dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
duurhuurder
 Vandaag 23-07-2019
19347 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-07lege vennootschap
23-07rendementstoerisme
23-07direct to consumer-mar...
23-07D2C
23-07deeltijdklem
23-07debetrente
23-07creditrente
23-07derdengeldrekening
23-07kredietfaciliteit
23-07kaskrediet
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsmoment
 26.waarderingsratio
 27.waarderingsrisico
 28.waardestaat
 29.waardevast
 30.waardevast pensioen
 31.waarnemingsperiode
 32.waarschijnlijkheidsrekening
 33.waarschijnlijkheidsverdeling
 34.waarschuworder
 35.WACC
 36.wachtgeld
 37.wachtrekening
 38.wachttijd
 39.wafelhuisindex
 40.wafer
 41.waferstepper
 42.Waffle House Index
 43.waiver
 44.Wajong
 45.wajongere
 46.wall crossing
 47.wall of debt
 48.Wall Street
 49.Wall Street firms
 50.Wall Street Journal
 51.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 52.Walmart-effect
 53.walvis (wet)
 54.WaMu
 55.wanbetaler
 56.wanbetaling
 57.wandelvergoeding
 58.wankelbank
 59.wanprestatie
 60.wantrapreneur
 61.WAO
 62.war for talent
 63.war loan
 64.ware
 65.warehousing
 66.warenwet
 67.warme grond
 68.warme sanering
 69.warrant
 70.warrant ratio
 71.warrantlening
 72.warranty
 73.Warsaw Stock Exchange
 74.WAS
 75.wash sale
 76.wash trade
 77.wash-out round
 78.washing
 79.Washington Concensus
 80.Washington's Birthday
 81.watch list
 82.watchdog
 83.waterfall payment
 84.watermerk
 85.watervalbetaling
 86.wave
 87.WAZ
 88.WBCSD
 89.Wbp
 90.Wbso
 91.Wcam
 92.WCED
 93.WCI
 94.WDCI
 95.wealth effect
 96.wealth forecasting
 97.wealth gap
 98.wealth management
 99.wealth management product
 100.wearables
 101.weather derivatives
 102.Wechselreiterei
 103.wedde
 104.weddenschap
 105.weddestrook
 106.wederbeleggingsrisico
 107.wederbeleggingsvergoeding
 108.wederuitvoer
 109.wedge
 110.wedkantoor
 111.weduwen- en wezenaandeel
 112.weduwen- en wezenpensioen
 113.weduwenpensioen
 114.Week van de Belegger
 115.Week van het Geld
 116.weekend-effect
 117.weekkoers
 118.weeklies
 119.weekloon
 120.weekopties
 121.weekstaat
 122.weekstaat ECB
 123.weelde-effect
 124.weerderivaten
 125.weerrisico
 126.weerstand
 127.weerstandskas
 128.weerstandslijn
 129.weerstandsvermogen
 130.WEF
 131.wegenbelasting
 132.weggeefbonus
 133.weginfleren
 134.weging
 135.wegingscoëfficiënt
 136.wegingsfactor
 137.wegloopcompensatie
 138.wegneembeding
 139.wegsluisoma
 140.wegsluizen
 141.wegwerparbeid
 142.weighted average cost of capital
 143.welkomstbonus
 144.Wells Fargo
 145.welstand
 146.welvaart
 147.welvaartseffect
 148.welvaartsenveloppe
 149.welvaartskloof
 150.welvaartspeil
 151.welvaartsstaat
 152.welvaartsvast
 153.welvaartsvast pensioen
 154.welzijn
 155.wentelkrediet
 156.wentelperiode
 157.WEO
 158.Wereldbank
 159.Wereldbankgroep
 160.wereldbedrijf
 161.wereldbevolkingsdag
 162.wereldconcern
 163.wereldeconomie
 164.Wereldhandelsorganisatie
 165.wereldinkomen
 166.wereldmunt
 167.wereldpopulatiedag
 168.wereldspeler
 169.Wereldstatistiekdag
 170.wereldvaluta
 171.Wereldvoedselorganisatie
 172.wereldwijde witwasmachine
 173.werkelijke individuele consumptie
 174.werkelijke individuele verbruik
 175.werkende armen
 176.werkgarantie
 177.werkgelegenheid
 178.werkgelegenheidsvallen
 179.werkgeversbijdrage
 180.werkgeversorganisatie
 181.werkgeversvereniging
 182.werkgroep
 183.werkkapitaal
 184.werklandbeginsel
 185.werkloosheid
 186.werkloosheidscijfer
 187.werkloosheidsgraad
 188.werkloosheidspercentage
 189.werkloosheidsuitkering
 190.werkloosheidsval
 191.Werkloosheidswet
 192.werkloze
 193.werkloze beroepsbevolking
 194.werkmaatschappij
 195.werknemer
 196.werknemersaandelenplan
 197.werknemersbijdrage
 198.werknemersparticipatie
 199.werknemersvereniging
 200.werknemersverzekeringen
 201.werkonbekwaam
 202.werkplatform
 203.werkstaking
 204.werkverband
 205.werkverschaffing
 206.werkvloer
 207.werkvoorraad
 208.werkzame beroepsbevolking
 209.werkzoekende
 210.Wertpapier
 211.Wertpapierkennnummer
 212.West Texas Intermediate
 213.Wet aanpak schijnconstructies
 214.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 215.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 216.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 217.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 218.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 219.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 220.Wet bescherming persoonsgegevens
 221.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 222.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 223.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 224.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 225.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 226.Wet financiële dienstverlening
 227.Wet Financiering Decentrale Overheden
 228.Wet financiering sociale verzekeringen
 229.Wet giraal effectenverkeer
 230.Wet handhaving consumentenbescherming
 231.Wet Hillen
 232.Wet Hof
 233.Wet houdbare overheidsfinanciën
 234.wet Huis voor klokkenluiders
 235.Wet identificatie bij dienstverlening
 236.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 237.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 238.Wet langdurige zorg
 239.Wet maatschappelijke ondersteuning
 240.Wet marktmisbruik
 241.Wet melding ongebruikelijke transacties
 242.Wet melding zeggenschap
 243.Wet meldplicht datalekken
 244.Wet milieubeheer
 245.Wet MOT
 246.Wet normering topinkomens
 247.Wet op de Dividendbelasting
 248.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 249.Wet op het accountantsberoep
 250.Wet op het financieel toezicht
 251.Wet openbaarheid bestuur
 252.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 253.Wet sociale werkvoorziening
 254.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 255.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 256.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 257.Wet toezicht accountantsorganisaties
 258.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 259.Wet toezicht effectenverkeer
 260.Wet toezicht financiële verslaggeving
 261.Wet toezicht kredietunies
 262.Wet toezicht kredietwezen
 263.Wet toezicht trustkantoren
 264.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 265.Wet van Benford
 266.wet van de afnemende meeropbrengsten
 267.wet van de grote aantallen
 268.wet van de grote getallen
 269.wet van de grote ronde getallen
 270.wet van de onbedoelde gevolgen
 271.wet van de remmende voorsprong
 272.Wet van Engel
 273.Wet van Gresham
 274.Wet van Hotelling
 275.Wet van Moore
 276.Wet van Okun
 277.wet van Say
 278.Wet van Stein
 279.Wet Verbetering Poortwachter
 280.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 281.Wet waardering Onroerende Zaken
 282.Wet werk en bijstand
 283.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 284.Wet Werk en Zekerheid
 285.Wet WOZ
 286.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 287.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 288.wettelijk monopolie
 289.wettelijke aansprakelijkheid
 290.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 291.wettelijke controle
 292.wettelijke licentie
 293.wettelijke rente
 294.wettelijke reserve
 295.wettig betaalmiddel
 296.WEW
 297.wezenpensioen
 298.WFC
 299.Wfd
 300.WFE
 301.WFIC
 302.Wfsv
 303.Wft
 304.Wft-examen
 305.WGC
 306.Wge
 307.WGRG
 308.Whaley (optie-)model
 309.whammy
 310.Whc
 311.whipsaw (-effect)
 312.whisper number
 313.whistleblower
 314.whistleblower procedures
 315.whistleblower protection
 316.white Brexit
 317.white collars
 318.white elephant
 319.White House
 320.white knight
 321.white list
 322.white paper
 323.white shoe bank
 324.white space investment
 325.white team
 326.wholesale
 327.wholesale price index
 328.wholesale-markt
 329.WIA
 330.Wid
 331.wiebelpensioen
 332.wiebeltax
 333.WIEG
 334.wieg tot wieg
 335.wietaandeel
 336.wiethype
 337.WIFS
 338.wig
 339.WIG20
 340.wijze mannen
 341.Wijzer in geldzaken
 342.wijzigingen (fiscaal)
 343.wild card option
 344.wild randomness
 345.wilde staking
 346.wildwestbordje
 347.willig
 348.Wilshire 5000 Index
 349.win-win situatie
 350.win/loss size ratio
 351.wind-up
 352.wind-down plan
 353.windfall profit
 354.windfall revenue
 355.windfall tax
 356.windhandel
 357.windhapper
 358.windlening
 359.wind-obligatie
 360.window
 361.window dressing
 362.winkelverkopen
 363.winner-takes-all markt
 364.winner's curse
 365.winner-takes-most
 366.winst
 367.winst nemen
 368.winst per aandeel
 369.winst per verwaterd aandeel
 370.winst uit onderneming
 371.winst voor interest en belastingen
 372.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 373.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 374.winst- en verliesrekening
 375.winstalarm
 376.winstbegrippen
 377.winstbelasting
 378.winstbepaling
 379.winstbestemming
 380.winstbewijs
 381.winstbonus
 382.winstcapaciteit
 383.winstcentrum
 384.winstcijferseizoen
 385.winstdeelneming
 386.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 387.winstdelende obligatie
 388.winstdelende optie
 389.winstdeling
 390.winstdoel
 391.winstdrainage
 392.winstegalisatie
 393.winstexplosie
 394.winstgevendheid
 395.winstinflatie
 396.winstinhouding
 397.winstklem
 398.winstkwaliteit
 399.winstmanipulatie
 400.winstmarge
 401.winstmaximering
 402.winstmomentum
 403.winstneming
 404.winstopslag
 405.winstquote
 406.winstrecessie
 407.winstrendement
 408.winstreserve
 409.winstrisico
 410.winstsprong
 411.winststuring
 412.winsttaks
 413.winsttaxatie
 414.winstuitkering
 415.winstuitkeringspercentage
 416.winstval
 417.winstvennootschap
 418.winstverdeling
 419.winstverschuiving
 420.winstverwachting
 421.winstverwatering
 422.winstwaarschuwing
 423.Winter Forecast
 424.winterraming
 425.wipeout bonds
 426.WIPO
 427.wire house
 428.wire stripping
 429.Wirtschaftswunder
 430.wisdom of the crowd
 431.wiskundige reserve
 432.wissel
 433.wisselagent
 434.wisselarbitrage
 435.wisseldisconto
 436.wisselgeld
 437.wisselkoers
 438.wisselkoerseffecten
 439.wisselkoersinterventie
 440.wisselkoersregime
 441.wisselkoersrisico
 442.wisselkoersstelsel
 443.wisselkoersverlies
 444.wisselkoersverzekering
 445.wisselkoerswinst
 446.wisselmarkt
 447.wisselplicht
 448.wisselrisico
 449.wisselruiterij
 450.wisseltermijncontract
 451.wisseltransactie
 452.wit geld
 453.witboek
 454.withdrawal
 455.withholding tax
 456.witte balk
 457.witte biotech
 458.witte boorden
 459.witte brexit
 460.Witte Huis
 461.witte kassa
 462.witte olifant
 463.witte ridder
 464.witteboordencriminaliteit
 465.witten
 466.Witteveenkader
 467.witwasmachine
 468.witwassen
 469.Wiv
 470.wizzard van Wall Street
 471.WJP Rule of Law Index
 472.WKM
 473.WKN
 474.WLS
 475.Wlz
 476.Wm
 477.WM/Reuters fixing
 478.WMD
 479.Wmo
 480.Wmz
 481.WNT
 482.Wob
 483.WOCCU
 484.woco
 485.WODC
 486.woekerlening
 487.woekerpensioen
 488.woekerpolis
 489.woekerprijs
 490.woekerrente
 491.woekerswap
 492.wokkels
 493.wolkenkrabberindicator
 494.wollige logica
 495.Women in Financial Services
 496.Women in Work Index
 497.won
 498.wonderbelegger
 499.Wonga
 500.woningbouwcorporatie
 501.woningcorporatie
 502.woningschuld
 503.woningsprijsindex
 504.wonk
 505.Woodstock of Capitalism
 506.Woodstock van het kapitalisme
 507.woonbonus
 508.woonfraude
 509.woonkrediet
 510.woonland
 511.woonlandbeginsel
 512.woonlasten
 513.woonlastenbeschermer
 514.woonlastenverzekering
 515.woonplaatsbeginsel
 516.woonquote
 517.woordwolk
 518.word cloud
 519.Working Group on Financial Markets
 520.working poor
 521.workout date
 522.World Business Council for Sustainable Development
 523.World Competitiveness Scoreboard
 524.World Container Index
 525.World Council of Credit Unions
 526.world currency
 527.World Economic Forum
 528.World Economic League Table
 529.World Economic Outlook
 530.World Energy Outlook
 531.World Factbook
 532.World Federation of Exchanges
 533.World Federation of Investors
 534.World Franchise Council
 535.World Gold Council
 536.World Happiness Report
 537.World Intellectual Property Organization
 538.World Investment Report
 539.world population day
 540.World Press Freedom Index
 541.World Statistics Day
 542.World Trade Organization
 543.World Trade Outlook Indicator
 544.World Wealth Report
 545.Worldwatch Institute
 546.World’s Safest Banks
 547.worm
 548.worst case
 549.worst case analyse
 550.worst-in-class
 551.wortelformule
 552.worteltoets
 553.WOZ
 554.WOZ-waarde
 555.WPA
 556.WPI
 557.WPK
 558.WPKN
 559.wrakkencentrale
 560.wrap account
 561.wrap fee
 562.wrapper
 563.write-down
 564.write-off
 565.write-up
 566.writer
 567.wrong way issue
 568.WRR
 569.Wrzo
 570.WSE
 571.WSJ
 572.Wsnp
 573.Wsw
 574.Wta
 575.Wtb
 576.Wte
 577.Wtfv
 578.WTI
 579.Wtk
 580.WTO
 581.WTOI
 582.Wts
 583.Wtv
 584.wurgcontract
 585.wurghypotheek
 586.wurglening
 587.Wvb
 588.WW
 589.WW-toerisme
 590.WWB
 591.Wwft
 592.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet