dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
middle-young
 Vandaag 19-07-2018
18704 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-07JEFTA
18-07Japan-EU Free Trade Ag...
17-07Wet Invoering Extra Ge...
17-07functiescheiding
17-07kraamverlof
17-07suppletieplicht
16-07WIEG
16-07babyverlof
16-07vaderschapsverlof
16-07partnerverlof
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 203. gesloten boek
 204. gettovergoeding
 205. glijpad
 206. Global AgeWatch Index
 207. gouden handdruk
 208. gouden ketting
 209. gouden parachute
 210. grenssalaris
 211. grenswerker
 212. groen beleggen
 213. groenfonds
 214. groenregeling
 215. groensparen
 216. H-woord
 217. harde (pensioen)rechten
 218. herbalanceren
 219. herbeleggen
 220. herbeleggingsreserve
 221. herstelplan
 222. hoog/laag pensioen
 223. hoog/laag-constructie
 224. hypotheekrenteaftrek
 225. immunisatie
 226. in bonis
 227. indexatie
 228. indexatieambitie
 229. indexatiedepot
 230. indexbeleggen
 231. indexkoppeling
 232. indexsprong
 233. inflatie
 234. inflatiecorrectie
 235. inflatierisico
 236. invaren
 237. ISDAfix
 238. jaarruimte
 239. Japanese Government Pension Investment Fund
 240. JGPIF
 241. kapitaal
 242. kapitaaldekking
 243. kapitaaldekkingsratio
 244. kapitaaldekkingsstelsel
 245. kapitaalmarkt
 246. kapitaalovereenkomst
 247. koerswinst
 248. koopkracht
 249. koopkrachtplaatje
 250. koopkrachtrisico
 251. koopsom
 252. koopsompolis
 253. kortlevenrisico
 254. kostenspiegel
 255. kredietafslag
 256. kredietrisico-afslag
 257. kruimelpensioen
 258. langlevenrisico
 259. langlevenschok
 260. leeftijdscohort
 261. leeftijdsterugstelling
 262. levenscyclus
 263. levenscyclusbeleggen
 264. levenscyclusfonds
 265. levensloopregeling
 266. life cycle-beleggen
 267. life event
 268. lifecycle
 269. lijfrente
 270. lineaire methode (pensioenen)
 271. loon
 272. loon-prijsspiraal
 273. loonbelasting
 274. loongolf
 275. loonheffing
 276. loonindexatie
 277. loonmatiging
 278. loonoffer
 279. loonronde
 280. loonstaat
 281. malus
 282. marktwaarde dekkingsgraad
 283. matching portefeuille
 284. Mercurius
 285. micropensioen
 286. middelloonpensioen
 287. middelloonregeling
 288. Mijnpensioenoverzicht.nl
 289. minipensioen
 290. mortaliteit
 291. multi-OPF
 292. MVEV
 293. na-indexatie
 294. nabestaandenpensioen
 295. National Wealth Fund
 296. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 297. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 298. netto loon
 299. netto pensioensparen
 300. (n)FTK
 301. niet-actieven
 302. nieuw Financieel Toetsingskader
 303. nominaal
 304. nominaal pensioencontract
 305. nominale dekkingsgraad
 306. nominale stelsel
 307. nominale waarde
 308. NOPD
 309. nulcouponlening
 310. NWF
 311. obligatie
 312. ODV
 313. offensieve portefeuille
 314. omkeerregel
 315. omslagstelsel
 316. ondernemingspensioenfonds
 317. onderpand
 318. onderwaterpensioen
 319. ongemengd bestuur
 320. opbouwbasis
 321. opbouwkeuzevoet
 322. OPF
 323. opplussen
 324. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 325. OSEB
 326. oudedagsparen in eigen beheer
 327. Oudedagsverplichting
 328. oudedagsvoorziening
 329. ouderdomsarmoede
 330. ouderdomspensioen
 331. overflowbepaling
 332. overlevingspensioen
 333. overrente
 334. overreserve
 335. Pan Europees Pensioenproduct
 336. Pan-Europees Pensioenproduct
 337. paritair
 338. particuliere belegger
 339. partnerpensioen
 340. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 341. passief beheer
 342. passief beleggen
 343. passief portefeuillebeheer
 344. passieve belegger
 345. PEB
 346. pensioen
 347. pensioen BV
 348. pensioen in eigen beheer
 349. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 350. Pensioen- en Verzekeringskamer
 351. pensioen3daagse
 352. pensioenaanspraak
 353. pensioenarmoede
 354. pensioenbeleggingen
 355. pensioenbewustzijn
 356. pensioenbreuk
 357. pensioenbrief
 358. pensioenclausule
 359. pensioendatum
 360. Pensioenfederatie
 361. pensioenfonds
 362. pensioengat
 363. pensioengebouw
 364. pensioengerechtigde
 365. pensioengerechtigde leeftijd
 366. pensioengevend inkomen
 367. pensioengevend salaris
 368. pensioengrondslag
 369. pensioeninleg
 370. pensioenjaar
 371. pensioenkeuring
 372. Pensioenkijker.nl
 373. pensioenkloof
 374. pensioenknip
 375. pensioenkoepel
 376. pensioenkorting
 377. pensioenleeftijd
 378. pensioenonbewust
 379. pensioenopbouw
 380. pensioenovereenkomst
 381. pensioenpijlers
 382. pensioenpijn
 383. pensioenpot
 384. pensioenpotje
 385. pensioenpremie
 386. pensioenpromotie
 387. Pensioenrapporteur
 388. pensioenreglement
 389. pensioensalaris
 390. pensioensparen
 391. pensioenstichting
 392. pensioenstoplicht
 393. pensioenthermometer
 394. pensioentoezegging
 395. pensioentrekker
 396. pensioenuitruil
 397. pensioenuitvoerder
 398. pensioenval
 399. pensioenverevening
 400. pensioenverplichting
 401. pensioenverzekering
 402. Pensioenwet
 403. pension fund shortfall
 404. pension funding gap
 405. pensionado
 406. people's capitalism
 407. Pepp
 408. performance
 409. personal finance
 410. personeelsparticipatie
 411. personele unie
 412. pieb
 413. portefeuille
 414. premie-egalisatiedepot
 415. premiedekkingsgraad
 416. premiedemping
 417. premieovereenkomst
 418. premiepauze
 419. premiepensioeninstelling
 420. premievrije aanspraken
 421. premievrije pensioenopbouw
 422. premievrijstelling
 423. prepensioen
 424. prior service cost
 425. professionele belegger
 426. promotie
 427. reëel pensioencontract
 428. reële dekkingsgraad
 429. regeling voor vervroegd uittreden
 430. rekenrente
 431. rendement
 432. rente
 433. rentebescherming
 434. rentecurve
 435. rentestandskorting
 436. rentetermijnstructuur
 437. repartitiestelsel
 438. returnportefeuille
 439. rijping
 440. risicobasis
 441. risicobron
 442. risicobudget
 443. ruilrente
 444. rvu
 445. schatkistbiljet
 446. Schatkistbons (België)
 447. schatkistcertificaat
 448. schatkistpapier
 449. schatkistpromesse
 450. sectorallocatie (beleggen)
 451. Security Financial Stabilisation Fund
 452. sinking giant
 453. slapend pensioen
 454. slaper
 455. slapersrecht
 456. Sociale Verzekeringsbank
 457. spaarbankboekje
 458. spaarboekje
 459. spaarloon
 460. spaarloonregeling
 461. spreiding
 462. staatslening
 463. staatsobligatie
 464. staatsschuldmeter
 465. staatsschuldquote
 466. stakingswinst
 467. sterftekans
 468. sterfterisico
 469. sterftetabel
 470. sterftetafel
 471. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 472. Stichting Pensioenkijker.nl
 473. Stichting van de Arbeid
 474. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 475. stock picking
 476. swaprente
 477. T-rendement
 478. TBI
 479. TBI-dekkingsgraad
 480. technische voorzieningen
 481. The Pension Rating Agency
 482. toekomstbestendig indexeren
 483. toekomstbestendig pesioenstelsel
 484. toeslag
 485. toeslagverlening
 486. TPRA
 487. TPRA Ranking Report
 488. tweede pijler
 489. U-rendement
 490. UFR
 491. uitfaseren
 492. uitkeringsovereenkomst
 493. uitkeringsregeling (pensioenen)
 494. uitruilen
 495. uitvoeringsovereenkomst
 496. Ultiem Funeste Regelgeving
 497. ultimate forward rate
 498. Unie van Beroepspensioenfondsen
 499. uniform pensioenoverzicht
 500. unisekstafel
 501. UPO
 502. valutarisico
 503. vast pensioen
 504. vastrentende waarden
 505. VDG
 506. verantwoordingsorgaan
 507. vereist eigen vermogen
 508. vereiste dekkingsgraad
 509. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 510. Vereniging van Fondsen in Nederland
 511. vergeten pensioen
 512. vergrijzing
 513. vermogensbeheer
 514. vermogensbeheerder
 515. vermogensfonds
 516. vermogensstructuur
 517. vervroegde uittreding
 518. VEV
 519. VFI
 520. VFI Code Goed Bestuur
 521. visitatiecommissie
 522. vlakke rentecurve
 523. vlakke rentestructuur
 524. volatiliteit
 525. volatility
 526. volkskapitalisme
 527. volksverzekering
 528. voorziening pensioenverplichtingen
 529. VPL (regeling)
 530. vrije reserve
 531. vroegpensioen
 532. vut-fonds
 533. vut-regeling
 534. vutter
 535. waardeoverdracht
 536. waardevast pensioen
 537. weduwen- en wezenaandeel
 538. weduwen- en wezenpensioen
 539. weduwenpensioen
 540. welvaartsvast pensioen
 541. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 542. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 543. wezenpensioen
 544. wiskundige reserve
 545. Witteveenkader
 546. woekerpensioen
 547. woekerpolis
 548. wortelformule
 549. worteltoets
 550. Wvb
 551. yield
 552. yield curve
 553. yield curve risico
 554. yield-to-maturity
 555. Z-score
 556. zachte (pensioen)rechten
 557. zelfstandige zonder pensioen
 558. zero bond
 559. zero-coupon (obligatie)
 560. zilveren economie
 561. zinkende reus
 562. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet