dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
glazen klif
 Vandaag 18-03-2019
19031 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-03damesclausule (Code Ta...
18-03old boys network
18-03vrouwenquotum
18-03glass cliff
18-03glazen klif
15-03Theresa May Day
15-03B-day
15-03energiearmoede
15-03kelderen
15-03fossiele brandstoffen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.Wereldbankgroep
 158.wereldbedrijf
 159.wereldbevolkingsdag
 160.wereldconcern
 161.wereldeconomie
 162.Wereldhandelsorganisatie
 163.wereldinkomen
 164.wereldmunt
 165.wereldpopulatiedag
 166.wereldspeler
 167.Wereldstatistiekdag
 168.wereldvaluta
 169.Wereldvoedselorganisatie
 170.wereldwijde witwasmachine
 171.werkelijke individuele consumptie
 172.werkelijke individuele verbruik
 173.werkende armen
 174.werkgarantie
 175.werkgelegenheid
 176.werkgelegenheidsvallen
 177.werkgeversbijdrage
 178.werkgeversorganisatie
 179.werkgeversvereniging
 180.werkgroep
 181.werkkapitaal
 182.werklandbeginsel
 183.werkloosheid
 184.werkloosheidscijfer
 185.werkloosheidsgraad
 186.werkloosheidspercentage
 187.werkloosheidsval
 188.Werkloosheidswet
 189.werkloze
 190.werkloze beroepsbevolking
 191.werkmaatschappij
 192.werknemer
 193.werknemersaandelenplan
 194.werknemersbijdrage
 195.werknemersparticipatie
 196.werknemersvereniging
 197.werknemersverzekeringen
 198.werkonbekwaam
 199.werkstaking
 200.werkverband
 201.werkverschaffing
 202.werkvloer
 203.werkvoorraad
 204.werkzame beroepsbevolking
 205.werkzoekende
 206.Wertpapier
 207.Wertpapierkennnummer
 208.West Texas Intermediate
 209.Wet aanpak schijnconstructies
 210.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 211.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 212.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 213.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 214.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 215.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 216.Wet bescherming persoonsgegevens
 217.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 218.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 219.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 220.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 221.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 222.Wet financiële dienstverlening
 223.Wet Financiering Decentrale Overheden
 224.Wet financiering sociale verzekeringen
 225.Wet giraal effectenverkeer
 226.Wet handhaving consumentenbescherming
 227.Wet Hillen
 228.Wet Hof
 229.Wet houdbare overheidsfinanciën
 230.wet Huis voor klokkenluiders
 231.Wet identificatie bij dienstverlening
 232.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 233.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 234.Wet langdurige zorg
 235.Wet maatschappelijke ondersteuning
 236.Wet marktmisbruik
 237.Wet melding ongebruikelijke transacties
 238.Wet melding zeggenschap
 239.Wet meldplicht datalekken
 240.Wet milieubeheer
 241.Wet MOT
 242.Wet normering topinkomens
 243.Wet op de Dividendbelasting
 244.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 245.Wet op het accountantsberoep
 246.Wet op het financieel toezicht
 247.Wet openbaarheid bestuur
 248.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 249.Wet sociale werkvoorziening
 250.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 251.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 252.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 253.Wet toezicht accountantsorganisaties
 254.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 255.Wet toezicht effectenverkeer
 256.Wet toezicht financiële verslaggeving
 257.Wet toezicht kredietunies
 258.Wet toezicht kredietwezen
 259.Wet toezicht trustkantoren
 260.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 261.Wet van Benford
 262.wet van de afnemende meeropbrengsten
 263.wet van de grote aantallen
 264.wet van de grote getallen
 265.wet van de grote ronde getallen
 266.wet van de onbedoelde gevolgen
 267.wet van de remmende voorsprong
 268.Wet van Engel
 269.Wet van Hotelling
 270.Wet van Moore
 271.Wet van Okun
 272.wet van Say
 273.Wet van Stein
 274.Wet Verbetering Poortwachter
 275.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 276.Wet waardering Onroerende Zaken
 277.Wet werk en bijstand
 278.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 279.Wet Werk en Zekerheid
 280.Wet WOZ
 281.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 282.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 283.wettelijk monopolie
 284.wettelijke aansprakelijkheid
 285.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 286.wettelijke controle
 287.wettelijke licentie
 288.wettelijke rente
 289.wettelijke reserve
 290.wettig betaalmiddel
 291.WEW
 292.wezenpensioen
 293.WFC
 294.Wfd
 295.WFE
 296.WFIC
 297.Wfsv
 298.Wft
 299.Wft-examen
 300.WGC
 301.Wge
 302.WGRG
 303.Whaley (optie-)model
 304.whammy
 305.Whc
 306.whipsaw (-effect)
 307.whisper number
 308.whistleblower
 309.whistleblower procedures
 310.whistleblower protection
 311.white Brexit
 312.white collars
 313.white elephant
 314.White House
 315.white knight
 316.white list
 317.white paper
 318.white shoe bank
 319.white space investment
 320.white team
 321.wholesale
 322.wholesale price index
 323.wholesale-markt
 324.WIA
 325.Wid
 326.wiebeltax
 327.WIEG
 328.wieg tot wieg
 329.wietaandeel
 330.wiethype
 331.WIFS
 332.wig
 333.WIG20
 334.wijze mannen
 335.Wijzen, de
 336.Wijzer in geldzaken
 337.wijzigingen (fiscaal)
 338.wild card option
 339.wild randomness
 340.wilde staking
 341.wildwestbordje
 342.willig
 343.Wilshire 5000 Index
 344.win-win situatie
 345.win/loss size ratio
 346.wind-up
 347.wind-down plan
 348.windfall profit
 349.windfall revenue
 350.windfall tax
 351.windhandel
 352.windlening
 353.wind-obligatie
 354.window
 355.window dressing
 356.winkelverkopen
 357.winner-takes-all markt
 358.winner's curse
 359.winst
 360.winst nemen
 361.winst per aandeel
 362.winst per verwaterd aandeel
 363.winst uit onderneming
 364.winst voor interest en belastingen
 365.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 366.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 367.winst- en verliesrekening
 368.winstalarm
 369.winstbegrippen
 370.winstbelasting
 371.winstbepaling
 372.winstbestemming
 373.winstbewijs
 374.winstbonus
 375.winstcapaciteit
 376.winstcentrum
 377.winstcijferseizoen
 378.winstdeelneming
 379.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 380.winstdelende obligatie
 381.winstdelende optie
 382.winstdeling
 383.winstdoel
 384.winstdrainage
 385.winstegalisatie
 386.winstexplosie
 387.winstgevendheid
 388.winstinflatie
 389.winstinhouding
 390.winstklem
 391.winstkwaliteit
 392.winstmanipulatie
 393.winstmarge
 394.winstmaximering
 395.winstmomentum
 396.winstneming
 397.winstopslag
 398.winstquote
 399.winstrecessie
 400.winstrendement
 401.winstreserve
 402.winstrisico
 403.winstsprong
 404.winststuring
 405.winsttaks
 406.winsttaxatie
 407.winstuitkering
 408.winstuitkeringspercentage
 409.winstval
 410.winstvennootschap
 411.winstverdeling
 412.winstverschuiving
 413.winstverwachting
 414.winstverwatering
 415.winstwaarschuwing
 416.Winter Forecast
 417.winterraming
 418.wipeout bonds
 419.WIPO
 420.wire house
 421.wire stripping
 422.Wirtschaftswunder
 423.wisdom of the crowd
 424.wiskundige reserve
 425.wissel
 426.wisselagent
 427.wisselarbitrage
 428.wisseldisconto
 429.wisselgeld
 430.wisselkoers
 431.wisselkoerseffecten
 432.wisselkoersinterventie
 433.wisselkoersregime
 434.wisselkoersrisico
 435.wisselkoersstelsel
 436.wisselkoersverlies
 437.wisselkoersverzekering
 438.wisselkoerswinst
 439.wisselmarkt
 440.wisselplicht
 441.wisselrisico
 442.wisselruiterij
 443.wisseltermijncontract
 444.wisseltransactie
 445.wit geld
 446.witboek
 447.withdrawal
 448.withholding tax
 449.witte balk
 450.witte biotech
 451.witte boorden
 452.witte brexit
 453.Witte Huis
 454.witte kassa
 455.witte olifant
 456.witte ridder
 457.witteboordencriminaliteit
 458.witten
 459.Witteveenkader
 460.witwasmachine
 461.witwassen
 462.Wiv
 463.wizzard van Wall Street
 464.WKM
 465.WKN
 466.Wlz
 467.Wm
 468.WM/Reuters fixing
 469.WMD
 470.Wmo
 471.Wmz
 472.WNT
 473.Wob
 474.WOCCU
 475.woco
 476.WODC
 477.woekerpensioen
 478.woekerpolis
 479.woekerprijs
 480.woekerrente
 481.woekerswap
 482.wokkels
 483.wolkenkrabberindicator
 484.wollige logica
 485.Women in Financial Services
 486.Women in Work Index
 487.won
 488.wonderbelegger
 489.Wonga
 490.woningbouwcorporatie
 491.woningcorporatie
 492.woningschuld
 493.woningsprijsindex
 494.wonk
 495.Woodstock of Capitalism
 496.Woodstock van het kapitalisme
 497.woonbonus
 498.woonfraude
 499.woonkrediet
 500.woonlandbeginsel
 501.woonlasten
 502.woonlastenbeschermer
 503.woonlastenverzekering
 504.woonplaatsbeginsel
 505.woonquote
 506.woordwolk
 507.word cloud
 508.Working Group on Financial Markets
 509.working poor
 510.workout date
 511.World Business Council for Sustainable Development
 512.World Competitiveness Scoreboard
 513.World Container Index
 514.World Council of Credit Unions
 515.world currency
 516.World Economic Forum
 517.World Economic League Table
 518.World Economic Outlook
 519.World Energy Outlook
 520.World Factbook
 521.World Federation of Exchanges
 522.World Federation of Investors
 523.World Franchise Council
 524.World Gold Council
 525.World Happiness Report
 526.World Intellectual Property Organization
 527.World Investment Report
 528.world population day
 529.World Press Freedom Index
 530.World Statistics Day
 531.World Trade Organization
 532.World Trade Outlook Indicator
 533.World Wealth Report
 534.Worldwatch Institute
 535.World’s Safest Banks
 536.worm
 537.worst case
 538.worst case analyse
 539.worst-in-class
 540.wortelformule
 541.worteltoets
 542.WOZ
 543.WOZ-waarde
 544.WPA
 545.WPI
 546.WPK
 547.WPKN
 548.wrakkencentrale
 549.wrap account
 550.wrap fee
 551.wrapper
 552.write-down
 553.write-off
 554.write-up
 555.writer
 556.wrong way issue
 557.WRR
 558.Wrzo
 559.WSE
 560.WSJ
 561.Wsnp
 562.Wsw
 563.Wta
 564.Wtb
 565.Wte
 566.Wtfv
 567.WTI
 568.Wtk
 569.WTO
 570.WTOI
 571.Wts
 572.Wtv
 573.wurgcontract
 574.wurghypotheek
 575.wurglening
 576.Wvb
 577.WW
 578.WWB
 579.Wwft
 580.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet