dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
rightsizing
 Vandaag 19-02-2019
18959 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-02balans oppoetsen
19-02instant payments
19-02vastgoedlening
19-02onroerend goed
19-02rightsizing
19-02herwaardering
19-02rightsize
19-02marktwaarde
18-02Big Tech
16-02ambachtelijk bier
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.Wereldbankgroep
 158.wereldbedrijf
 159.wereldbevolkingsdag
 160.wereldconcern
 161.wereldeconomie
 162.Wereldhandelsorganisatie
 163.wereldinkomen
 164.wereldmunt
 165.wereldpopulatiedag
 166.wereldspeler
 167.Wereldstatistiekdag
 168.wereldvaluta
 169.Wereldvoedselorganisatie
 170.wereldwijde witwasmachine
 171.werkelijke individuele consumptie
 172.werkelijke individuele verbruik
 173.werkende armen
 174.werkgarantie
 175.werkgelegenheid
 176.werkgelegenheidsvallen
 177.werkgeversbijdrage
 178.werkgeversorganisatie
 179.werkgeversvereniging
 180.werkgroep
 181.werkkapitaal
 182.werklandbeginsel
 183.werkloosheid
 184.werkloosheidscijfer
 185.werkloosheidsgraad
 186.werkloosheidspercentage
 187.werkloosheidsval
 188.Werkloosheidswet
 189.werkloze
 190.werkloze beroepsbevolking
 191.werkmaatschappij
 192.werknemer
 193.werknemersaandelenplan
 194.werknemersbijdrage
 195.werknemersparticipatie
 196.werknemersvereniging
 197.werknemersverzekeringen
 198.werkonbekwaam
 199.werkstaking
 200.werkverband
 201.werkverschaffing
 202.werkvloer
 203.werkvoorraad
 204.werkzame beroepsbevolking
 205.werkzoekende
 206.Wertpapier
 207.Wertpapierkennnummer
 208.West Texas Intermediate
 209.Wet aanpak schijnconstructies
 210.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 211.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 212.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 213.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 214.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 215.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 216.Wet bescherming persoonsgegevens
 217.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 218.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 219.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 220.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 221.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 222.Wet financiële dienstverlening
 223.Wet Financiering Decentrale Overheden
 224.Wet financiering sociale verzekeringen
 225.Wet giraal effectenverkeer
 226.Wet handhaving consumentenbescherming
 227.Wet Hillen
 228.Wet Hof
 229.Wet houdbare overheidsfinanciën
 230.wet Huis voor klokkenluiders
 231.Wet identificatie bij dienstverlening
 232.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 233.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 234.Wet langdurige zorg
 235.Wet maatschappelijke ondersteuning
 236.Wet marktmisbruik
 237.Wet melding ongebruikelijke transacties
 238.Wet melding zeggenschap
 239.Wet meldplicht datalekken
 240.Wet milieubeheer
 241.Wet MOT
 242.Wet normering topinkomens
 243.Wet op de Dividendbelasting
 244.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 245.Wet op het accountantsberoep
 246.Wet op het financieel toezicht
 247.Wet openbaarheid bestuur
 248.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 249.Wet sociale werkvoorziening
 250.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 251.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 252.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 253.Wet toezicht accountantsorganisaties
 254.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 255.Wet toezicht effectenverkeer
 256.Wet toezicht financiële verslaggeving
 257.Wet toezicht kredietunies
 258.Wet toezicht kredietwezen
 259.Wet toezicht trustkantoren
 260.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 261.Wet van Benford
 262.wet van de afnemende meeropbrengsten
 263.wet van de grote aantallen
 264.wet van de grote getallen
 265.wet van de grote ronde getallen
 266.wet van de onbedoelde gevolgen
 267.wet van de remmende voorsprong
 268.Wet van Engel
 269.Wet van Hotelling
 270.Wet van Moore
 271.Wet van Okun
 272.wet van Say
 273.Wet van Stein
 274.Wet Verbetering Poortwachter
 275.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 276.Wet waardering Onroerende Zaken
 277.Wet werk en bijstand
 278.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 279.Wet Werk en Zekerheid
 280.Wet WOZ
 281.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 282.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 283.wettelijk monopolie
 284.wettelijke aansprakelijkheid
 285.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 286.wettelijke controle
 287.wettelijke licentie
 288.wettelijke rente
 289.wettelijke reserve
 290.wettig betaalmiddel
 291.WEW
 292.wezenpensioen
 293.WFC
 294.Wfd
 295.WFE
 296.WFIC
 297.Wfsv
 298.Wft
 299.Wft-examen
 300.WGC
 301.Wge
 302.WGRG
 303.Whaley (optie-)model
 304.whammy
 305.Whc
 306.whipsaw (-effect)
 307.whisper number
 308.whistleblower
 309.whistleblower procedures
 310.whistleblower protection
 311.white Brexit
 312.white collars
 313.white elephant
 314.white knight
 315.white list
 316.white paper
 317.white shoe bank
 318.white space investment
 319.white team
 320.wholesale
 321.wholesale price index
 322.wholesale-markt
 323.WIA
 324.Wid
 325.wiebeltax
 326.WIEG
 327.wieg tot wieg
 328.wietaandeel
 329.wiethype
 330.WIFS
 331.wig
 332.WIG20
 333.wijze mannen
 334.Wijzen, de
 335.Wijzer in geldzaken
 336.wijzigingen (fiscaal)
 337.wild card option
 338.wild randomness
 339.wilde staking
 340.wildwestbordje
 341.willig
 342.Wilshire 5000 Index
 343.win-win situatie
 344.win/loss size ratio
 345.wind-up
 346.wind-down plan
 347.windfall profit
 348.windfall revenue
 349.windfall tax
 350.windhandel
 351.windlening
 352.wind-obligatie
 353.window
 354.window dressing
 355.winkelverkopen
 356.winner-takes-all markt
 357.winner's curse
 358.winst
 359.winst nemen
 360.winst per aandeel
 361.winst per verwaterd aandeel
 362.winst uit onderneming
 363.winst voor interest en belastingen
 364.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 365.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 366.winst- en verliesrekening
 367.winstalarm
 368.winstbegrippen
 369.winstbelasting
 370.winstbepaling
 371.winstbestemming
 372.winstbewijs
 373.winstbonus
 374.winstcapaciteit
 375.winstcentrum
 376.winstcijferseizoen
 377.winstdeelneming
 378.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 379.winstdelende obligatie
 380.winstdelende optie
 381.winstdeling
 382.winstdoel
 383.winstdrainage
 384.winstegalisatie
 385.winstexplosie
 386.winstgevendheid
 387.winstinflatie
 388.winstinhouding
 389.winstklem
 390.winstkwaliteit
 391.winstmanipulatie
 392.winstmarge
 393.winstmaximering
 394.winstmomentum
 395.winstneming
 396.winstopslag
 397.winstquote
 398.winstrecessie
 399.winstrendement
 400.winstreserve
 401.winstrisico
 402.winstsprong
 403.winststuring
 404.winsttaks
 405.winsttaxatie
 406.winstuitkering
 407.winstuitkeringspercentage
 408.winstval
 409.winstvennootschap
 410.winstverdeling
 411.winstverschuiving
 412.winstverwachting
 413.winstverwatering
 414.winstwaarschuwing
 415.Winter Forecast
 416.winterraming
 417.wipeout bonds
 418.WIPO
 419.wire house
 420.wire stripping
 421.Wirtschaftswunder
 422.wisdom of the crowd
 423.wiskundige reserve
 424.wissel
 425.wisselagent
 426.wisselarbitrage
 427.wisseldisconto
 428.wisselgeld
 429.wisselkoers
 430.wisselkoerseffecten
 431.wisselkoersinterventie
 432.wisselkoersregime
 433.wisselkoersrisico
 434.wisselkoersstelsel
 435.wisselkoersverlies
 436.wisselkoersverzekering
 437.wisselkoerswinst
 438.wisselmarkt
 439.wisselplicht
 440.wisselrisico
 441.wisselruiterij
 442.wisseltermijncontract
 443.wisseltransactie
 444.wit geld
 445.witboek
 446.withdrawal
 447.withholding tax
 448.witte balk
 449.witte biotech
 450.witte boorden
 451.witte brexit
 452.witte kassa
 453.witte olifant
 454.witte ridder
 455.witteboordencriminaliteit
 456.witten
 457.Witteveenkader
 458.witwassen
 459.Wiv
 460.wizzard van Wall Street
 461.WKM
 462.WKN
 463.Wlz
 464.Wm
 465.WM/Reuters fixing
 466.WMD
 467.Wmo
 468.Wmz
 469.WNT
 470.Wob
 471.WOCCU
 472.woco
 473.WODC
 474.woekerpensioen
 475.woekerpolis
 476.woekerprijs
 477.woekerrente
 478.woekerswap
 479.wokkels
 480.wolkenkrabberindicator
 481.wollige logica
 482.Women in Financial Services
 483.Women in Work Index
 484.won
 485.wonderbelegger
 486.Wonga
 487.woningbouwcorporatie
 488.woningcorporatie
 489.woningschuld
 490.woningsprijsindex
 491.wonk
 492.Woodstock of Capitalism
 493.Woodstock van het kapitalisme
 494.woonbonus
 495.woonkrediet
 496.woonlandbeginsel
 497.woonlasten
 498.woonlastenbeschermer
 499.woonlastenverzekering
 500.woonplaatsbeginsel
 501.woonquote
 502.woordwolk
 503.word cloud
 504.Working Group on Financial Markets
 505.working poor
 506.workout date
 507.World Business Council for Sustainable Development
 508.World Competitiveness Scoreboard
 509.World Container Index
 510.World Council of Credit Unions
 511.world currency
 512.World Economic Forum
 513.World Economic League Table
 514.World Economic Outlook
 515.World Energy Outlook
 516.World Factbook
 517.World Federation of Exchanges
 518.World Federation of Investors
 519.World Franchise Council
 520.World Gold Council
 521.World Happiness Report
 522.World Intellectual Property Organization
 523.World Investment Report
 524.world population day
 525.World Press Freedom Index
 526.World Statistics Day
 527.World Trade Organization
 528.World Trade Outlook Indicator
 529.World Wealth Report
 530.Worldwatch Institute
 531.World’s Safest Banks
 532.worm
 533.worst case
 534.worst case analyse
 535.worst-in-class
 536.wortelformule
 537.worteltoets
 538.WOZ
 539.WOZ-waarde
 540.WPA
 541.WPI
 542.WPK
 543.WPKN
 544.wrakkencentrale
 545.wrap account
 546.wrap fee
 547.wrapper
 548.write-down
 549.write-off
 550.write-up
 551.writer
 552.wrong way issue
 553.WRR
 554.Wrzo
 555.WSE
 556.WSJ
 557.Wsnp
 558.Wsw
 559.Wta
 560.Wtb
 561.Wte
 562.Wtfv
 563.WTI
 564.Wtk
 565.WTO
 566.WTOI
 567.Wts
 568.Wtv
 569.wurgcontract
 570.wurghypotheek
 571.wurglening
 572.Wvb
 573.WW
 574.WWB
 575.Wwft
 576.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet