dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
pre-pack
 Vandaag 23-06-2017
17648 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5excasso
6hypotheekrenteaftrek
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-06pre-pack
22-06VA loan
22-06VA backed mortgage
22-06Supervisory Review & E...
22-06strategische voorraden
22-06supply crunch
22-06SREP
22-06omgekeerde hypotheek
22-06verzilverhypotheek
22-06virtueel geld
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. achterbalkon
 8. actief beheer
 9. actieve deelnemer
 10. actieven
 11. activa
 12. actuarieel
 13. Actuarieel Genootschap
 14. actuarieel rendement
 15. actuariële grondslagen
 16. actuariële korting
 17. actuaris
 18. actuele dekkingsgraad
 19. Aegon Retirement Readiness Index
 20. afkoop
 21. afkopen
 22. afkopen van een pensioen
 23. aflossen
 24. aflossing
 25. aflossingskoers
 26. aflossingsperiode
 27. AFM
 28. afstempelen (van een effect)
 29. afstempelen (van pensioenen)
 30. AG-tafels
 31. ageing giants
 32. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 33. algemeen nut beogende instelling
 34. Algemeen Pensioenfonds
 35. Algemene nabestaandenwet
 36. Algemene Ouderdomswet
 37. Algemene Pensioen Groep
 38. alternatieve beleggingen
 39. ambitieovereenkomst
 40. ANBI
 41. ANBO
 42. AOW
 43. AOW-gat
 44. AOW-leeftijd
 45. APF
 46. arbeidsovereenkomst
 47. arbeidsvoorwaarden à la carte
 48. ARRI
 49. aspirant-deelnemer
 50. asset-allocatie
 51. asset-categorie
 52. asset-liability management
 53. asset management
 54. asset mix
 55. attributie-analyse
 56. audit
 57. audit committee
 58. audit trail
 59. Autoriteit Financiële Markten
 60. babyboom-generatie
 61. backservice
 62. backserviceverplichtingen
 63. banksparen
 64. bedrijfsobligatie
 65. bedrijfspensioenfonds
 66. bedrijfstakpensioenfonds
 67. begunstiging
 68. beheerkosten
 69. beheervergoeding
 70. beklemd vermogen
 71. belangenmelding
 72. belastingaftrek
 73. beleggen
 74. belegger
 75. belegging
 76. beleggingsbeleid
 77. beleggingsfonds
 78. beleggingshorizon
 79. beleggingsinstrumenten
 80. beleggingsmix
 81. beleggingsobject
 82. beleggingsportefeuille
 83. beleggingsprofiel
 84. beleggingsresultaat
 85. beleggingsstijl
 86. beleggingsstrategie
 87. beleidsdekkingsgraad
 88. benchmark
 89. benchmarking
 90. berekeningsgrondslag
 91. beroepspensioenfonds
 92. beschikbare premieregeling
 93. bestemmingsdepot
 94. bèta
 95. bewaargeving
 96. bewaarloon
 97. bewaarneming
 98. beweeglijkheid
 99. bijsparen
 100. bijstempelen
 101. brugpensioen
 102. bruteren
 103. bruto loon
 104. buffervrijval
 105. cafetariasysteem
 106. carrièresprong
 107. casinopensioen
 108. CBF
 109. CDC
 110. Centraal Bureau Fondsenwerving
 111. closed book
 112. cohortfondsen
 113. collectief pensioen
 114. collectief vaste premieregeling
 115. collectieve beschikbare premieregeling
 116. collectieve buffer
 117. collectieve pensioenregeling
 118. Collective Defined Contribution
 119. combinatieregeling
 120. coming-servicepensioen
 121. commodities
 122. commodity
 123. contant maken
 124. contante waarde
 125. converteerbare obligatie
 126. convertible
 127. correlatie
 128. coupon
 129. couponopbrengst
 130. credit rating
 131. credit rating agency
 132. DB
 133. db-regeling
 134. DC
 135. deelnemer
 136. deelnemersbewijs
 137. deelnemersbijdrage
 138. deelnemersjaar
 139. deelnemersjaren
 140. deelnemersraad
 141. deeltijdbaan
 142. deeltijdpensioen
 143. defined contribution
 144. defiscalisering
 145. deflatie
 146. dekkingseis
 147. dekkingsgraad
 148. dekkingspercentage
 149. dekkingstekort
 150. dekkingsverplichting
 151. dekkingswaarde
 152. delay discounting
 153. demotie
 154. derde pijler
 155. disconteringsvoet
 156. dividend
 157. DNB-dekkingsgraad
 158. doelvermogen
 159. doorsneepremie
 160. doorsneepremie-systematiek
 161. driepijlersysteem
 162. duurzaamheid
 163. duurzaamheidsindex
 164. economische dekkingsgraad
 165. eenmalige pensioenuitkering
 166. eerste pijler
 167. ego-pensioen
 168. eindloon
 169. eindloonregeling
 170. eindloonsysteem
 171. employee benefits
 172. employee stock option plan
 173. employees stock purchase plan
 174. excedentpensioen
 175. excedentregeling
 176. exitkorting
 177. factor A
 178. Federatie Financieel Planners
 179. FEFFS
 180. financieel onafhankelijk
 181. financieel planner
 182. Financieel Rijbewijs
 183. Financieel Toetsingskader
 184. financiële canon
 185. financiële geletterdheid
 186. financiële planning
 187. flexibele pensionering
 188. flexpensioen
 189. forfaitair rendement
 190. franchise
 191. FTK
 192. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 193. garantiepensioen
 194. geïndexeerd pensioen
 195. geld- en kapitaalmarkt
 196. geldmarkt
 197. gematigde eindloonregeling
 198. gemengd bestuur
 199. generatietoets
 200. gesloten boek
 201. Global AgeWatch Index
 202. gouden handdruk
 203. gouden ketting
 204. gouden parachute
 205. grenssalaris
 206. groen beleggen
 207. groenfonds
 208. groenregeling
 209. groensparen
 210. H-woord
 211. harde (pensioen)rechten
 212. herbalanceren
 213. herbeleggen
 214. herbeleggingsreserve
 215. herstelplan
 216. hoog/laag pensioen
 217. hoog/laag-constructie
 218. hypotheekrenteaftrek
 219. immunisatie
 220. in bonis
 221. indexatie
 222. indexatieambitie
 223. indexatiedepot
 224. indexbeleggen
 225. indexkoppeling
 226. indexsprong
 227. inflatie
 228. inflatiecorrectie
 229. inflatierisico
 230. invaren
 231. ISDAfix
 232. jaarruimte
 233. Japanese Government Pension Investment Fund
 234. JGPIF
 235. kapitaal
 236. kapitaaldekking
 237. kapitaaldekkingsratio
 238. kapitaaldekkingsstelsel
 239. kapitaalmarkt
 240. koerswinst
 241. koopkracht
 242. koopkrachtplaatje
 243. koopkrachtrisico
 244. koopsom
 245. koopsompolis
 246. kortlevenrisico
 247. kostenspiegel
 248. kredietafslag
 249. kredietrisico-afslag
 250. langlevenrisico
 251. langlevenschok
 252. leeftijdscohort
 253. leeftijdsterugstelling
 254. levenscyclus
 255. levenscyclusbeleggen
 256. levenscyclusfonds
 257. levensloopregeling
 258. life cycle-beleggen
 259. life event
 260. lifecycle
 261. lijfrente
 262. lineaire methode (pensioenen)
 263. loon
 264. loon-prijsspiraal
 265. loonbelasting
 266. loongolf
 267. loonheffing
 268. loonindexatie
 269. loonmatiging
 270. loonoffer
 271. loonronde
 272. loonstaat
 273. malus
 274. marktwaarde dekkingsgraad
 275. matching portefeuille
 276. Mercurius
 277. middelloonpensioen
 278. middelloonregeling
 279. Mijnpensioenoverzicht.nl
 280. mortaliteit
 281. multi-OPF
 282. MVEV
 283. na-indexatie
 284. nabestaandenpensioen
 285. National Wealth Fund
 286. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 287. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 288. netto loon
 289. netto pensioensparen
 290. (n)FTK
 291. niet-actieven
 292. nieuw Financieel Toetsingskader
 293. nominaal
 294. nominaal pensioencontract
 295. nominale dekkingsgraad
 296. nominale stelsel
 297. nominale waarde
 298. NOPD
 299. nulcouponlening
 300. NWF
 301. obligatie
 302. ODV
 303. offensieve portefeuille
 304. omkeerregel
 305. omslagstelsel
 306. ondernemingspensioenfonds
 307. onderpand
 308. onderwaterpensioen
 309. ongemengd bestuur
 310. opbouwkeuzevoet
 311. OPF
 312. opplussen
 313. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 314. OSEB
 315. oudedagsparen in eigen beheer
 316. Oudedagsverplichting
 317. oudedagsvoorziening
 318. ouderdomsarmoede
 319. ouderdomspensioen
 320. overflowbepaling
 321. overlevingspensioen
 322. overrente
 323. overreserve
 324. paritair
 325. particuliere belegger
 326. partnerpensioen
 327. passief beheer
 328. passief beleggen
 329. passief portefeuillebeheer
 330. passieve belegger
 331. PEB
 332. pensioen
 333. pensioen BV
 334. pensioen in eigen beheer
 335. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 336. Pensioen- en Verzekeringskamer
 337. pensioen3daagse
 338. pensioenaanspraak
 339. pensioenarmoede
 340. pensioenbeleggingen
 341. pensioenbewustzijn
 342. pensioenbreuk
 343. pensioenbrief
 344. pensioenclausule
 345. pensioendatum
 346. Pensioenfederatie
 347. pensioenfonds
 348. pensioengat
 349. pensioengebouw
 350. pensioengerechtigde
 351. pensioengerechtigde leeftijd
 352. pensioengevend inkomen
 353. pensioengevend salaris
 354. pensioengrondslag
 355. pensioeninleg
 356. pensioenjaar
 357. pensioenkeuring
 358. Pensioenkijker.nl
 359. pensioenkloof
 360. pensioenknip
 361. pensioenkoepel
 362. pensioenkorting
 363. pensioenleeftijd
 364. pensioenonbewust
 365. pensioenopbouw
 366. pensioenovereenkomst
 367. pensioenpijlers
 368. pensioenpijn
 369. pensioenpot
 370. pensioenpotje
 371. pensioenpremie
 372. pensioenpromotie
 373. Pensioenrapporteur
 374. pensioenreglement
 375. pensioensalaris
 376. pensioensparen
 377. pensioenstichting
 378. pensioenstoplicht
 379. pensioenthermometer
 380. pensioentoezegging
 381. pensioentrekker
 382. pensioenuitruil
 383. pensioenuitvoerder
 384. pensioenverevening
 385. pensioenverplichting
 386. pensioenverzekering
 387. Pensioenwet
 388. pension fund shortfall
 389. pension funding gap
 390. people's capitalism
 391. performance
 392. personal finance
 393. personeelsparticipatie
 394. personele unie
 395. pieb
 396. portefeuille
 397. premie-egalisatiedepot
 398. premiedemping
 399. premiepauze
 400. premiepensioeninstelling
 401. premievrije aanspraken
 402. premievrije pensioenopbouw
 403. premievrijstelling
 404. prepensioen
 405. prior service cost
 406. professionele belegger
 407. promotie
 408. reëel pensioencontract
 409. reële dekkingsgraad
 410. regeling voor vervroegd uittreden
 411. rekenrente
 412. rendement
 413. rente
 414. rentebescherming
 415. rentecurve
 416. rentestandskorting
 417. rentetermijnstructuur
 418. repartitiestelsel
 419. returnportefeuille
 420. rijping
 421. risicobron
 422. risicobudget
 423. ruilrente
 424. rvu
 425. schatkistbiljet
 426. Schatkistbons (België)
 427. schatkistcertificaat
 428. schatkistpapier
 429. schatkistpromesse
 430. sectorallocatie (beleggen)
 431. Security Financial Stabilisation Fund
 432. sinking giant
 433. slapend pensioen
 434. slaper
 435. slapersrecht
 436. Sociale Verzekeringsbank
 437. spaarbankboekje
 438. spaarboekje
 439. spaarloon
 440. spaarloonregeling
 441. spreiding
 442. staatslening
 443. staatsobligatie
 444. staatsschuld
 445. staatsschuldmeter
 446. staatsschuldquote
 447. stakingswinst
 448. sterftekans
 449. sterfterisico
 450. sterftetabel
 451. sterftetafel
 452. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 453. Stichting Pensioenkijker.nl
 454. Stichting van de Arbeid
 455. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 456. stock picking
 457. swaprente
 458. T-rendement
 459. TBI
 460. TBI-dekkingsgraad
 461. technische voorzieningen
 462. The Pension Rating Agency
 463. toekomstbestendig indexeren
 464. toekomstbestendig pesioenstelsel
 465. toeslag
 466. toeslagverlening
 467. TPRA
 468. TPRA Ranking Report
 469. tweede pijler
 470. U-rendement
 471. UFR
 472. uitfaseren
 473. uitkeringsregeling (pensioenen)
 474. uitruilen
 475. uitvoeringsovereenkomst
 476. Ultiem Funeste Regelgeving
 477. ultimate forward rate
 478. Unie van Beroepspensioenfondsen
 479. uniform pensioenoverzicht
 480. unisekstafel
 481. UPO
 482. valutarisico
 483. vast pensioen
 484. vastrentende waarden
 485. VDG
 486. verantwoordingsorgaan
 487. vereist eigen vermogen
 488. vereiste dekkingsgraad
 489. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 490. Vereniging van Fondsen in Nederland
 491. vergrijzing
 492. vermogensbeheer
 493. vermogensbeheerder
 494. vermogensfonds
 495. vermogensstructuur
 496. vervroegde uittreding
 497. VEV
 498. VFI
 499. VFI Code Goed Bestuur
 500. visitatiecommissie
 501. vlakke rentecurve
 502. vlakke rentestructuur
 503. volatiliteit
 504. volatility
 505. volkskapitalisme
 506. volksverzekering
 507. voorziening pensioenverplichtingen
 508. vrije reserve
 509. vroegpensioen
 510. vut-fonds
 511. vut-regeling
 512. vutter
 513. waardeoverdracht
 514. waardevast pensioen
 515. weduwen- en wezenaandeel
 516. weduwen- en wezenpensioen
 517. weduwenpensioen
 518. welvaartsvast pensioen
 519. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 520. wezenpensioen
 521. wiskundige reserve
 522. Witteveenkader
 523. woekerpensioen
 524. woekerpolis
 525. wortelformule
 526. worteltoets
 527. Wvb
 528. yield
 529. yield curve
 530. yield curve risico
 531. yield-to-maturity
 532. Z-score
 533. zachte (pensioen)rechten
 534. zelfstandige zonder pensioen
 535. zero bond
 536. zero-coupon (obligatie)
 537. zilveren economie
 538. zinkende reus
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet