dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
creditboy
 Vandaag 22-09-2018
18826 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-09Brand Finance Nation B...
21-09NHG-grens
21-09Nationale Hypotheek Ga...
21-09endowment fund
21-09creditboy
21-09geldmuilezels
21-09belastingcenten
21-09belastingcentjes
21-09abonnement
21-09retourpinnen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 203. gesloten boek
 204. gettovergoeding
 205. glijpad
 206. Global AgeWatch Index
 207. gouden handdruk
 208. gouden ketting
 209. gouden parachute
 210. grenssalaris
 211. grenswerker
 212. groen beleggen
 213. groenfonds
 214. groenregeling
 215. groensparen
 216. H-woord
 217. harde (pensioen)rechten
 218. herbalanceren
 219. herbeleggen
 220. herbeleggingsreserve
 221. herstelplan
 222. hoog/laag pensioen
 223. hoog/laag-constructie
 224. hypotheekrenteaftrek
 225. immunisatie
 226. in bonis
 227. indexatie
 228. indexatieambitie
 229. indexatiedepot
 230. indexbeleggen
 231. indexkoppeling
 232. indexsprong
 233. inflatie
 234. inflatiecorrectie
 235. inflatierisico
 236. invaren
 237. ISDAfix
 238. jaarruimte
 239. Japanese Government Pension Investment Fund
 240. JGPIF
 241. kapitaal
 242. kapitaaldekking
 243. kapitaaldekkingsratio
 244. kapitaaldekkingsstelsel
 245. kapitaalmarkt
 246. kapitaalovereenkomst
 247. koerswinst
 248. koopkracht
 249. koopkrachtplaatje
 250. koopkrachtrisico
 251. koopsom
 252. koopsompolis
 253. kortlevenrisico
 254. kostenspiegel
 255. kredietafslag
 256. kredietrisico-afslag
 257. kruimelpensioen
 258. langlevenrisico
 259. langlevenschok
 260. leeftijdscohort
 261. leeftijdsterugstelling
 262. levenscyclus
 263. levenscyclusbeleggen
 264. levenscyclusfonds
 265. levensloopregeling
 266. life cycle-beleggen
 267. life event
 268. lifecycle
 269. lijfrente
 270. lineaire methode (pensioenen)
 271. loon
 272. loon-prijsspiraal
 273. loonbelasting
 274. loongolf
 275. loonheffing
 276. loonindexatie
 277. loonmatiging
 278. loonoffer
 279. loonronde
 280. loonstaat
 281. malus
 282. marktwaarde dekkingsgraad
 283. matching portefeuille
 284. Mercurius
 285. micropensioen
 286. middelloonpensioen
 287. middelloonregeling
 288. Mijnpensioenoverzicht.nl
 289. minipensioen
 290. mortaliteit
 291. multi-OPF
 292. MVEV
 293. na-indexatie
 294. nabestaandenpensioen
 295. National Wealth Fund
 296. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 297. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 298. netto loon
 299. netto pensioensparen
 300. (n)FTK
 301. niet-actieven
 302. nieuw Financieel Toetsingskader
 303. nominaal
 304. nominaal pensioencontract
 305. nominale dekkingsgraad
 306. nominale stelsel
 307. nominale waarde
 308. NOPD
 309. nulcouponlening
 310. NWF
 311. obligatie
 312. ODV
 313. offensieve portefeuille
 314. omkeerregel
 315. omslagstelsel
 316. ondernemingspensioenfonds
 317. onderpand
 318. onderwaterpensioen
 319. ongemengd bestuur
 320. ontschotten
 321. opbouwbasis
 322. opbouwkeuzevoet
 323. OPF
 324. opplussen
 325. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 326. OSEB
 327. oudedagsparen in eigen beheer
 328. Oudedagsverplichting
 329. oudedagsvoorziening
 330. ouderdomsarmoede
 331. ouderdomspensioen
 332. overflowbepaling
 333. overlevingspensioen
 334. overrente
 335. overreserve
 336. Pan Europees Pensioenproduct
 337. Pan-Europees Pensioenproduct
 338. paritair
 339. particuliere belegger
 340. partnerpensioen
 341. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 342. passief beheer
 343. passief beleggen
 344. passief portefeuillebeheer
 345. passieve belegger
 346. PEB
 347. pensioen
 348. pensioen BV
 349. pensioen in eigen beheer
 350. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 351. Pensioen- en Verzekeringskamer
 352. pensioen3daagse
 353. pensioenaanspraak
 354. pensioenarmoede
 355. pensioenbeleggingen
 356. pensioenbewustzijn
 357. pensioenbreuk
 358. pensioenbrief
 359. pensioenclausule
 360. pensioendatum
 361. Pensioenfederatie
 362. pensioenfonds
 363. pensioengat
 364. pensioengebouw
 365. pensioengerechtigde
 366. pensioengerechtigde leeftijd
 367. pensioengevend inkomen
 368. pensioengevend salaris
 369. pensioengrondslag
 370. pensioeninleg
 371. pensioenjaar
 372. pensioenkeuring
 373. Pensioenkijker.nl
 374. pensioenkloof
 375. pensioenknip
 376. pensioenkoepel
 377. pensioenkorting
 378. pensioenleeftijd
 379. pensioenonbewust
 380. pensioenopbouw
 381. pensioenovereenkomst
 382. pensioenpijlers
 383. pensioenpijn
 384. pensioenpot
 385. pensioenpotje
 386. pensioenpremie
 387. pensioenpromotie
 388. Pensioenrapporteur
 389. pensioenreglement
 390. pensioensalaris
 391. pensioensparen
 392. pensioenstichting
 393. pensioenstoplicht
 394. pensioenthermometer
 395. pensioentoezegging
 396. pensioentrekker
 397. pensioenuitruil
 398. pensioenuitvoerder
 399. pensioenval
 400. pensioenverevening
 401. pensioenverplichting
 402. pensioenverzekering
 403. Pensioenwet
 404. pension fund shortfall
 405. pension funding gap
 406. pensionado
 407. people's capitalism
 408. Pepp
 409. performance
 410. personal finance
 411. personeelsparticipatie
 412. personele unie
 413. pieb
 414. portefeuille
 415. premie-egalisatiedepot
 416. premiedekkingsgraad
 417. premiedemping
 418. premieovereenkomst
 419. premiepauze
 420. premiepensioeninstelling
 421. premievrije aanspraken
 422. premievrije pensioenopbouw
 423. premievrijstelling
 424. prepensioen
 425. prior service cost
 426. professionele belegger
 427. promotie
 428. reëel pensioencontract
 429. reële dekkingsgraad
 430. regeling voor vervroegd uittreden
 431. rekenrente
 432. rendement
 433. rente
 434. rentebescherming
 435. rentecurve
 436. rentestandskorting
 437. rentetermijnstructuur
 438. repartitiestelsel
 439. returnportefeuille
 440. rijping
 441. risicobasis
 442. risicobron
 443. risicobudget
 444. ruilrente
 445. rvu
 446. schatkistbiljet
 447. Schatkistbons (België)
 448. schatkistcertificaat
 449. schatkistpapier
 450. schatkistpromesse
 451. sectorallocatie (beleggen)
 452. Security Financial Stabilisation Fund
 453. sinking giant
 454. slapend pensioen
 455. slaper
 456. slapersrecht
 457. Sociale Verzekeringsbank
 458. spaarbankboekje
 459. spaarboekje
 460. spaarloon
 461. spaarloonregeling
 462. spreiding
 463. staatslening
 464. staatsobligatie
 465. staatsschuldmeter
 466. staatsschuldquote
 467. stakingswinst
 468. sterftekans
 469. sterfterisico
 470. sterftetabel
 471. sterftetafel
 472. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 473. Stichting Pensioenkijker.nl
 474. Stichting van de Arbeid
 475. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 476. stock picking
 477. swaprente
 478. T-rendement
 479. TBI
 480. TBI-dekkingsgraad
 481. technische voorzieningen
 482. The Pension Rating Agency
 483. toekomstbestendig indexeren
 484. toekomstbestendig pesioenstelsel
 485. toeslag
 486. toeslagverlening
 487. TPRA
 488. TPRA Ranking Report
 489. tweede pijler
 490. U-rendement
 491. UFR
 492. uitfaseren
 493. uitkeringsovereenkomst
 494. uitkeringsregeling (pensioenen)
 495. uitruilen
 496. uitvoeringsovereenkomst
 497. Ultiem Funeste Regelgeving
 498. ultimate forward rate
 499. Unie van Beroepspensioenfondsen
 500. uniform pensioenoverzicht
 501. unisekstafel
 502. UPO
 503. valutarisico
 504. vast pensioen
 505. vastrentende waarden
 506. VDG
 507. verantwoordingsorgaan
 508. vereist eigen vermogen
 509. vereiste dekkingsgraad
 510. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 511. Vereniging van Fondsen in Nederland
 512. vergeten pensioen
 513. vergrijzing
 514. vermogensbeheer
 515. vermogensbeheerder
 516. vermogensfonds
 517. vermogensstructuur
 518. vervroegde uittreding
 519. VEV
 520. VFI
 521. VFI Code Goed Bestuur
 522. visitatiecommissie
 523. vlakke rentecurve
 524. vlakke rentestructuur
 525. volatiliteit
 526. volatility
 527. volkskapitalisme
 528. volksverzekering
 529. voorziening pensioenverplichtingen
 530. VPL (regeling)
 531. vrije reserve
 532. vroegpensioen
 533. vut-fonds
 534. vut-regeling
 535. vutter
 536. waardeoverdracht
 537. waardevast pensioen
 538. weduwen- en wezenaandeel
 539. weduwen- en wezenpensioen
 540. weduwenpensioen
 541. welvaartsvast pensioen
 542. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 543. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 544. wezenpensioen
 545. wiskundige reserve
 546. Witteveenkader
 547. woekerpensioen
 548. woekerpolis
 549. wortelformule
 550. worteltoets
 551. Wvb
 552. yield
 553. yield curve
 554. yield curve risico
 555. yield-to-maturity
 556. Z-score
 557. zachte (pensioen)rechten
 558. zelfstandige zonder pensioen
 559. zero bond
 560. zero-coupon (obligatie)
 561. zilveren economie
 562. zinkende reus
 563. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet