dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Miljoenennota
 Vandaag 18-09-2019
19512 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-09middeninkomen
18-09middenklasse
17-09sweet spot
17-09olieprijs
17-09cherry picking
17-09ZEW-index
17-09nieuwe normaal
17-09overheidsinvesteringsf...
17-09structuurfonds
17-09staatsfonds
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardepunt
 24.waardering
 25.waarderingsgrondslag
 26.waarderingsmoment
 27.waarderingsratio
 28.waarderingsrisico
 29.waardestaat
 30.waardevast
 31.waardevast pensioen
 32.waarnemingsperiode
 33.waarschijnlijkheidsrekening
 34.waarschijnlijkheidsverdeling
 35.waarschuworder
 36.WACC
 37.wachtgeld
 38.wachtrekening
 39.wachttijd
 40.wafelhuisindex
 41.wafer
 42.waferstepper
 43.Waffle House Index
 44.waiver
 45.Wajong
 46.wajongere
 47.wall crossing
 48.wall of debt
 49.Wall Street
 50.Wall Street firms
 51.Wall Street Journal
 52.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 53.Walmart-effect
 54.walvis (wet)
 55.WaMu
 56.wanbetaler
 57.wanbetaling
 58.wandelvergoeding
 59.wankelbank
 60.wanprestatie
 61.wantrapreneur
 62.WAO
 63.war for talent
 64.war loan
 65.ware
 66.warehousing
 67.warenwet
 68.warme grond
 69.warme sanering
 70.warrant
 71.warrant ratio
 72.warrantlening
 73.warranty
 74.Warsaw Stock Exchange
 75.WAS
 76.wash sale
 77.wash trade
 78.wash-out round
 79.washing
 80.Washington Consensus
 81.Washington's Birthday
 82.watch list
 83.watchdog
 84.waterfall payment
 85.watermerk
 86.watervalbetaling
 87.wave
 88.WAZ
 89.WBCSD
 90.Wbp
 91.Wbso
 92.Wcam
 93.WCED
 94.WCI
 95.WDCI
 96.wealth effect
 97.wealth forecasting
 98.wealth gap
 99.wealth management
 100.wealth management product
 101.wearables
 102.weather derivatives
 103.WeChat Pay
 104.Wechselreiterei
 105.wedde
 106.weddenschap
 107.weddestrook
 108.wederbeleggingsrisico
 109.wederbeleggingsvergoeding
 110.wederuitvoer
 111.wedge
 112.wedkantoor
 113.weduwen- en wezenaandeel
 114.weduwen- en wezenpensioen
 115.weduwenpensioen
 116.Week van de Belegger
 117.Week van het Geld
 118.weekend-effect
 119.weekkoers
 120.weeklies
 121.weekloon
 122.weekopties
 123.weekstaat
 124.weekstaat ECB
 125.weelde-effect
 126.weerderivaten
 127.weerrisico
 128.weerstand
 129.weerstandskas
 130.weerstandslijn
 131.weerstandsvermogen
 132.WEF
 133.wegenbelasting
 134.weggeefbonus
 135.weginfleren
 136.weging
 137.wegingscoëfficiënt
 138.wegingsfactor
 139.wegloopcompensatie
 140.wegneembeding
 141.wegsluisoma
 142.wegsluizen
 143.wegwerparbeid
 144.weighted average cost of capital
 145.welkomstbonus
 146.Wells Fargo
 147.welstand
 148.welvaart
 149.welvaartseffect
 150.welvaartsenveloppe
 151.welvaartskloof
 152.welvaartspeil
 153.welvaartsstaat
 154.welvaartsvast
 155.welvaartsvast pensioen
 156.welzijn
 157.wentelkrediet
 158.wentelperiode
 159.WEO
 160.Wereldbank
 161.Wereldbankgroep
 162.wereldbedrijf
 163.wereldbevolkingsdag
 164.wereldconcern
 165.wereldeconomie
 166.Wereldhandelsorganisatie
 167.wereldinkomen
 168.wereldmunt
 169.wereldpopulatiedag
 170.wereldspeler
 171.Wereldstatistiekdag
 172.wereldvaluta
 173.Wereldvoedselorganisatie
 174.wereldwijde witwasmachine
 175.werkelijke individuele consumptie
 176.werkelijke individuele verbruik
 177.werkende armen
 178.werkgarantie
 179.werkgelegenheid
 180.werkgelegenheidsvallen
 181.werkgever
 182.werkgeversbijdrage
 183.werkgeversheffingen
 184.werkgeverslasten
 185.werkgeversorganisatie
 186.werkgeversvereniging
 187.werkgroep
 188.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 189.werkkapitaal
 190.werklandbeginsel
 191.werkloosheid
 192.werkloosheidscijfer
 193.werkloosheidsgraad
 194.werkloosheidspercentage
 195.werkloosheidsuitkering
 196.werkloosheidsval
 197.Werkloosheidswet
 198.werkloze
 199.werkloze beroepsbevolking
 200.werkmaatschappij
 201.werknemer
 202.werknemersaandelenplan
 203.werknemersbijdrage
 204.werknemersparticipatie
 205.werknemersvereniging
 206.werknemersverzekeringen
 207.werkonbekwaam
 208.werkplatform
 209.werkstaking
 210.werkverband
 211.werkverschaffing
 212.werkvloer
 213.werkvoorraad
 214.werkzame beroepsbevolking
 215.werkzoekende
 216.Wertpapier
 217.Wertpapierkennnummer
 218.West Texas Intermediate
 219.Wet aanpak schijnconstructies
 220.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 221.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 222.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 223.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 224.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 225.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 226.Wet bescherming persoonsgegevens
 227.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 228.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 229.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 230.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 231.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 232.Wet financiële dienstverlening
 233.Wet Financiering Decentrale Overheden
 234.Wet financiering sociale verzekeringen
 235.Wet giraal effectenverkeer
 236.Wet handhaving consumentenbescherming
 237.Wet Hillen
 238.Wet Hof
 239.Wet houdbare overheidsfinanciën
 240.wet Huis voor klokkenluiders
 241.Wet identificatie bij dienstverlening
 242.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 243.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 244.Wet langdurige zorg
 245.Wet maatschappelijke ondersteuning
 246.Wet marktmisbruik
 247.Wet melding ongebruikelijke transacties
 248.Wet melding zeggenschap
 249.Wet meldplicht datalekken
 250.Wet milieubeheer
 251.Wet MOT
 252.Wet normering topinkomens
 253.Wet op de Dividendbelasting
 254.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 255.Wet op de vaste boekenprijs
 256.Wet op het accountantsberoep
 257.Wet op het financieel toezicht
 258.Wet openbaarheid bestuur
 259.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 260.Wet sociale werkvoorziening
 261.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 262.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 263.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 264.Wet toezicht accountantsorganisaties
 265.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 266.Wet toezicht effectenverkeer
 267.Wet toezicht financiële verslaggeving
 268.Wet toezicht kredietunies
 269.Wet toezicht kredietwezen
 270.Wet toezicht trustkantoren
 271.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 272.Wet van Benford
 273.wet van de afnemende meeropbrengsten
 274.wet van de grote aantallen
 275.wet van de grote getallen
 276.wet van de grote ronde getallen
 277.wet van de kleine getallen
 278.wet van de onbedoelde gevolgen
 279.wet van de remmende voorsprong
 280.Wet van Engel
 281.Wet van Gresham
 282.Wet van Hotelling
 283.Wet van Moore
 284.Wet van Okun
 285.wet van Say
 286.Wet van Stein
 287.Wet Verbetering Poortwachter
 288.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 289.Wet waardering Onroerende Zaken
 290.Wet werk en bijstand
 291.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 292.Wet Werk en Zekerheid
 293.Wet WOZ
 294.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 295.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 296.wettelijk monopolie
 297.wettelijke aansprakelijkheid
 298.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 299.wettelijke controle
 300.wettelijke licentie
 301.wettelijke rente
 302.wettelijke reserve
 303.wettig betaalmiddel
 304.WEW
 305.wezenpensioen
 306.WFC
 307.Wfd
 308.WFE
 309.WFIC
 310.Wfsv
 311.Wft
 312.Wft-examen
 313.WGA
 314.WGC
 315.Wge
 316.WGRG
 317.Whaley (optie-)model
 318.whammy
 319.Whc
 320.whipsaw (-effect)
 321.whisper number
 322.whistleblower
 323.whistleblower procedures
 324.whistleblower protection
 325.white Brexit
 326.white collars
 327.white elephant
 328.White House
 329.white knight
 330.white list
 331.white paper
 332.white shoe bank
 333.white space investment
 334.white team
 335.wholesale
 336.wholesale price index
 337.wholesale-markt
 338.WIA
 339.Wid
 340.widow-maker
 341.wiebelpensioen
 342.wiebeltax
 343.WIEG
 344.wieg tot wieg
 345.wietaandeel
 346.wiethype
 347.WIFS
 348.wig
 349.WIG20
 350.wijze mannen
 351.Wijzer in geldzaken
 352.wijzigingen (fiscaal)
 353.wild card option
 354.wild randomness
 355.wilde staking
 356.wildwestbordje
 357.willig
 358.Wilshire 5000 Index
 359.win-win situatie
 360.win/loss size ratio
 361.wind-up
 362.wind-down plan
 363.windfall profit
 364.windfall revenue
 365.windfall tax
 366.windhandel
 367.windhapper
 368.windlening
 369.wind-obligatie
 370.window
 371.window dressing
 372.winkelverkopen
 373.winner-takes-all markt
 374.winner's curse
 375.winner-takes-most
 376.winst
 377.winst nemen
 378.winst per aandeel
 379.winst per verwaterd aandeel
 380.winst uit onderneming
 381.winst voor interest en belastingen
 382.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 383.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 384.winst- en verliesrekening
 385.winstalarm
 386.winstbegrippen
 387.winstbelasting
 388.winstbepaling
 389.winstbestemming
 390.winstbewijs
 391.winstbonus
 392.winstcapaciteit
 393.winstcentrum
 394.winstcijferseizoen
 395.winstdeelneming
 396.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 397.winstdelende obligatie
 398.winstdelende optie
 399.winstdeling
 400.winstdoel
 401.winstdrainage
 402.winstegalisatie
 403.winstexplosie
 404.winstgevendheid
 405.winstinflatie
 406.winstinhouding
 407.winstklem
 408.winstkwaliteit
 409.winstmanipulatie
 410.winstmarge
 411.winstmaximering
 412.winstmomentum
 413.winstneming
 414.winstopslag
 415.winstquote
 416.winstrecessie
 417.winstrendement
 418.winstreserve
 419.winstrisico
 420.winstsprong
 421.winststuring
 422.winsttaks
 423.winsttaxatie
 424.winstuitkering
 425.winstuitkeringspercentage
 426.winstval
 427.winstvennootschap
 428.winstverdeling
 429.winstverschuiving
 430.winstverwachting
 431.winstverwatering
 432.winstwaarschuwing
 433.Winter Forecast
 434.winterraming
 435.wipeout bonds
 436.WIPO
 437.wire house
 438.wire stripping
 439.Wirtschaftswunder
 440.wisdom of the crowd
 441.wiskundige reserve
 442.wissel
 443.wisselagent
 444.wisselarbitrage
 445.wisseldisconto
 446.wisselgeld
 447.wisselkoers
 448.wisselkoerseffecten
 449.wisselkoersinterventie
 450.wisselkoersregime
 451.wisselkoersrisico
 452.wisselkoersstelsel
 453.wisselkoersverlies
 454.wisselkoersverzekering
 455.wisselkoerswinst
 456.wisselmarkt
 457.wisselplicht
 458.wisselrisico
 459.wisselruiterij
 460.wisseltermijncontract
 461.wisseltransactie
 462.wit geld
 463.witboek
 464.withdrawal
 465.withholding tax
 466.witte balk
 467.witte biotech
 468.witte boorden
 469.witte brexit
 470.Witte Huis
 471.witte kassa
 472.witte olifant
 473.witte ridder
 474.witteboordencriminaliteit
 475.witten
 476.Witteveenkader
 477.witwasmachine
 478.witwassen
 479.Wiv
 480.wizzard van Wall Street
 481.WJP Rule of Law Index
 482.WKM
 483.WKN
 484.WLS
 485.Wlz
 486.Wm
 487.WM/Reuters fixing
 488.WMD
 489.Wmo
 490.Wmz
 491.WNT
 492.Wob
 493.WOCCU
 494.woco
 495.WODC
 496.woekerlening
 497.woekerpensioen
 498.woekerpolis
 499.woekerprijs
 500.woekerrente
 501.woekerswap
 502.woekerwinst
 503.wokkels
 504.wolkenkrabberindicator
 505.wollige logica
 506.Women in Financial Services
 507.Women in Work Index
 508.won
 509.wonderbelegger
 510.Wonga
 511.woningbouwcorporatie
 512.woningcorporatie
 513.woningschuld
 514.woningsprijsindex
 515.wonk
 516.Woodstock of Capitalism
 517.Woodstock van het kapitalisme
 518.woonbonus
 519.woonfraude
 520.woonkrediet
 521.woonland
 522.woonlandbeginsel
 523.woonlasten
 524.woonlastenbeschermer
 525.woonlastenverzekering
 526.woonplaatsbeginsel
 527.woonquote
 528.woordwolk
 529.word cloud
 530.Working Group on Financial Markets
 531.Working Opportunity Tax Credit
 532.working poor
 533.Working Tax Credit
 534.workout date
 535.World Business Council for Sustainable Development
 536.World Competitiveness Scoreboard
 537.World Container Index
 538.World Council of Credit Unions
 539.world currency
 540.World Economic Forum
 541.World Economic League Table
 542.World Economic Outlook
 543.World Energy Outlook
 544.World Factbook
 545.World Federation of Exchanges
 546.World Federation of Investors
 547.World Franchise Council
 548.World Gold Council
 549.World Happiness Report
 550.World Intellectual Property Organization
 551.World Investment Report
 552.world population day
 553.World Press Freedom Index
 554.World Statistics Day
 555.World Trade Organization
 556.World Trade Outlook Indicator
 557.World Wealth Report
 558.Worldwatch Institute
 559.World’s Safest Banks
 560.worm
 561.worst case
 562.worst case analyse
 563.worst-in-class
 564.wortelformule
 565.worteltoets
 566.WOTC
 567.WOZ
 568.WOZ-waarde
 569.WPA
 570.WPI
 571.WPK
 572.WPKN
 573.wrakkencentrale
 574.wrap account
 575.wrap fee
 576.wrapper
 577.write-down
 578.write-off
 579.write-up
 580.writer
 581.wrong way issue
 582.WRR
 583.Wrzo
 584.WSE
 585.WSJ
 586.Wsnp
 587.Wsw
 588.Wta
 589.Wtb
 590.Wte
 591.Wtfv
 592.WTI
 593.Wtk
 594.WTO
 595.WTOI
 596.Wts
 597.Wtv
 598.wurgcontract
 599.wurghypotheek
 600.wurglening
 601.Wvb
 602.Wvbp
 603.WW
 604.WW-toerisme
 605.WWB
 606.Wwft
 607.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet