dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Japan-EU Free Trade Agreement
 Vandaag 18-07-2018
18704 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-07JEFTA
18-07Japan-EU Free Trade Ag...
17-07Wet Invoering Extra Ge...
17-07functiescheiding
17-07kraamverlof
17-07suppletieplicht
16-07WIEG
16-07babyverlof
16-07vaderschapsverlof
16-07partnerverlof
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.wereldbevolkingsdag
 158.wereldeconomie
 159.Wereldhandelsorganisatie
 160.wereldinkomen
 161.wereldmunt
 162.wereldpopulatiedag
 163.wereldspeler
 164.Wereldstatistiekdag
 165.wereldvaluta
 166.Wereldvoedselorganisatie
 167.wereldwijde witwasmachine
 168.werkelijke individuele consumptie
 169.werkelijke individuele verbruik
 170.werkende armen
 171.werkgarantie
 172.werkgelegenheid
 173.werkgelegenheidsvallen
 174.werkgeversbijdrage
 175.werkgeversorganisatie
 176.werkgeversvereniging
 177.werkgroep
 178.werkkapitaal
 179.werklandbeginsel
 180.werkloosheid
 181.werkloosheidscijfer
 182.werkloosheidsgraad
 183.werkloosheidspercentage
 184.werkloosheidsval
 185.Werkloosheidswet
 186.werkloze
 187.werkloze beroepsbevolking
 188.werkmaatschappij
 189.werknemer
 190.werknemersaandelenplan
 191.werknemersbijdrage
 192.werknemersparticipatie
 193.werknemersvereniging
 194.werknemersverzekeringen
 195.werkonbekwaam
 196.werkstaking
 197.werkverband
 198.werkverschaffing
 199.werkvloer
 200.werkvoorraad
 201.werkzame beroepsbevolking
 202.werkzoekende
 203.Wertpapier
 204.Wertpapierkennnummer
 205.West Texas Intermediate
 206.Wet aanpak schijnconstructies
 207.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 208.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 209.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 210.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 211.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 212.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 213.Wet bescherming persoonsgegevens
 214.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 215.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 216.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 217.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 218.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 219.Wet financiële dienstverlening
 220.Wet Financiering Decentrale Overheden
 221.Wet financiering sociale verzekeringen
 222.Wet giraal effectenverkeer
 223.Wet handhaving consumentenbescherming
 224.Wet Hillen
 225.Wet Hof
 226.Wet houdbare overheidsfinanciën
 227.wet Huis voor klokkenluiders
 228.Wet identificatie bij dienstverlening
 229.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 230.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 231.Wet langdurige zorg
 232.Wet maatschappelijke ondersteuning
 233.Wet marktmisbruik
 234.Wet melding ongebruikelijke transacties
 235.Wet melding zeggenschap
 236.Wet meldplicht datalekken
 237.Wet milieubeheer
 238.Wet MOT
 239.Wet normering topinkomens
 240.Wet op de Dividendbelasting
 241.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 242.Wet op het accountantsberoep
 243.Wet op het financieel toezicht
 244.Wet openbaarheid bestuur
 245.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 246.Wet sociale werkvoorziening
 247.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 248.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 249.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 250.Wet toezicht accountantsorganisaties
 251.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 252.Wet toezicht effectenverkeer
 253.Wet toezicht financiële verslaggeving
 254.Wet toezicht kredietunies
 255.Wet toezicht kredietwezen
 256.Wet toezicht trustkantoren
 257.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 258.Wet van Benford
 259.wet van de afnemende meeropbrengsten
 260.wet van de grote aantallen
 261.wet van de grote getallen
 262.wet van de grote ronde getallen
 263.wet van de onbedoelde gevolgen
 264.wet van de remmende voorsprong
 265.Wet van Engel
 266.Wet van Hotelling
 267.Wet van Moore
 268.Wet van Okun
 269.wet van Say
 270.Wet van Stein
 271.Wet Verbetering Poortwachter
 272.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 273.Wet waardering Onroerende Zaken
 274.Wet werk en bijstand
 275.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 276.Wet Werk en Zekerheid
 277.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 278.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 279.wettelijk monopolie
 280.wettelijke aansprakelijkheid
 281.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 282.wettelijke controle
 283.wettelijke licentie
 284.wettelijke rente
 285.wettelijke reserve
 286.wettig betaalmiddel
 287.WEW
 288.wezenpensioen
 289.WFC
 290.Wfd
 291.WFE
 292.WFIC
 293.Wfsv
 294.Wft
 295.Wft-examen
 296.WGC
 297.Wge
 298.WGRG
 299.Whaley (optie-)model
 300.whammy
 301.Whc
 302.whipsaw (-effect)
 303.whisper number
 304.whistleblower
 305.whistleblower procedures
 306.whistleblower protection
 307.white Brexit
 308.white collars
 309.white elephant
 310.white knight
 311.white list
 312.white paper
 313.white shoe bank
 314.white space investment
 315.white team
 316.wholesale
 317.wholesale price index
 318.wholesale-markt
 319.WIA
 320.Wid
 321.wiebeltax
 322.WIEG
 323.wieg tot wieg
 324.wietaandeel
 325.wiethype
 326.WIFS
 327.wig
 328.WIG20
 329.wijze mannen
 330.Wijzen, de
 331.Wijzer in geldzaken
 332.wijzigingen (fiscaal)
 333.wild card option
 334.wild randomness
 335.wilde staking
 336.wildwestbordje
 337.willig
 338.win-win situatie
 339.win/loss size ratio
 340.wind-up
 341.wind-down plan
 342.windfall profit
 343.windfall revenue
 344.windfall tax
 345.windhandel
 346.windlening
 347.wind-obligatie
 348.window
 349.window dressing
 350.winkelverkopen
 351.winner-takes-all markt
 352.winner's curse
 353.winst
 354.winst nemen
 355.winst per aandeel
 356.winst per verwaterd aandeel
 357.winst uit onderneming
 358.winst voor interest en belastingen
 359.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 360.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 361.winst- en verliesrekening
 362.winstalarm
 363.winstbegrippen
 364.winstbelasting
 365.winstbepaling
 366.winstbestemming
 367.winstbewijs
 368.winstbonus
 369.winstcapaciteit
 370.winstcentrum
 371.winstcijferseizoen
 372.winstdeelneming
 373.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 374.winstdelende obligatie
 375.winstdelende optie
 376.winstdeling
 377.winstdoel
 378.winstdrainage
 379.winstegalisatie
 380.winstexplosie
 381.winstgevendheid
 382.winstinflatie
 383.winstinhouding
 384.winstklem
 385.winstkwaliteit
 386.winstmanipulatie
 387.winstmarge
 388.winstmaximering
 389.winstmomentum
 390.winstneming
 391.winstopslag
 392.winstquote
 393.winstrecessie
 394.winstrendement
 395.winstreserve
 396.winstrisico
 397.winstsprong
 398.winststuring
 399.winsttaks
 400.winsttaxatie
 401.winstuitkering
 402.winstuitkeringspercentage
 403.winstval
 404.winstvennootschap
 405.winstverdeling
 406.winstverschuiving
 407.winstverwachting
 408.winstverwatering
 409.winstwaarschuwing
 410.Winter Forecast
 411.winterraming
 412.wipeout bonds
 413.WIPO
 414.wire house
 415.wire stripping
 416.Wirtschaftswunder
 417.wisdom of the crowd
 418.wiskundige reserve
 419.wissel
 420.wisselagent
 421.wisselarbitrage
 422.wisseldisconto
 423.wisselgeld
 424.wisselkoers
 425.wisselkoerseffecten
 426.wisselkoersinterventie
 427.wisselkoersregime
 428.wisselkoersrisico
 429.wisselkoersstelsel
 430.wisselkoersverlies
 431.wisselkoersverzekering
 432.wisselkoerswinst
 433.wisselmarkt
 434.wisselplicht
 435.wisselrisico
 436.wisselruiterij
 437.wisseltermijncontract
 438.wisseltransactie
 439.wit geld
 440.witboek
 441.withholding tax
 442.witte balk
 443.witte biotech
 444.witte boorden
 445.witte brexit
 446.witte kassa
 447.witte olifant
 448.witte ridder
 449.witteboordencriminaliteit
 450.witten
 451.Witteveenkader
 452.witwassen
 453.Wiv
 454.wizzard van Wall Street
 455.WKM
 456.WKN
 457.Wlz
 458.Wm
 459.WM/Reuters fixing
 460.WMD
 461.Wmo
 462.Wmz
 463.WNT
 464.Wob
 465.WOCCU
 466.woco
 467.WODC
 468.woekerpensioen
 469.woekerpolis
 470.woekerprijs
 471.woekerrente
 472.woekerswap
 473.wokkels
 474.wolkenkrabberindicator
 475.wollige logica
 476.Women in Financial Services
 477.Women in Work Index
 478.won
 479.wonderbelegger
 480.Wonga
 481.woningbouwcorporatie
 482.woningcorporatie
 483.woningschuld
 484.woningsprijsindex
 485.wonk
 486.Woodstock of Capitalism
 487.Woodstock van het kapitalisme
 488.woonbonus
 489.woonkrediet
 490.woonlandbeginsel
 491.woonlasten
 492.woonlastenbeschermer
 493.woonlastenverzekering
 494.woonplaatsbeginsel
 495.woonquote
 496.woordwolk
 497.word cloud
 498.Working Group on Financial Markets
 499.working poor
 500.workout date
 501.World Business Council for Sustainable Development
 502.World Competitiveness Scoreboard
 503.World Container Index
 504.World Council of Credit Unions
 505.world currency
 506.World Economic Forum
 507.World Economic League Table
 508.World Economic Outlook
 509.World Energy Outlook
 510.World Factbook
 511.World Federation of Exchanges
 512.World Federation of Investors
 513.World Franchise Council
 514.World Gold Council
 515.World Happiness Report
 516.World Intellectual Property Organization
 517.World Investment Report
 518.world population day
 519.World Press Freedom Index
 520.World Statistics Day
 521.World Trade Organization
 522.World Wealth Report
 523.Worldwatch Institute
 524.World’s Safest Banks
 525.worm
 526.worst case
 527.worst case analyse
 528.worst-in-class
 529.wortelformule
 530.worteltoets
 531.WOZ
 532.WOZ-waarde
 533.WPA
 534.WPI
 535.WPK
 536.WPKN
 537.wrakkencentrale
 538.wrap account
 539.wrap fee
 540.wrapper
 541.write-down
 542.write-off
 543.write-up
 544.writer
 545.wrong way issue
 546.WRR
 547.Wrzo
 548.WSE
 549.WSJ
 550.Wsnp
 551.Wsw
 552.Wta
 553.Wtb
 554.Wte
 555.Wtfv
 556.WTI
 557.Wtk
 558.WTO
 559.Wts
 560.Wtv
 561.wurgcontract
 562.wurghypotheek
 563.wurglening
 564.Wvb
 565.WW
 566.WWB
 567.Wwft
 568.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet