dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
nieuwe normaal
 Vandaag 19-08-2017
17825 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5excasso
6hypotheekrenteaftrek
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-08standstill agreement
18-08cyberaanval
18-08verborgen werkloosheid
18-08nieuwe normaal
18-08polder
18-08captains of industry
18-08wholesale
18-08wholesale-markt
18-08multiple
18-08standstill
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. gesloten boek
 203. Global AgeWatch Index
 204. gouden handdruk
 205. gouden ketting
 206. gouden parachute
 207. grenssalaris
 208. groen beleggen
 209. groenfonds
 210. groenregeling
 211. groensparen
 212. H-woord
 213. harde (pensioen)rechten
 214. herbalanceren
 215. herbeleggen
 216. herbeleggingsreserve
 217. herstelplan
 218. hoog/laag pensioen
 219. hoog/laag-constructie
 220. hypotheekrenteaftrek
 221. immunisatie
 222. in bonis
 223. indexatie
 224. indexatieambitie
 225. indexatiedepot
 226. indexbeleggen
 227. indexkoppeling
 228. indexsprong
 229. inflatie
 230. inflatiecorrectie
 231. inflatierisico
 232. invaren
 233. ISDAfix
 234. jaarruimte
 235. Japanese Government Pension Investment Fund
 236. JGPIF
 237. kapitaal
 238. kapitaaldekking
 239. kapitaaldekkingsratio
 240. kapitaaldekkingsstelsel
 241. kapitaalmarkt
 242. koerswinst
 243. koopkracht
 244. koopkrachtplaatje
 245. koopkrachtrisico
 246. koopsom
 247. koopsompolis
 248. kortlevenrisico
 249. kostenspiegel
 250. kredietafslag
 251. kredietrisico-afslag
 252. langlevenrisico
 253. langlevenschok
 254. leeftijdscohort
 255. leeftijdsterugstelling
 256. levenscyclus
 257. levenscyclusbeleggen
 258. levenscyclusfonds
 259. levensloopregeling
 260. life cycle-beleggen
 261. life event
 262. lifecycle
 263. lijfrente
 264. lineaire methode (pensioenen)
 265. loon
 266. loon-prijsspiraal
 267. loonbelasting
 268. loongolf
 269. loonheffing
 270. loonindexatie
 271. loonmatiging
 272. loonoffer
 273. loonronde
 274. loonstaat
 275. malus
 276. marktwaarde dekkingsgraad
 277. matching portefeuille
 278. Mercurius
 279. middelloonpensioen
 280. middelloonregeling
 281. Mijnpensioenoverzicht.nl
 282. mortaliteit
 283. multi-OPF
 284. MVEV
 285. na-indexatie
 286. nabestaandenpensioen
 287. National Wealth Fund
 288. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 289. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 290. netto loon
 291. netto pensioensparen
 292. (n)FTK
 293. niet-actieven
 294. nieuw Financieel Toetsingskader
 295. nominaal
 296. nominaal pensioencontract
 297. nominale dekkingsgraad
 298. nominale stelsel
 299. nominale waarde
 300. NOPD
 301. nulcouponlening
 302. NWF
 303. obligatie
 304. ODV
 305. offensieve portefeuille
 306. omkeerregel
 307. omslagstelsel
 308. ondernemingspensioenfonds
 309. onderpand
 310. onderwaterpensioen
 311. ongemengd bestuur
 312. opbouwkeuzevoet
 313. OPF
 314. opplussen
 315. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 316. OSEB
 317. oudedagsparen in eigen beheer
 318. Oudedagsverplichting
 319. oudedagsvoorziening
 320. ouderdomsarmoede
 321. ouderdomspensioen
 322. overflowbepaling
 323. overlevingspensioen
 324. overrente
 325. overreserve
 326. Pan-Europees Pensioenproduct
 327. paritair
 328. particuliere belegger
 329. partnerpensioen
 330. passief beheer
 331. passief beleggen
 332. passief portefeuillebeheer
 333. passieve belegger
 334. PEB
 335. pensioen
 336. pensioen BV
 337. pensioen in eigen beheer
 338. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 339. Pensioen- en Verzekeringskamer
 340. pensioen3daagse
 341. pensioenaanspraak
 342. pensioenarmoede
 343. pensioenbeleggingen
 344. pensioenbewustzijn
 345. pensioenbreuk
 346. pensioenbrief
 347. pensioenclausule
 348. pensioendatum
 349. Pensioenfederatie
 350. pensioenfonds
 351. pensioengat
 352. pensioengebouw
 353. pensioengerechtigde
 354. pensioengerechtigde leeftijd
 355. pensioengevend inkomen
 356. pensioengevend salaris
 357. pensioengrondslag
 358. pensioeninleg
 359. pensioenjaar
 360. pensioenkeuring
 361. Pensioenkijker.nl
 362. pensioenkloof
 363. pensioenknip
 364. pensioenkoepel
 365. pensioenkorting
 366. pensioenleeftijd
 367. pensioenonbewust
 368. pensioenopbouw
 369. pensioenovereenkomst
 370. pensioenpijlers
 371. pensioenpijn
 372. pensioenpot
 373. pensioenpotje
 374. pensioenpremie
 375. pensioenpromotie
 376. Pensioenrapporteur
 377. pensioenreglement
 378. pensioensalaris
 379. pensioensparen
 380. pensioenstichting
 381. pensioenstoplicht
 382. pensioenthermometer
 383. pensioentoezegging
 384. pensioentrekker
 385. pensioenuitruil
 386. pensioenuitvoerder
 387. pensioenverevening
 388. pensioenverplichting
 389. pensioenverzekering
 390. Pensioenwet
 391. pension fund shortfall
 392. pension funding gap
 393. people's capitalism
 394. Pepp
 395. performance
 396. personal finance
 397. personeelsparticipatie
 398. personele unie
 399. pieb
 400. portefeuille
 401. premie-egalisatiedepot
 402. premiedemping
 403. premiepauze
 404. premiepensioeninstelling
 405. premievrije aanspraken
 406. premievrije pensioenopbouw
 407. premievrijstelling
 408. prepensioen
 409. prior service cost
 410. professionele belegger
 411. promotie
 412. reëel pensioencontract
 413. reële dekkingsgraad
 414. regeling voor vervroegd uittreden
 415. rekenrente
 416. rendement
 417. rente
 418. rentebescherming
 419. rentecurve
 420. rentestandskorting
 421. rentetermijnstructuur
 422. repartitiestelsel
 423. returnportefeuille
 424. rijping
 425. risicobron
 426. risicobudget
 427. ruilrente
 428. rvu
 429. schatkistbiljet
 430. Schatkistbons (België)
 431. schatkistcertificaat
 432. schatkistpapier
 433. schatkistpromesse
 434. sectorallocatie (beleggen)
 435. Security Financial Stabilisation Fund
 436. sinking giant
 437. slapend pensioen
 438. slaper
 439. slapersrecht
 440. Sociale Verzekeringsbank
 441. spaarbankboekje
 442. spaarboekje
 443. spaarloon
 444. spaarloonregeling
 445. spreiding
 446. staatslening
 447. staatsobligatie
 448. staatsschuld
 449. staatsschuldmeter
 450. staatsschuldquote
 451. stakingswinst
 452. sterftekans
 453. sterfterisico
 454. sterftetabel
 455. sterftetafel
 456. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 457. Stichting Pensioenkijker.nl
 458. Stichting van de Arbeid
 459. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 460. stock picking
 461. swaprente
 462. T-rendement
 463. TBI
 464. TBI-dekkingsgraad
 465. technische voorzieningen
 466. The Pension Rating Agency
 467. toekomstbestendig indexeren
 468. toekomstbestendig pesioenstelsel
 469. toeslag
 470. toeslagverlening
 471. TPRA
 472. TPRA Ranking Report
 473. tweede pijler
 474. U-rendement
 475. UFR
 476. uitfaseren
 477. uitkeringsregeling (pensioenen)
 478. uitruilen
 479. uitvoeringsovereenkomst
 480. Ultiem Funeste Regelgeving
 481. ultimate forward rate
 482. Unie van Beroepspensioenfondsen
 483. uniform pensioenoverzicht
 484. unisekstafel
 485. UPO
 486. valutarisico
 487. vast pensioen
 488. vastrentende waarden
 489. VDG
 490. verantwoordingsorgaan
 491. vereist eigen vermogen
 492. vereiste dekkingsgraad
 493. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 494. Vereniging van Fondsen in Nederland
 495. vergeten pensioen
 496. vergrijzing
 497. vermogensbeheer
 498. vermogensbeheerder
 499. vermogensfonds
 500. vermogensstructuur
 501. vervroegde uittreding
 502. VEV
 503. VFI
 504. VFI Code Goed Bestuur
 505. visitatiecommissie
 506. vlakke rentecurve
 507. vlakke rentestructuur
 508. volatiliteit
 509. volatility
 510. volkskapitalisme
 511. volksverzekering
 512. voorziening pensioenverplichtingen
 513. vrije reserve
 514. vroegpensioen
 515. vut-fonds
 516. vut-regeling
 517. vutter
 518. waardeoverdracht
 519. waardevast pensioen
 520. weduwen- en wezenaandeel
 521. weduwen- en wezenpensioen
 522. weduwenpensioen
 523. welvaartsvast pensioen
 524. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 525. wezenpensioen
 526. wiskundige reserve
 527. Witteveenkader
 528. woekerpensioen
 529. woekerpolis
 530. wortelformule
 531. worteltoets
 532. Wvb
 533. yield
 534. yield curve
 535. yield curve risico
 536. yield-to-maturity
 537. Z-score
 538. zachte (pensioen)rechten
 539. zelfstandige zonder pensioen
 540. zero bond
 541. zero-coupon (obligatie)
 542. zilveren economie
 543. zinkende reus
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet