dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
groene obligatie
 Vandaag 22-05-2019
19152 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-05groene obligatie
21-05 Bananasplit-kartel
21-05Invest-NL
21-05paradijsbelasting
20-05Three way Banana-split...
20-05belastingparadijs
13-05staartbelegging
10-05Taoiseach
07-05dry powder
07-05kapitaalmobiliteit
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.Wereldbankgroep
 158.wereldbedrijf
 159.wereldbevolkingsdag
 160.wereldconcern
 161.wereldeconomie
 162.Wereldhandelsorganisatie
 163.wereldinkomen
 164.wereldmunt
 165.wereldpopulatiedag
 166.wereldspeler
 167.Wereldstatistiekdag
 168.wereldvaluta
 169.Wereldvoedselorganisatie
 170.wereldwijde witwasmachine
 171.werkelijke individuele consumptie
 172.werkelijke individuele verbruik
 173.werkende armen
 174.werkgarantie
 175.werkgelegenheid
 176.werkgelegenheidsvallen
 177.werkgeversbijdrage
 178.werkgeversorganisatie
 179.werkgeversvereniging
 180.werkgroep
 181.werkkapitaal
 182.werklandbeginsel
 183.werkloosheid
 184.werkloosheidscijfer
 185.werkloosheidsgraad
 186.werkloosheidspercentage
 187.werkloosheidsuitkering
 188.werkloosheidsval
 189.Werkloosheidswet
 190.werkloze
 191.werkloze beroepsbevolking
 192.werkmaatschappij
 193.werknemer
 194.werknemersaandelenplan
 195.werknemersbijdrage
 196.werknemersparticipatie
 197.werknemersvereniging
 198.werknemersverzekeringen
 199.werkonbekwaam
 200.werkstaking
 201.werkverband
 202.werkverschaffing
 203.werkvloer
 204.werkvoorraad
 205.werkzame beroepsbevolking
 206.werkzoekende
 207.Wertpapier
 208.Wertpapierkennnummer
 209.West Texas Intermediate
 210.Wet aanpak schijnconstructies
 211.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 212.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 213.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 214.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 215.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 216.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 217.Wet bescherming persoonsgegevens
 218.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 219.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 220.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 221.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 222.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 223.Wet financiële dienstverlening
 224.Wet Financiering Decentrale Overheden
 225.Wet financiering sociale verzekeringen
 226.Wet giraal effectenverkeer
 227.Wet handhaving consumentenbescherming
 228.Wet Hillen
 229.Wet Hof
 230.Wet houdbare overheidsfinanciën
 231.wet Huis voor klokkenluiders
 232.Wet identificatie bij dienstverlening
 233.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 234.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 235.Wet langdurige zorg
 236.Wet maatschappelijke ondersteuning
 237.Wet marktmisbruik
 238.Wet melding ongebruikelijke transacties
 239.Wet melding zeggenschap
 240.Wet meldplicht datalekken
 241.Wet milieubeheer
 242.Wet MOT
 243.Wet normering topinkomens
 244.Wet op de Dividendbelasting
 245.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 246.Wet op het accountantsberoep
 247.Wet op het financieel toezicht
 248.Wet openbaarheid bestuur
 249.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 250.Wet sociale werkvoorziening
 251.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 252.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 253.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 254.Wet toezicht accountantsorganisaties
 255.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 256.Wet toezicht effectenverkeer
 257.Wet toezicht financiële verslaggeving
 258.Wet toezicht kredietunies
 259.Wet toezicht kredietwezen
 260.Wet toezicht trustkantoren
 261.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 262.Wet van Benford
 263.wet van de afnemende meeropbrengsten
 264.wet van de grote aantallen
 265.wet van de grote getallen
 266.wet van de grote ronde getallen
 267.wet van de onbedoelde gevolgen
 268.wet van de remmende voorsprong
 269.Wet van Engel
 270.Wet van Gresham
 271.Wet van Hotelling
 272.Wet van Moore
 273.Wet van Okun
 274.wet van Say
 275.Wet van Stein
 276.Wet Verbetering Poortwachter
 277.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 278.Wet waardering Onroerende Zaken
 279.Wet werk en bijstand
 280.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 281.Wet Werk en Zekerheid
 282.Wet WOZ
 283.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 284.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 285.wettelijk monopolie
 286.wettelijke aansprakelijkheid
 287.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 288.wettelijke controle
 289.wettelijke licentie
 290.wettelijke rente
 291.wettelijke reserve
 292.wettig betaalmiddel
 293.WEW
 294.wezenpensioen
 295.WFC
 296.Wfd
 297.WFE
 298.WFIC
 299.Wfsv
 300.Wft
 301.Wft-examen
 302.WGC
 303.Wge
 304.WGRG
 305.Whaley (optie-)model
 306.whammy
 307.Whc
 308.whipsaw (-effect)
 309.whisper number
 310.whistleblower
 311.whistleblower procedures
 312.whistleblower protection
 313.white Brexit
 314.white collars
 315.white elephant
 316.White House
 317.white knight
 318.white list
 319.white paper
 320.white shoe bank
 321.white space investment
 322.white team
 323.wholesale
 324.wholesale price index
 325.wholesale-markt
 326.WIA
 327.Wid
 328.wiebeltax
 329.WIEG
 330.wieg tot wieg
 331.wietaandeel
 332.wiethype
 333.WIFS
 334.wig
 335.WIG20
 336.wijze mannen
 337.Wijzer in geldzaken
 338.wijzigingen (fiscaal)
 339.wild card option
 340.wild randomness
 341.wilde staking
 342.wildwestbordje
 343.willig
 344.Wilshire 5000 Index
 345.win-win situatie
 346.win/loss size ratio
 347.wind-up
 348.wind-down plan
 349.windfall profit
 350.windfall revenue
 351.windfall tax
 352.windhandel
 353.windhapper
 354.windlening
 355.wind-obligatie
 356.window
 357.window dressing
 358.winkelverkopen
 359.winner-takes-all markt
 360.winner's curse
 361.winner-takes-most
 362.winst
 363.winst nemen
 364.winst per aandeel
 365.winst per verwaterd aandeel
 366.winst uit onderneming
 367.winst voor interest en belastingen
 368.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 369.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 370.winst- en verliesrekening
 371.winstalarm
 372.winstbegrippen
 373.winstbelasting
 374.winstbepaling
 375.winstbestemming
 376.winstbewijs
 377.winstbonus
 378.winstcapaciteit
 379.winstcentrum
 380.winstcijferseizoen
 381.winstdeelneming
 382.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 383.winstdelende obligatie
 384.winstdelende optie
 385.winstdeling
 386.winstdoel
 387.winstdrainage
 388.winstegalisatie
 389.winstexplosie
 390.winstgevendheid
 391.winstinflatie
 392.winstinhouding
 393.winstklem
 394.winstkwaliteit
 395.winstmanipulatie
 396.winstmarge
 397.winstmaximering
 398.winstmomentum
 399.winstneming
 400.winstopslag
 401.winstquote
 402.winstrecessie
 403.winstrendement
 404.winstreserve
 405.winstrisico
 406.winstsprong
 407.winststuring
 408.winsttaks
 409.winsttaxatie
 410.winstuitkering
 411.winstuitkeringspercentage
 412.winstval
 413.winstvennootschap
 414.winstverdeling
 415.winstverschuiving
 416.winstverwachting
 417.winstverwatering
 418.winstwaarschuwing
 419.Winter Forecast
 420.winterraming
 421.wipeout bonds
 422.WIPO
 423.wire house
 424.wire stripping
 425.Wirtschaftswunder
 426.wisdom of the crowd
 427.wiskundige reserve
 428.wissel
 429.wisselagent
 430.wisselarbitrage
 431.wisseldisconto
 432.wisselgeld
 433.wisselkoers
 434.wisselkoerseffecten
 435.wisselkoersinterventie
 436.wisselkoersregime
 437.wisselkoersrisico
 438.wisselkoersstelsel
 439.wisselkoersverlies
 440.wisselkoersverzekering
 441.wisselkoerswinst
 442.wisselmarkt
 443.wisselplicht
 444.wisselrisico
 445.wisselruiterij
 446.wisseltermijncontract
 447.wisseltransactie
 448.wit geld
 449.witboek
 450.withdrawal
 451.withholding tax
 452.witte balk
 453.witte biotech
 454.witte boorden
 455.witte brexit
 456.Witte Huis
 457.witte kassa
 458.witte olifant
 459.witte ridder
 460.witteboordencriminaliteit
 461.witten
 462.Witteveenkader
 463.witwasmachine
 464.witwassen
 465.Wiv
 466.wizzard van Wall Street
 467.WJP Rule of Law Index
 468.WKM
 469.WKN
 470.Wlz
 471.Wm
 472.WM/Reuters fixing
 473.WMD
 474.Wmo
 475.Wmz
 476.WNT
 477.Wob
 478.WOCCU
 479.woco
 480.WODC
 481.woekerlening
 482.woekerpensioen
 483.woekerpolis
 484.woekerprijs
 485.woekerrente
 486.woekerswap
 487.wokkels
 488.wolkenkrabberindicator
 489.wollige logica
 490.Women in Financial Services
 491.Women in Work Index
 492.won
 493.wonderbelegger
 494.Wonga
 495.woningbouwcorporatie
 496.woningcorporatie
 497.woningschuld
 498.woningsprijsindex
 499.wonk
 500.Woodstock of Capitalism
 501.Woodstock van het kapitalisme
 502.woonbonus
 503.woonfraude
 504.woonkrediet
 505.woonland
 506.woonlandbeginsel
 507.woonlasten
 508.woonlastenbeschermer
 509.woonlastenverzekering
 510.woonplaatsbeginsel
 511.woonquote
 512.woordwolk
 513.word cloud
 514.Working Group on Financial Markets
 515.working poor
 516.workout date
 517.World Business Council for Sustainable Development
 518.World Competitiveness Scoreboard
 519.World Container Index
 520.World Council of Credit Unions
 521.world currency
 522.World Economic Forum
 523.World Economic League Table
 524.World Economic Outlook
 525.World Energy Outlook
 526.World Factbook
 527.World Federation of Exchanges
 528.World Federation of Investors
 529.World Franchise Council
 530.World Gold Council
 531.World Happiness Report
 532.World Intellectual Property Organization
 533.World Investment Report
 534.world population day
 535.World Press Freedom Index
 536.World Statistics Day
 537.World Trade Organization
 538.World Trade Outlook Indicator
 539.World Wealth Report
 540.Worldwatch Institute
 541.World’s Safest Banks
 542.worm
 543.worst case
 544.worst case analyse
 545.worst-in-class
 546.wortelformule
 547.worteltoets
 548.WOZ
 549.WOZ-waarde
 550.WPA
 551.WPI
 552.WPK
 553.WPKN
 554.wrakkencentrale
 555.wrap account
 556.wrap fee
 557.wrapper
 558.write-down
 559.write-off
 560.write-up
 561.writer
 562.wrong way issue
 563.WRR
 564.Wrzo
 565.WSE
 566.WSJ
 567.Wsnp
 568.Wsw
 569.Wta
 570.Wtb
 571.Wte
 572.Wtfv
 573.WTI
 574.Wtk
 575.WTO
 576.WTOI
 577.Wts
 578.Wtv
 579.wurgcontract
 580.wurghypotheek
 581.wurglening
 582.Wvb
 583.WW
 584.WW-toerisme
 585.WWB
 586.Wwft
 587.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet