dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
schokdemper (eurozone)
 Vandaag 16-12-2017
18154 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6inkomen
7out-of-pocket kosten
8hypotheekrenteaftrek
9generatie Y
10pensioen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-12schokdemper (eurozone)
15-12initial coin offering
15-12pechfonds
15-12Fort Knox
15-12Fort Oranje
15-12kloonpolis
15-12erfpachtvluchteling
15-12erfpacht
15-12zakelijk recht
15-12woonlasten
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddestrook
 104.wederbeleggingsrisico
 105.wederbeleggingsvergoeding
 106.wederuitvoer
 107.wedge
 108.weduwen- en wezenaandeel
 109.weduwen- en wezenpensioen
 110.weduwenpensioen
 111.Week van de Belegger
 112.Week van het Geld
 113.weekend-effect
 114.weeklies
 115.weekloon
 116.weekopties
 117.weekstaat
 118.weekstaat ECB
 119.weelde-effect
 120.weerderivaten
 121.weerrisico
 122.weerstand
 123.weerstandskas
 124.weerstandslijn
 125.weerstandsvermogen
 126.WEF
 127.wegenbelasting
 128.weggeefbonus
 129.weginfleren
 130.weging
 131.wegingscoëfficiënt
 132.wegingsfactor
 133.wegloopcompensatie
 134.wegneembeding
 135.wegsluisoma
 136.wegsluizen
 137.wegwerparbeid
 138.weighted average cost of capital
 139.welkomstbonus
 140.Wells Fargo
 141.welstand
 142.welvaart
 143.welvaartseffect
 144.welvaartsenveloppe
 145.welvaartskloof
 146.welvaartspeil
 147.welvaartsstaat
 148.welvaartsvast
 149.welvaartsvast pensioen
 150.welzijn
 151.wentelkrediet
 152.wentelperiode
 153.WEO
 154.Wereldbank
 155.wereldbevolkingsdag
 156.wereldeconomie
 157.Wereldhandelsorganisatie
 158.wereldinkomen
 159.wereldmunt
 160.wereldpopulatiedag
 161.Wereldstatistiekdag
 162.wereldvaluta
 163.Wereldvoedselorganisatie
 164.wereldwijde witwasmachine
 165.werkelijke individuele consumptie
 166.werkelijke individuele verbruik
 167.werkende armen
 168.werkgarantie
 169.werkgelegenheid
 170.werkgelegenheidsvallen
 171.werkgeversbijdrage
 172.werkgeversorganisatie
 173.werkgeversvereniging
 174.werkgroep
 175.werkkapitaal
 176.werkloosheid
 177.werkloosheidscijfer
 178.werkloosheidsgraad
 179.werkloosheidspercentage
 180.werkloosheidsval
 181.Werkloosheidswet
 182.werkloze
 183.werkloze beroepsbevolking
 184.werkmaatschappij
 185.werknemer
 186.werknemersaandelenplan
 187.werknemersbijdrage
 188.werknemersparticipatie
 189.werknemersvereniging
 190.werkonbekwaam
 191.werkstaking
 192.werkverband
 193.werkverschaffing
 194.werkvloer
 195.werkvoorraad
 196.werkzame beroepsbevolking
 197.werkzoekende
 198.Wertpapier
 199.Wertpapierkennnummer
 200.West Texas Intermediate
 201.Wet aanpak schijnconstructies
 202.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 203.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 204.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 205.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 206.Wet bescherming persoonsgegevens
 207.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 208.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 209.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 210.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 211.Wet financiële dienstverlening
 212.Wet Financiering Decentrale Overheden
 213.Wet financiering sociale verzekeringen
 214.Wet giraal effectenverkeer
 215.Wet handhaving consumentenbescherming
 216.Wet Hillen
 217.Wet Hof
 218.Wet houdbare overheidsfinanciën
 219.wet Huis voor klokkenluiders
 220.Wet identificatie bij dienstverlening
 221.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 222.Wet langdurige zorg
 223.Wet maatschappelijke ondersteuning
 224.Wet marktmisbruik
 225.Wet melding ongebruikelijke transacties
 226.Wet melding zeggenschap
 227.Wet meldplicht datalekken
 228.Wet milieubeheer
 229.Wet MOT
 230.Wet normering topinkomens
 231.Wet op de Dividendbelasting
 232.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 233.Wet op het accountantsberoep
 234.Wet op het financieel toezicht
 235.Wet openbaarheid bestuur
 236.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 237.Wet sociale werkvoorziening
 238.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 239.Wet toezicht accountantsorganisaties
 240.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 241.Wet toezicht effectenverkeer
 242.Wet toezicht financiële verslaggeving
 243.Wet toezicht kredietunies
 244.Wet toezicht kredietwezen
 245.Wet toezicht trustkantoren
 246.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 247.Wet van Benford
 248.wet van de afnemende meeropbrengsten
 249.wet van de grote aantallen
 250.wet van de grote getallen
 251.wet van de grote ronde getallen
 252.wet van de onbedoelde gevolgen
 253.wet van de remmende voorsprong
 254.Wet van Engel
 255.Wet van Hotelling
 256.Wet van Moore
 257.Wet van Okun
 258.wet van Say
 259.Wet van Stein
 260.Wet Verbetering Poortwachter
 261.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 262.Wet waardering Onroerende Zaken
 263.Wet werk en bijstand
 264.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 265.Wet Werk en Zekerheid
 266.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 267.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 268.wettelijk monopolie
 269.wettelijke aansprakelijkheid
 270.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 271.wettelijke controle
 272.wettelijke licentie
 273.wettelijke rente
 274.wettelijke reserve
 275.wettig betaalmiddel
 276.WEW
 277.wezenpensioen
 278.WFC
 279.Wfd
 280.WFE
 281.WFIC
 282.Wfsv
 283.Wft
 284.Wft-examen
 285.WGC
 286.Wge
 287.WGRG
 288.Whaley (optie-)model
 289.whammy
 290.Whc
 291.whipsaw (-effect)
 292.whisper number
 293.whistleblower
 294.whistleblower procedures
 295.whistleblower protection
 296.white Brexit
 297.white collars
 298.white elephant
 299.white knight
 300.white list
 301.white paper
 302.white shoe bank
 303.white space investment
 304.white team
 305.wholesale
 306.wholesale price index
 307.wholesale-markt
 308.WIA
 309.Wid
 310.wiebeltax
 311.wieg tot wieg
 312.wietaandeel
 313.WIFS
 314.wig
 315.WIG20
 316.wijze mannen
 317.Wijzen, de
 318.Wijzer in geldzaken
 319.wijzigingen (fiscaal)
 320.wild card option
 321.wild randomness
 322.wildwestbordje
 323.willig
 324.win-win situatie
 325.win/loss size ratio
 326.wind-up
 327.wind-down plan
 328.windfall profit
 329.windfall revenue
 330.windfall tax
 331.windhandel
 332.windlening
 333.wind-obligatie
 334.window
 335.window dressing
 336.winkelverkopen
 337.winner-takes-all markt
 338.winner's curse
 339.winst
 340.winst nemen
 341.winst per aandeel
 342.winst per verwaterd aandeel
 343.winst uit onderneming
 344.winst voor interest en belastingen
 345.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 346.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 347.winst- en verliesrekening
 348.winstalarm
 349.winstbegrippen
 350.winstbelasting
 351.winstbepaling
 352.winstbestemming
 353.winstbewijs
 354.winstbonus
 355.winstcapaciteit
 356.winstcentrum
 357.winstcijferseizoen
 358.winstdeelneming
 359.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 360.winstdelende obligatie
 361.winstdelende optie
 362.winstdeling
 363.winstdoel
 364.winstdrainage
 365.winstegalisatie
 366.winstexplosie
 367.winstgevendheid
 368.winstinflatie
 369.winstinhouding
 370.winstkwaliteit
 371.winstmanipulatie
 372.winstmarge
 373.winstmaximering
 374.winstmomentum
 375.winstneming
 376.winstopslag
 377.winstquote
 378.winstrecessie
 379.winstrendement
 380.winstreserve
 381.winstrisico
 382.winstsprong
 383.winststuring
 384.winsttaks
 385.winsttaxatie
 386.winstuitkering
 387.winstuitkeringspercentage
 388.winstval
 389.winstvennootschap
 390.winstverdeling
 391.winstverschuiving
 392.winstverwachting
 393.winstverwatering
 394.winstwaarschuwing
 395.Winter Forecast
 396.winterraming
 397.wipeout bonds
 398.WIPO
 399.wire house
 400.wire stripping
 401.Wirtschaftswunder
 402.wisdom of the crowd
 403.wiskundige reserve
 404.wissel
 405.wisselagent
 406.wisselarbitrage
 407.wisseldisconto
 408.wisselgeld
 409.wisselkoers
 410.wisselkoerseffecten
 411.wisselkoersinterventie
 412.wisselkoersregime
 413.wisselkoersrisico
 414.wisselkoersstelsel
 415.wisselkoersverlies
 416.wisselkoersverzekering
 417.wisselkoerswinst
 418.wisselmarkt
 419.wisselplicht
 420.wisselrisico
 421.wisselruiterij
 422.wisseltermijncontract
 423.wisseltransactie
 424.wit geld
 425.witboek
 426.withholding tax
 427.witte balk
 428.witte biotech
 429.witte boorden
 430.witte brexit
 431.witte kassa
 432.witte olifant
 433.witte ridder
 434.witteboordencriminaliteit
 435.witten
 436.Witteveenkader
 437.witwassen
 438.Wiv
 439.wizzard van Wall Street
 440.WKM
 441.WKN
 442.Wlz
 443.Wm
 444.WM/Reuters fixing
 445.WMD
 446.Wmo
 447.Wmz
 448.WNT
 449.Wob
 450.WOCCU
 451.woco
 452.WODC
 453.woekerpensioen
 454.woekerpolis
 455.woekerprijs
 456.woekerrente
 457.woekerswap
 458.wokkels
 459.wolkenkrabberindicator
 460.wollige logica
 461.Women in Financial Services
 462.Women in Work Index
 463.won
 464.wonderbelegger
 465.Wonga
 466.woningbouwcorporatie
 467.woningcorporatie
 468.woningschuld
 469.woningsprijsindex
 470.wonk
 471.Woodstock of Capitalism
 472.Woodstock van het kapitalisme
 473.woonbonus
 474.woonkrediet
 475.woonlandbeginsel
 476.woonlasten
 477.woonlastenbeschermer
 478.woonlastenverzekering
 479.woonplaatsbeginsel
 480.woonquote
 481.Working Group on Financial Markets
 482.working poor
 483.workout date
 484.World Business Council for Sustainable Development
 485.World Competitiveness Scoreboard
 486.World Container Index
 487.World Council of Credit Unions
 488.world currency
 489.World Economic Forum
 490.World Economic League Table
 491.World Economic Outlook
 492.World Energy Outlook
 493.World Factbook
 494.World Federation of Exchanges
 495.World Federation of Investors
 496.World Franchise Council
 497.World Gold Council
 498.World Happiness Report
 499.World Intellectual Property Organization
 500.World Investment Report
 501.world population day
 502.World Press Freedom Index
 503.World Statistics Day
 504.World Trade Organization
 505.World Wealth Report
 506.Worldwatch Institute
 507.World’s Safest Banks
 508.worm
 509.worst case
 510.worst case analyse
 511.worst-in-class
 512.wortelformule
 513.worteltoets
 514.WOZ
 515.WOZ-waarde
 516.WPA
 517.WPI
 518.WPK
 519.WPKN
 520.wrakkencentrale
 521.wrap account
 522.wrap fee
 523.wrapper
 524.write-down
 525.write-off
 526.write-up
 527.writer
 528.wrong way issue
 529.WRR
 530.WSE
 531.WSJ
 532.Wsnp
 533.Wsw
 534.Wta
 535.Wtb
 536.Wte
 537.Wtfv
 538.WTI
 539.Wtk
 540.WTO
 541.Wtv
 542.wurgcontract
 543.wurghypotheek
 544.wurglening
 545.Wvb
 546.WW
 547.WWB
 548.Wwft
 549.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet