dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
verzilveringsproblematiek
 Vandaag 22-01-2019
18877 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-01heffingskorting
22-01belastingaftrek
22-01belastingplichtige
22-01verzilveringsproblemat...
22-01Groep van 20
22-01depositobank
21-01Empire State index
21-01tak
21-01groeivertraging
21-01cornerstone investor
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 203. gesloten boek
 204. gettovergoeding
 205. glijpad
 206. Global AgeWatch Index
 207. gouden handdruk
 208. gouden ketting
 209. gouden parachute
 210. grenssalaris
 211. grenswerker
 212. groen beleggen
 213. groenfonds
 214. groenregeling
 215. groensparen
 216. H-woord
 217. harde (pensioen)rechten
 218. herbalanceren
 219. herbeleggen
 220. herbeleggingsreserve
 221. herstelplan
 222. hoog/laag pensioen
 223. hoog/laag-constructie
 224. hypotheekrenteaftrek
 225. immunisatie
 226. in bonis
 227. indexatie
 228. indexatieambitie
 229. indexatiedepot
 230. indexbeleggen
 231. indexkoppeling
 232. indexsprong
 233. inflatie
 234. inflatiecorrectie
 235. inflatierisico
 236. invaren
 237. ISDAfix
 238. jaarruimte
 239. Japanese Government Pension Investment Fund
 240. JGPIF
 241. kapitaal
 242. kapitaaldekking
 243. kapitaaldekkingsratio
 244. kapitaaldekkingsstelsel
 245. kapitaalmarkt
 246. kapitaalovereenkomst
 247. koerswinst
 248. koopkracht
 249. koopkrachtplaatje
 250. koopkrachtrisico
 251. koopsom
 252. koopsompolis
 253. kortlevenrisico
 254. kostenspiegel
 255. kredietafslag
 256. kredietrisico-afslag
 257. kruimelpensioen
 258. langlevenrisico
 259. langlevenschok
 260. leeftijdscohort
 261. leeftijdsterugstelling
 262. levenscyclus
 263. levenscyclusbeleggen
 264. levenscyclusfonds
 265. levensloopregeling
 266. life cycle-beleggen
 267. life event
 268. lifecycle
 269. lijfrente
 270. lineaire methode (pensioenen)
 271. loon
 272. loon-prijsspiraal
 273. loonbelasting
 274. loongolf
 275. loonheffing
 276. loonindexatie
 277. loonmatiging
 278. loonoffer
 279. loonronde
 280. loonstaat
 281. malus
 282. marktwaarde dekkingsgraad
 283. matching portefeuille
 284. Mercurius
 285. micropensioen
 286. middelloonpensioen
 287. middelloonregeling
 288. Mijnpensioenoverzicht.nl
 289. mini-pensioen
 290. minipensioen
 291. mortaliteit
 292. multi-OPF
 293. MVEV
 294. na-indexatie
 295. nabestaandenpensioen
 296. National Wealth Fund
 297. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 298. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 299. netto loon
 300. netto pensioensparen
 301. (n)FTK
 302. niet-actieven
 303. nieuw Financieel Toetsingskader
 304. nominaal
 305. nominaal pensioencontract
 306. nominale dekkingsgraad
 307. nominale stelsel
 308. nominale waarde
 309. NOPD
 310. nulcouponlening
 311. NWF
 312. obligatie
 313. ODV
 314. offensieve portefeuille
 315. omkeerregel
 316. omslagstelsel
 317. ondernemingspensioenfonds
 318. onderpand
 319. onderwaterpensioen
 320. ongemengd bestuur
 321. ontschotten
 322. opbouwbasis
 323. opbouwkeuzevoet
 324. OPF
 325. opplussen
 326. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 327. OSEB
 328. oudedagsparen in eigen beheer
 329. Oudedagsverplichting
 330. oudedagsvoorziening
 331. ouderdomsarmoede
 332. ouderdomspensioen
 333. overflowbepaling
 334. overlevingspensioen
 335. overrente
 336. overreserve
 337. Pan Europees Pensioenproduct
 338. Pan-Europees Pensioenproduct
 339. paritair
 340. particuliere belegger
 341. partnerpensioen
 342. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 343. passief beheer
 344. passief beleggen
 345. passief portefeuillebeheer
 346. passieve belegger
 347. PEB
 348. pensioen
 349. pensioen BV
 350. pensioen in eigen beheer
 351. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 352. Pensioen- en Verzekeringskamer
 353. pensioen3daagse
 354. pensioenaanspraak
 355. pensioenarmoede
 356. pensioenbeleggingen
 357. pensioenbewustzijn
 358. pensioenbreuk
 359. pensioenbrief
 360. pensioenclausule
 361. pensioendatum
 362. Pensioenfederatie
 363. pensioenfonds
 364. pensioengat
 365. pensioengebouw
 366. pensioengerechtigde
 367. pensioengerechtigde leeftijd
 368. pensioengevend inkomen
 369. pensioengevend salaris
 370. pensioengrondslag
 371. pensioeninleg
 372. pensioenjaar
 373. pensioenkeuring
 374. Pensioenkijker.nl
 375. pensioenkloof
 376. pensioenknip
 377. pensioenkoepel
 378. pensioenkorting
 379. pensioenleeftijd
 380. pensioenonbewust
 381. pensioenopbouw
 382. pensioenovereenkomst
 383. pensioenpijlers
 384. pensioenpijn
 385. pensioenpot
 386. pensioenpotje
 387. pensioenpremie
 388. pensioenpromotie
 389. Pensioenrapporteur
 390. pensioenreglement
 391. pensioensalaris
 392. pensioensparen
 393. pensioenstichting
 394. pensioenstoplicht
 395. pensioenthermometer
 396. pensioentoezegging
 397. pensioentrekker
 398. pensioenuitruil
 399. pensioenuitvoerder
 400. pensioenval
 401. pensioenverevening
 402. pensioenverplichting
 403. pensioenverzekering
 404. Pensioenwet
 405. pension fund shortfall
 406. pension funding gap
 407. pensionado
 408. people's capitalism
 409. Pepp
 410. performance
 411. personal finance
 412. personeelsparticipatie
 413. personele unie
 414. pieb
 415. portefeuille
 416. premie-egalisatiedepot
 417. premiedekkingsgraad
 418. premiedemping
 419. premieovereenkomst
 420. premiepauze
 421. premiepensioeninstelling
 422. premievrije aanspraken
 423. premievrije pensioenopbouw
 424. premievrijstelling
 425. prepensioen
 426. prior service cost
 427. professionele belegger
 428. promotie
 429. reëel pensioencontract
 430. reële dekkingsgraad
 431. regeling voor vervroegd uittreden
 432. rekenrente
 433. rendement
 434. rente
 435. rentebescherming
 436. rentecurve
 437. rentestandskorting
 438. rentetermijnstructuur
 439. repartitiestelsel
 440. returnportefeuille
 441. rijping
 442. risicobasis
 443. risicobron
 444. risicobudget
 445. ruilrente
 446. rvu
 447. schatkistbiljet
 448. Schatkistbons (België)
 449. schatkistcertificaat
 450. schatkistpapier
 451. schatkistpromesse
 452. sectorallocatie (beleggen)
 453. Security Financial Stabilisation Fund
 454. sinking giant
 455. slapend pensioen
 456. slaper
 457. slapersrecht
 458. Sociale Verzekeringsbank
 459. spaarbankboekje
 460. spaarboekje
 461. spaarloon
 462. spaarloonregeling
 463. spreiding
 464. staatslening
 465. staatsobligatie
 466. staatsschuldmeter
 467. staatsschuldquote
 468. stakingswinst
 469. sterftekans
 470. sterfterisico
 471. sterftetabel
 472. sterftetafel
 473. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 474. Stichting Pensioenkijker.nl
 475. Stichting van de Arbeid
 476. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 477. stock picking
 478. swaprente
 479. T-rendement
 480. TBI
 481. TBI-dekkingsgraad
 482. technische voorzieningen
 483. The Pension Rating Agency
 484. toekomstbestendig indexeren
 485. toekomstbestendig pesioenstelsel
 486. toeslag
 487. toeslagverlening
 488. TPRA
 489. TPRA Ranking Report
 490. tweede pijler
 491. U-rendement
 492. UFR
 493. uitfaseren
 494. uitkeringsovereenkomst
 495. uitkeringsregeling (pensioenen)
 496. uitruilen
 497. uitvoeringsovereenkomst
 498. Ultiem Funeste Regelgeving
 499. ultimate forward rate
 500. Unie van Beroepspensioenfondsen
 501. uniform pensioenoverzicht
 502. unisekstafel
 503. UPO
 504. valutarisico
 505. vast pensioen
 506. vastrentende waarden
 507. VDG
 508. verantwoordingsorgaan
 509. vereist eigen vermogen
 510. vereiste dekkingsgraad
 511. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 512. Vereniging van Fondsen in Nederland
 513. vergeten pensioen
 514. vergrijzing
 515. vermogensbeheer
 516. vermogensbeheerder
 517. vermogensfonds
 518. vermogensstructuur
 519. vervroegde uittreding
 520. VEV
 521. VFI
 522. VFI Code Goed Bestuur
 523. visitatiecommissie
 524. vlakke rentecurve
 525. vlakke rentestructuur
 526. volatiliteit
 527. volatility
 528. volkskapitalisme
 529. volksverzekering
 530. voorziening pensioenverplichtingen
 531. VPL (regeling)
 532. vrije reserve
 533. vroegpensioen
 534. vut-fonds
 535. vut-regeling
 536. vutter
 537. waardeoverdracht
 538. waardevast pensioen
 539. weduwen- en wezenaandeel
 540. weduwen- en wezenpensioen
 541. weduwenpensioen
 542. welvaartsvast pensioen
 543. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 544. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 545. wezenpensioen
 546. wiskundige reserve
 547. Witteveenkader
 548. woekerpensioen
 549. woekerpolis
 550. wortelformule
 551. worteltoets
 552. Wvb
 553. yield
 554. yield curve
 555. yield curve risico
 556. yield-to-maturity
 557. Z-score
 558. zachte (pensioen)rechten
 559. zelfstandige zonder pensioen
 560. zero bond
 561. zero-coupon (obligatie)
 562. zilveren economie
 563. zinkende reus
 564. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet