dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
creditboy
 Vandaag 22-09-2018
18826 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9o/g
10generatie Y
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-09Brand Finance Nation B...
21-09NHG-grens
21-09Nationale Hypotheek Ga...
21-09endowment fund
21-09creditboy
21-09geldmuilezels
21-09belastingcenten
21-09belastingcentjes
21-09abonnement
21-09retourpinnen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.Wereldbankgroep
 158.wereldbevolkingsdag
 159.wereldeconomie
 160.Wereldhandelsorganisatie
 161.wereldinkomen
 162.wereldmunt
 163.wereldpopulatiedag
 164.wereldspeler
 165.Wereldstatistiekdag
 166.wereldvaluta
 167.Wereldvoedselorganisatie
 168.wereldwijde witwasmachine
 169.werkelijke individuele consumptie
 170.werkelijke individuele verbruik
 171.werkende armen
 172.werkgarantie
 173.werkgelegenheid
 174.werkgelegenheidsvallen
 175.werkgeversbijdrage
 176.werkgeversorganisatie
 177.werkgeversvereniging
 178.werkgroep
 179.werkkapitaal
 180.werklandbeginsel
 181.werkloosheid
 182.werkloosheidscijfer
 183.werkloosheidsgraad
 184.werkloosheidspercentage
 185.werkloosheidsval
 186.Werkloosheidswet
 187.werkloze
 188.werkloze beroepsbevolking
 189.werkmaatschappij
 190.werknemer
 191.werknemersaandelenplan
 192.werknemersbijdrage
 193.werknemersparticipatie
 194.werknemersvereniging
 195.werknemersverzekeringen
 196.werkonbekwaam
 197.werkstaking
 198.werkverband
 199.werkverschaffing
 200.werkvloer
 201.werkvoorraad
 202.werkzame beroepsbevolking
 203.werkzoekende
 204.Wertpapier
 205.Wertpapierkennnummer
 206.West Texas Intermediate
 207.Wet aanpak schijnconstructies
 208.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 209.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 210.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 211.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 212.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 213.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 214.Wet bescherming persoonsgegevens
 215.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 216.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 217.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 218.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 219.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 220.Wet financiële dienstverlening
 221.Wet Financiering Decentrale Overheden
 222.Wet financiering sociale verzekeringen
 223.Wet giraal effectenverkeer
 224.Wet handhaving consumentenbescherming
 225.Wet Hillen
 226.Wet Hof
 227.Wet houdbare overheidsfinanciën
 228.wet Huis voor klokkenluiders
 229.Wet identificatie bij dienstverlening
 230.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 231.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 232.Wet langdurige zorg
 233.Wet maatschappelijke ondersteuning
 234.Wet marktmisbruik
 235.Wet melding ongebruikelijke transacties
 236.Wet melding zeggenschap
 237.Wet meldplicht datalekken
 238.Wet milieubeheer
 239.Wet MOT
 240.Wet normering topinkomens
 241.Wet op de Dividendbelasting
 242.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 243.Wet op het accountantsberoep
 244.Wet op het financieel toezicht
 245.Wet openbaarheid bestuur
 246.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 247.Wet sociale werkvoorziening
 248.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 249.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 250.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 251.Wet toezicht accountantsorganisaties
 252.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 253.Wet toezicht effectenverkeer
 254.Wet toezicht financiële verslaggeving
 255.Wet toezicht kredietunies
 256.Wet toezicht kredietwezen
 257.Wet toezicht trustkantoren
 258.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 259.Wet van Benford
 260.wet van de afnemende meeropbrengsten
 261.wet van de grote aantallen
 262.wet van de grote getallen
 263.wet van de grote ronde getallen
 264.wet van de onbedoelde gevolgen
 265.wet van de remmende voorsprong
 266.Wet van Engel
 267.Wet van Hotelling
 268.Wet van Moore
 269.Wet van Okun
 270.wet van Say
 271.Wet van Stein
 272.Wet Verbetering Poortwachter
 273.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 274.Wet waardering Onroerende Zaken
 275.Wet werk en bijstand
 276.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 277.Wet Werk en Zekerheid
 278.Wet WOZ
 279.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 280.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 281.wettelijk monopolie
 282.wettelijke aansprakelijkheid
 283.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 284.wettelijke controle
 285.wettelijke licentie
 286.wettelijke rente
 287.wettelijke reserve
 288.wettig betaalmiddel
 289.WEW
 290.wezenpensioen
 291.WFC
 292.Wfd
 293.WFE
 294.WFIC
 295.Wfsv
 296.Wft
 297.Wft-examen
 298.WGC
 299.Wge
 300.WGRG
 301.Whaley (optie-)model
 302.whammy
 303.Whc
 304.whipsaw (-effect)
 305.whisper number
 306.whistleblower
 307.whistleblower procedures
 308.whistleblower protection
 309.white Brexit
 310.white collars
 311.white elephant
 312.white knight
 313.white list
 314.white paper
 315.white shoe bank
 316.white space investment
 317.white team
 318.wholesale
 319.wholesale price index
 320.wholesale-markt
 321.WIA
 322.Wid
 323.wiebeltax
 324.WIEG
 325.wieg tot wieg
 326.wietaandeel
 327.wiethype
 328.WIFS
 329.wig
 330.WIG20
 331.wijze mannen
 332.Wijzen, de
 333.Wijzer in geldzaken
 334.wijzigingen (fiscaal)
 335.wild card option
 336.wild randomness
 337.wilde staking
 338.wildwestbordje
 339.willig
 340.Wilshire 5000 Index
 341.win-win situatie
 342.win/loss size ratio
 343.wind-up
 344.wind-down plan
 345.windfall profit
 346.windfall revenue
 347.windfall tax
 348.windhandel
 349.windlening
 350.wind-obligatie
 351.window
 352.window dressing
 353.winkelverkopen
 354.winner-takes-all markt
 355.winner's curse
 356.winst
 357.winst nemen
 358.winst per aandeel
 359.winst per verwaterd aandeel
 360.winst uit onderneming
 361.winst voor interest en belastingen
 362.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 363.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 364.winst- en verliesrekening
 365.winstalarm
 366.winstbegrippen
 367.winstbelasting
 368.winstbepaling
 369.winstbestemming
 370.winstbewijs
 371.winstbonus
 372.winstcapaciteit
 373.winstcentrum
 374.winstcijferseizoen
 375.winstdeelneming
 376.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 377.winstdelende obligatie
 378.winstdelende optie
 379.winstdeling
 380.winstdoel
 381.winstdrainage
 382.winstegalisatie
 383.winstexplosie
 384.winstgevendheid
 385.winstinflatie
 386.winstinhouding
 387.winstklem
 388.winstkwaliteit
 389.winstmanipulatie
 390.winstmarge
 391.winstmaximering
 392.winstmomentum
 393.winstneming
 394.winstopslag
 395.winstquote
 396.winstrecessie
 397.winstrendement
 398.winstreserve
 399.winstrisico
 400.winstsprong
 401.winststuring
 402.winsttaks
 403.winsttaxatie
 404.winstuitkering
 405.winstuitkeringspercentage
 406.winstval
 407.winstvennootschap
 408.winstverdeling
 409.winstverschuiving
 410.winstverwachting
 411.winstverwatering
 412.winstwaarschuwing
 413.Winter Forecast
 414.winterraming
 415.wipeout bonds
 416.WIPO
 417.wire house
 418.wire stripping
 419.Wirtschaftswunder
 420.wisdom of the crowd
 421.wiskundige reserve
 422.wissel
 423.wisselagent
 424.wisselarbitrage
 425.wisseldisconto
 426.wisselgeld
 427.wisselkoers
 428.wisselkoerseffecten
 429.wisselkoersinterventie
 430.wisselkoersregime
 431.wisselkoersrisico
 432.wisselkoersstelsel
 433.wisselkoersverlies
 434.wisselkoersverzekering
 435.wisselkoerswinst
 436.wisselmarkt
 437.wisselplicht
 438.wisselrisico
 439.wisselruiterij
 440.wisseltermijncontract
 441.wisseltransactie
 442.wit geld
 443.witboek
 444.withholding tax
 445.witte balk
 446.witte biotech
 447.witte boorden
 448.witte brexit
 449.witte kassa
 450.witte olifant
 451.witte ridder
 452.witteboordencriminaliteit
 453.witten
 454.Witteveenkader
 455.witwassen
 456.Wiv
 457.wizzard van Wall Street
 458.WKM
 459.WKN
 460.Wlz
 461.Wm
 462.WM/Reuters fixing
 463.WMD
 464.Wmo
 465.Wmz
 466.WNT
 467.Wob
 468.WOCCU
 469.woco
 470.WODC
 471.woekerpensioen
 472.woekerpolis
 473.woekerprijs
 474.woekerrente
 475.woekerswap
 476.wokkels
 477.wolkenkrabberindicator
 478.wollige logica
 479.Women in Financial Services
 480.Women in Work Index
 481.won
 482.wonderbelegger
 483.Wonga
 484.woningbouwcorporatie
 485.woningcorporatie
 486.woningschuld
 487.woningsprijsindex
 488.wonk
 489.Woodstock of Capitalism
 490.Woodstock van het kapitalisme
 491.woonbonus
 492.woonkrediet
 493.woonlandbeginsel
 494.woonlasten
 495.woonlastenbeschermer
 496.woonlastenverzekering
 497.woonplaatsbeginsel
 498.woonquote
 499.woordwolk
 500.word cloud
 501.Working Group on Financial Markets
 502.working poor
 503.workout date
 504.World Business Council for Sustainable Development
 505.World Competitiveness Scoreboard
 506.World Container Index
 507.World Council of Credit Unions
 508.world currency
 509.World Economic Forum
 510.World Economic League Table
 511.World Economic Outlook
 512.World Energy Outlook
 513.World Factbook
 514.World Federation of Exchanges
 515.World Federation of Investors
 516.World Franchise Council
 517.World Gold Council
 518.World Happiness Report
 519.World Intellectual Property Organization
 520.World Investment Report
 521.world population day
 522.World Press Freedom Index
 523.World Statistics Day
 524.World Trade Organization
 525.World Trade Outlook Indicator
 526.World Wealth Report
 527.Worldwatch Institute
 528.World’s Safest Banks
 529.worm
 530.worst case
 531.worst case analyse
 532.worst-in-class
 533.wortelformule
 534.worteltoets
 535.WOZ
 536.WOZ-waarde
 537.WPA
 538.WPI
 539.WPK
 540.WPKN
 541.wrakkencentrale
 542.wrap account
 543.wrap fee
 544.wrapper
 545.write-down
 546.write-off
 547.write-up
 548.writer
 549.wrong way issue
 550.WRR
 551.Wrzo
 552.WSE
 553.WSJ
 554.Wsnp
 555.Wsw
 556.Wta
 557.Wtb
 558.Wte
 559.Wtfv
 560.WTI
 561.Wtk
 562.WTO
 563.WTOI
 564.Wts
 565.Wtv
 566.wurgcontract
 567.wurghypotheek
 568.wurglening
 569.Wvb
 570.WW
 571.WWB
 572.Wwft
 573.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet