
 102. deeltijdbaan
 103. deeltijdwerk
 104. deeltijdwerker
 105. dienstbetrekking
 106. dienstencheque
 107. dopgeld
 108. dubbele baan
 109. dwangarbeid
 110. economische groei
 111. éénverdiener
 112. eerste industriële revolutie
 113. emolumenten
 114. employability
 115. expatriates
 116. expats
 117. extralegale voordelen
 118. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 119. financiële vallen
 120. flexbranche
 121. flexibele schil
 122. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 123. flexicurity
 124. flexisme
 125. flexplek
 126. flexschil
 127. flexwerker
 128. FNV
 129. frictiewerkloosheid
 130. fringe benefit
 131. fte
 132. gage
 133. garden leave
 134. gardening leave
 135. gebruikelijk loon
 136. gebruikelijkloonregeling
 137. gele vakbond
 138. generatiepact
 139. gig economy
 140. gig worker
 141. glazen plafond
 142. gouden handdruk
 143. green card
 144. grensarbeider
 145. grenswerker
 146. groeiverslaving
 147. herverdeling van arbeid
 148. het nieuwe werken
 149. hire and fire
 150. HNW
 151. hoofdkostwinner
 152. huishouden
 153. human cloud
 154. hybride werkende
 155. hysteresis
 156. inactiviteitsgraad
 157. industriële productie
 158. industriepolitiek
 159. informele economie
 160. inkomen
 161. intercedent
 162. inverdieneffect
 163. Jan met de pet
 164. job
 165. job opening
 166. Job Openings and Labor Turnover Survey
 167. jobhoppen
 168. jobless claims
 169. jobless rate
 170. jobless recovery
 171. jobmarkt
 172. kantonrechtersformule
 173. kenniseconomie
 174. kennismigrant
 175. Keynesiaanse werkloosheid
 176. klapstoelfunctie
 177. kleverige vloer
 178. kluswerker
 179. kostwinner
 180. kraamverlof
 181. krappe arbeidsmarkt
 182. Labor Department
 183. labor participation
 184. lage-inkomensgrens
 185. langdurige werkloosheid
 186. levenslooponzekerheid
 187. local content requirements
 188. loon
 189. loon naar werken
 190. loon-prijsspiraal
 191. loonakkoord
 192. loondienst
 193. loondrempel
 194. looneis
 195. loonfatsoen
 196. loongarantieregeling
 197. loongrens
 198. loonkloof
 199. loonkostenhandicap
 200. loonmassa
 201. loonmatiging
 202. loonoffer
 203. loonplafond
 204. loonruimte
 205. loonslaaf
 206. loonsom
 207. loonsombenadering
 208. loonspanning
 209. loonwig
 210. loonzeepbel
 211. luddite fallacy
 212. maandloon
 213. macrocijfer
 214. managementlaag
 215. marktomstandigheden
 216. massaontslag
 217. McJobs
 218. MHP
 219. microjob
 220. minimumloon
 221. misery-index
 222. moderne slavernij
 223. Monster year report
 224. moonlighting
 225. mozaïekbaan
 226. multijob
 227. national living wage
 228. natuurlijke werkloosheid
 229. niet-beroepsbevolking
 230. nieuwe normaal
 231. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 232. non-compete clause
 233. nullijn
 234. onderkant van de arbeidsmarkt
 235. ondernemingsorganisatie
 236. ondernemingsraad
 237. ontslag
 238. ontslagpremie
 239. ontslagprocedure
 240. ontslagronde
 241. ontslagvergoeding
 242. open hiring
 243. oproepcontract
 244. optieclausule
 245. opzegtermijn
 246. organisatiegraad
 247. ouderdomsarmoede
 248. Participatiewet
 249. partnerverlof
 250. passend werk
 251. paternalisme
 252. payrolling
 253. perquisites
 254. personeelskorting
 255. persoonlijk keuzebudget
 256. Phillipscurve
 257. pkb
 258. polder
 259. poldermodel
 260. premieloonstelsel
 261. prestatiebeloning
 262. prestatiebonus
 263. prijscompensatie
 264. primaire arbeidsongeschiktheid
 265. primaire arbeidsvoorwaarden
 266. problematische schulden
 267. productie
 268. productiecapaciteit
 269. productiefactoren
 270. productiemiddelen
 271. protectionisme
 272. quits
 273. quits rate
 274. rank and yank-systeem
 275. recht op onbereikbaarheid
 276. recruiten
 277. recruitment
 278. reële economie
 279. reïntegratiebeleid
 280. relatiebeding
 281. rightsize
 282. robotonomie
 283. salaris
 284. schijn-zzp'er
 285. schijnconstructie
 286. schijnzelfstandige
 287. scholingsrugzak
 288. schuldinflatie
 289. secundaire arbeidsvoorwaarden
 290. seizoensinvloeden
 291. seizoenswerkloosheid
 292. slapend dienstverband
 293. slashbaan
 294. slasher
 295. slavenarbeid
 296. SNA
 297. sociaal plan
 298. social dumping
 299. sociale 'race to the bottom'
 300. sociale uitkeringen
 301. sociale verzekeringswetten
 302. sociale voorzieningen
 303. sociale-zekerheidstoerisme
 304. sprokkelbaan
 305. stagflatie
 306. staking
 307. stakingskas
 308. stapelen van banen
 309. starter
 310. steunaanvragen
 311. Stichting Normering Arbeid
 312. Stichting van de Arbeid
 313. structurele werkloosheid
 314. structuur- en cohesiefondsen
 315. sunrise industry
 316. sunset industry
 317. sweatshop
 318. Tax Cuts and Jobs Act
 319. technologische revolutie
 320. technologische werkloosheid
 321. terugploegen
 322. the cull
 323. tijdelijke werkloosheid
 324. traktement
 325. trendvolger
 326. tussenbaan
 327. tweede industriële revolutie
 328. tweeverdiener
 329. uitkeringsaanvragen
 330. uitzendbureau
 331. uitzenden
 332. uitzendkracht
 333. uitzenduren
 334. United States Department of Labor
 335. US Initial Jobless Claims
 336. uurloon
 337. vacature
 338. vaderschapsverlof
 339. vakbond
 340. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 341. vakorganisatie
 342. variabele beloning
 343. vast contract
 344. vaste aanstelling
 345. vaste baan
 346. vaststellingsovereenkomst
 347. veelverdiener
 348. verborgen arbeidspotentiëel
 349. verborgen werkloosheid
 350. verdienstelijking
 351. Vereniging Payroll Ondernemingen
 352. verkapte werkloosheid
 353. verlonen
 354. vermogenskrimp
 355. vervroegde uittreding
 356. VNO-NCW
 357. volledige werkgelegenheid
 358. voltijdequivalent
 359. VPO
 360. VSO
 361. wachtgeld
 362. Wajong
 363. war for talent
 364. weekloon
 365. weerstandskas
 366. werkende armen
 367. werkgarantie
 368. werkgelegenheid
 369. werkgelegenheidsvallen
 370. werkgeversbijdrage
 371. werkgeversorganisatie
 372. werkgeversvereniging
 373. werklandbeginsel
 374. werkloosheid
 375. werkloosheidscijfer
 376. werkloosheidsgraad
 377. werkloosheidspercentage
 378. werkloosheidsval
 379. Werkloosheidswet
 380. werkloze beroepsbevolking
 381. werknemer
 382. werknemersbijdrage
 383. werknemersvereniging
 384. werknemersverzekeringen
 385. werkonbekwaam
 386. werkstaking
 387. werkverschaffing
 388. werkvloer
 389. werkzame beroepsbevolking
 390. Wet aanpak schijnconstructies
 391. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 392. wet Huis voor klokkenluiders
 393. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 394. Wet sociale werkvoorziening
 395. Wet van Okun
 396. Wet Verbetering Poortwachter
 397. Wet werk en bijstand
 398. WIEG
 399. working poor
 400. zelfstandige zonder pensioen
 401. ziekteverzuim
 402. zwart werk
 403. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet