dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
The Matheo Solution
 Vandaag 22-05-2018
18556 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-05handelsmissie
22-05World Trade Organizati...
22-05Generalised Scheme of ...
22-05United Nations Confere...
22-05UNCTAD
22-05GSP
22-05taper tantrum
22-05stuntprijs
22-05stuntrente
22-05herstructurering
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 203. gesloten boek
 204. gettovergoeding
 205. Global AgeWatch Index
 206. gouden handdruk
 207. gouden ketting
 208. gouden parachute
 209. grenssalaris
 210. grenswerker
 211. groen beleggen
 212. groenfonds
 213. groenregeling
 214. groensparen
 215. H-woord
 216. harde (pensioen)rechten
 217. herbalanceren
 218. herbeleggen
 219. herbeleggingsreserve
 220. herstelplan
 221. hoog/laag pensioen
 222. hoog/laag-constructie
 223. hypotheekrenteaftrek
 224. immunisatie
 225. in bonis
 226. indexatie
 227. indexatieambitie
 228. indexatiedepot
 229. indexbeleggen
 230. indexkoppeling
 231. indexsprong
 232. inflatie
 233. inflatiecorrectie
 234. inflatierisico
 235. invaren
 236. ISDAfix
 237. jaarruimte
 238. Japanese Government Pension Investment Fund
 239. JGPIF
 240. kapitaal
 241. kapitaaldekking
 242. kapitaaldekkingsratio
 243. kapitaaldekkingsstelsel
 244. kapitaalmarkt
 245. kapitaalovereenkomst
 246. koerswinst
 247. koopkracht
 248. koopkrachtplaatje
 249. koopkrachtrisico
 250. koopsom
 251. koopsompolis
 252. kortlevenrisico
 253. kostenspiegel
 254. kredietafslag
 255. kredietrisico-afslag
 256. kruimelpensioen
 257. langlevenrisico
 258. langlevenschok
 259. leeftijdscohort
 260. leeftijdsterugstelling
 261. levenscyclus
 262. levenscyclusbeleggen
 263. levenscyclusfonds
 264. levensloopregeling
 265. life cycle-beleggen
 266. life event
 267. lifecycle
 268. lijfrente
 269. lineaire methode (pensioenen)
 270. loon
 271. loon-prijsspiraal
 272. loonbelasting
 273. loongolf
 274. loonheffing
 275. loonindexatie
 276. loonmatiging
 277. loonoffer
 278. loonronde
 279. loonstaat
 280. malus
 281. marktwaarde dekkingsgraad
 282. matching portefeuille
 283. Mercurius
 284. micropensioen
 285. middelloonpensioen
 286. middelloonregeling
 287. Mijnpensioenoverzicht.nl
 288. mortaliteit
 289. multi-OPF
 290. MVEV
 291. na-indexatie
 292. nabestaandenpensioen
 293. National Wealth Fund
 294. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 295. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 296. netto loon
 297. netto pensioensparen
 298. (n)FTK
 299. niet-actieven
 300. nieuw Financieel Toetsingskader
 301. nominaal
 302. nominaal pensioencontract
 303. nominale dekkingsgraad
 304. nominale stelsel
 305. nominale waarde
 306. NOPD
 307. nulcouponlening
 308. NWF
 309. obligatie
 310. ODV
 311. offensieve portefeuille
 312. omkeerregel
 313. omslagstelsel
 314. ondernemingspensioenfonds
 315. onderpand
 316. onderwaterpensioen
 317. ongemengd bestuur
 318. opbouwkeuzevoet
 319. OPF
 320. opplussen
 321. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 322. OSEB
 323. oudedagsparen in eigen beheer
 324. Oudedagsverplichting
 325. oudedagsvoorziening
 326. ouderdomsarmoede
 327. ouderdomspensioen
 328. overflowbepaling
 329. overlevingspensioen
 330. overrente
 331. overreserve
 332. Pan Europees Pensioenproduct
 333. Pan-Europees Pensioenproduct
 334. paritair
 335. particuliere belegger
 336. partnerpensioen
 337. passief beheer
 338. passief beleggen
 339. passief portefeuillebeheer
 340. passieve belegger
 341. PEB
 342. pensioen
 343. pensioen BV
 344. pensioen in eigen beheer
 345. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 346. Pensioen- en Verzekeringskamer
 347. pensioen3daagse
 348. pensioenaanspraak
 349. pensioenarmoede
 350. pensioenbeleggingen
 351. pensioenbewustzijn
 352. pensioenbreuk
 353. pensioenbrief
 354. pensioenclausule
 355. pensioendatum
 356. Pensioenfederatie
 357. pensioenfonds
 358. pensioengat
 359. pensioengebouw
 360. pensioengerechtigde
 361. pensioengerechtigde leeftijd
 362. pensioengevend inkomen
 363. pensioengevend salaris
 364. pensioengrondslag
 365. pensioeninleg
 366. pensioenjaar
 367. pensioenkeuring
 368. Pensioenkijker.nl
 369. pensioenkloof
 370. pensioenknip
 371. pensioenkoepel
 372. pensioenkorting
 373. pensioenleeftijd
 374. pensioenonbewust
 375. pensioenopbouw
 376. pensioenovereenkomst
 377. pensioenpijlers
 378. pensioenpijn
 379. pensioenpot
 380. pensioenpotje
 381. pensioenpremie
 382. pensioenpromotie
 383. Pensioenrapporteur
 384. pensioenreglement
 385. pensioensalaris
 386. pensioensparen
 387. pensioenstichting
 388. pensioenstoplicht
 389. pensioenthermometer
 390. pensioentoezegging
 391. pensioentrekker
 392. pensioenuitruil
 393. pensioenuitvoerder
 394. pensioenval
 395. pensioenverevening
 396. pensioenverplichting
 397. pensioenverzekering
 398. Pensioenwet
 399. pension fund shortfall
 400. pension funding gap
 401. pensionado
 402. people's capitalism
 403. Pepp
 404. performance
 405. personal finance
 406. personeelsparticipatie
 407. personele unie
 408. pieb
 409. portefeuille
 410. premie-egalisatiedepot
 411. premiedekkingsgraad
 412. premiedemping
 413. premieovereenkomst
 414. premiepauze
 415. premiepensioeninstelling
 416. premievrije aanspraken
 417. premievrije pensioenopbouw
 418. premievrijstelling
 419. prepensioen
 420. prior service cost
 421. professionele belegger
 422. promotie
 423. reëel pensioencontract
 424. reële dekkingsgraad
 425. regeling voor vervroegd uittreden
 426. rekenrente
 427. rendement
 428. rente
 429. rentebescherming
 430. rentecurve
 431. rentestandskorting
 432. rentetermijnstructuur
 433. repartitiestelsel
 434. returnportefeuille
 435. rijping
 436. risicobron
 437. risicobudget
 438. ruilrente
 439. rvu
 440. schatkistbiljet
 441. Schatkistbons (België)
 442. schatkistcertificaat
 443. schatkistpapier
 444. schatkistpromesse
 445. sectorallocatie (beleggen)
 446. Security Financial Stabilisation Fund
 447. sinking giant
 448. slapend pensioen
 449. slaper
 450. slapersrecht
 451. Sociale Verzekeringsbank
 452. spaarbankboekje
 453. spaarboekje
 454. spaarloon
 455. spaarloonregeling
 456. spreiding
 457. staatslening
 458. staatsobligatie
 459. staatsschuldmeter
 460. staatsschuldquote
 461. stakingswinst
 462. sterftekans
 463. sterfterisico
 464. sterftetabel
 465. sterftetafel
 466. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 467. Stichting Pensioenkijker.nl
 468. Stichting van de Arbeid
 469. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 470. stock picking
 471. swaprente
 472. T-rendement
 473. TBI
 474. TBI-dekkingsgraad
 475. technische voorzieningen
 476. The Pension Rating Agency
 477. toekomstbestendig indexeren
 478. toekomstbestendig pesioenstelsel
 479. toeslag
 480. toeslagverlening
 481. TPRA
 482. TPRA Ranking Report
 483. tweede pijler
 484. U-rendement
 485. UFR
 486. uitfaseren
 487. uitkeringsovereenkomst
 488. uitkeringsregeling (pensioenen)
 489. uitruilen
 490. uitvoeringsovereenkomst
 491. Ultiem Funeste Regelgeving
 492. ultimate forward rate
 493. Unie van Beroepspensioenfondsen
 494. uniform pensioenoverzicht
 495. unisekstafel
 496. UPO
 497. valutarisico
 498. vast pensioen
 499. vastrentende waarden
 500. VDG
 501. verantwoordingsorgaan
 502. vereist eigen vermogen
 503. vereiste dekkingsgraad
 504. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 505. Vereniging van Fondsen in Nederland
 506. vergeten pensioen
 507. vergrijzing
 508. vermogensbeheer
 509. vermogensbeheerder
 510. vermogensfonds
 511. vermogensstructuur
 512. vervroegde uittreding
 513. VEV
 514. VFI
 515. VFI Code Goed Bestuur
 516. visitatiecommissie
 517. vlakke rentecurve
 518. vlakke rentestructuur
 519. volatiliteit
 520. volatility
 521. volkskapitalisme
 522. volksverzekering
 523. voorziening pensioenverplichtingen
 524. vrije reserve
 525. vroegpensioen
 526. vut-fonds
 527. vut-regeling
 528. vutter
 529. waardeoverdracht
 530. waardevast pensioen
 531. weduwen- en wezenaandeel
 532. weduwen- en wezenpensioen
 533. weduwenpensioen
 534. welvaartsvast pensioen
 535. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 536. wezenpensioen
 537. wiskundige reserve
 538. Witteveenkader
 539. woekerpensioen
 540. woekerpolis
 541. wortelformule
 542. worteltoets
 543. Wvb
 544. yield
 545. yield curve
 546. yield curve risico
 547. yield-to-maturity
 548. Z-score
 549. zachte (pensioen)rechten
 550. zelfstandige zonder pensioen
 551. zero bond
 552. zero-coupon (obligatie)
 553. zilveren economie
 554. zinkende reus
 555. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet