dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Europese vennootschap
 Vandaag 19-10-2017
18024 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4excasso
5inkomen
6ouwe jongens krentenbroo...
7hypotheekrenteaftrek
8out-of-pocket kosten
9generatie Y
10pensioen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-10Europese vennootschap
19-10Societas Europeae
18-10diepe zakken
18-10Minsky-moment
18-10hire and fire
18-10bankpas
18-10start-up
18-10niet-liquide markt
18-10impact investering
18-10impactfonds
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddestrook
 104.wederbeleggingsrisico
 105.wederbeleggingsvergoeding
 106.wederuitvoer
 107.wedge
 108.weduwen- en wezenaandeel
 109.weduwen- en wezenpensioen
 110.weduwenpensioen
 111.Week van de Belegger
 112.Week van het Geld
 113.weekend-effect
 114.weeklies
 115.weekloon
 116.weekopties
 117.weekstaat
 118.weekstaat ECB
 119.weelde-effect
 120.weerderivaten
 121.weerrisico
 122.weerstand
 123.weerstandskas
 124.weerstandslijn
 125.weerstandsvermogen
 126.WEF
 127.wegenbelasting
 128.weggeefbonus
 129.weginfleren
 130.weging
 131.wegingscoëfficiënt
 132.wegingsfactor
 133.wegloopcompensatie
 134.wegneembeding
 135.wegsluisoma
 136.wegsluizen
 137.wegwerparbeid
 138.weighted average cost of capital
 139.welkomstbonus
 140.Wells Fargo
 141.welstand
 142.welvaart
 143.welvaartseffect
 144.welvaartsenveloppe
 145.welvaartskloof
 146.welvaartspeil
 147.welvaartsstaat
 148.welvaartsvast
 149.welvaartsvast pensioen
 150.welzijn
 151.wentelkrediet
 152.wentelperiode
 153.WEO
 154.Wereldbank
 155.wereldbevolkingsdag
 156.wereldeconomie
 157.Wereldhandelsorganisatie
 158.wereldinkomen
 159.wereldmunt
 160.wereldpopulatiedag
 161.Wereldstatistiekdag
 162.wereldvaluta
 163.Wereldvoedselorganisatie
 164.wereldwijde witwasmachine
 165.werkelijke individuele consumptie
 166.werkelijke individuele verbruik
 167.werkende armen
 168.werkgarantie
 169.werkgelegenheid
 170.werkgelegenheidsvallen
 171.werkgeversbijdrage
 172.werkgeversorganisatie
 173.werkgeversvereniging
 174.werkgroep
 175.werkkapitaal
 176.werkloosheid
 177.werkloosheidscijfer
 178.werkloosheidsgraad
 179.werkloosheidspercentage
 180.werkloosheidsval
 181.Werkloosheidswet
 182.werkloze
 183.werkloze beroepsbevolking
 184.werkmaatschappij
 185.werknemer
 186.werknemersaandelenplan
 187.werknemersbijdrage
 188.werknemersparticipatie
 189.werknemersvereniging
 190.werkonbekwaam
 191.werkstaking
 192.werkverband
 193.werkverschaffing
 194.werkvloer
 195.werkvoorraad
 196.werkzame beroepsbevolking
 197.werkzoekende
 198.Wertpapier
 199.Wertpapierkennnummer
 200.West Texas Intermediate
 201.Wet aanpak schijnconstructies
 202.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 203.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 204.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 205.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 206.Wet bescherming persoonsgegevens
 207.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 208.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 209.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 210.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 211.Wet financiële dienstverlening
 212.Wet Financiering Decentrale Overheden
 213.Wet financiering sociale verzekeringen
 214.Wet giraal effectenverkeer
 215.Wet handhaving consumentenbescherming
 216.Wet Hof
 217.Wet houdbare overheidsfinanciën
 218.wet Huis voor klokkenluiders
 219.Wet identificatie bij dienstverlening
 220.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 221.Wet langdurige zorg
 222.Wet maatschappelijke ondersteuning
 223.Wet marktmisbruik
 224.Wet melding ongebruikelijke transacties
 225.Wet melding zeggenschap
 226.Wet meldplicht datalekken
 227.Wet MOT
 228.Wet normering topinkomens
 229.Wet op de Dividendbelasting
 230.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 231.Wet op het accountantsberoep
 232.Wet op het financieel toezicht
 233.Wet openbaarheid bestuur
 234.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 235.Wet sociale werkvoorziening
 236.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 237.Wet toezicht accountantsorganisaties
 238.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 239.Wet toezicht effectenverkeer
 240.Wet toezicht financiële verslaggeving
 241.Wet toezicht kredietunies
 242.Wet toezicht kredietwezen
 243.Wet toezicht trustkantoren
 244.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 245.Wet van Benford
 246.wet van de afnemende meeropbrengsten
 247.wet van de grote aantallen
 248.wet van de grote getallen
 249.wet van de grote ronde getallen
 250.wet van de onbedoelde gevolgen
 251.wet van de remmende voorsprong
 252.Wet van Engel
 253.Wet van Hotelling
 254.Wet van Moore
 255.Wet van Okun
 256.wet van Say
 257.Wet van Stein
 258.Wet Verbetering Poortwachter
 259.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 260.Wet waardering Onroerende Zaken
 261.Wet werk en bijstand
 262.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 263.Wet Werk en Zekerheid
 264.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 265.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 266.wettelijk monopolie
 267.wettelijke aansprakelijkheid
 268.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 269.wettelijke controle
 270.wettelijke rente
 271.wettelijke reserve
 272.wettig betaalmiddel
 273.WEW
 274.wezenpensioen
 275.WFC
 276.Wfd
 277.WFE
 278.WFIC
 279.Wfsv
 280.Wft
 281.Wft-examen
 282.WGC
 283.Wge
 284.WGRG
 285.Whaley (optie-)model
 286.whammy
 287.Whc
 288.whipsaw (-effect)
 289.whisper number
 290.whistleblower
 291.whistleblower procedures
 292.whistleblower protection
 293.white Brexit
 294.white collars
 295.white elephant
 296.white knight
 297.white list
 298.white paper
 299.white shoe bank
 300.white space investment
 301.wholesale
 302.wholesale price index
 303.wholesale-markt
 304.WIA
 305.Wid
 306.wiebeltax
 307.wieg tot wieg
 308.wietaandeel
 309.WIFS
 310.wig
 311.WIG20
 312.wijze mannen
 313.Wijzen, de
 314.Wijzer in geldzaken
 315.wijzigingen (fiscaal)
 316.wild card option
 317.wild randomness
 318.wildwestbordje
 319.willig
 320.win-win situatie
 321.win/loss size ratio
 322.wind-up
 323.wind-down plan
 324.windfall profit
 325.windfall revenue
 326.windfall tax
 327.windhandel
 328.windlening
 329.wind-obligatie
 330.window
 331.window dressing
 332.winkelverkopen
 333.winner-takes-all markt
 334.winner's curse
 335.winst
 336.winst nemen
 337.winst per aandeel
 338.winst per verwaterd aandeel
 339.winst uit onderneming
 340.winst voor interest en belastingen
 341.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 342.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 343.winst- en verliesrekening
 344.winstalarm
 345.winstbegrippen
 346.winstbelasting
 347.winstbepaling
 348.winstbestemming
 349.winstbewijs
 350.winstbonus
 351.winstcapaciteit
 352.winstcentrum
 353.winstcijferseizoen
 354.winstdeelneming
 355.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 356.winstdelende obligatie
 357.winstdelende optie
 358.winstdeling
 359.winstdoel
 360.winstdrainage
 361.winstegalisatie
 362.winstexplosie
 363.winstgevendheid
 364.winstinflatie
 365.winstinhouding
 366.winstkwaliteit
 367.winstmanipulatie
 368.winstmarge
 369.winstmaximering
 370.winstmomentum
 371.winstneming
 372.winstopslag
 373.winstquote
 374.winstrecessie
 375.winstrendement
 376.winstreserve
 377.winstrisico
 378.winstsprong
 379.winststuring
 380.winsttaks
 381.winsttaxatie
 382.winstuitkering
 383.winstuitkeringspercentage
 384.winstval
 385.winstvennootschap
 386.winstverdeling
 387.winstverschuiving
 388.winstverwachting
 389.winstverwatering
 390.winstwaarschuwing
 391.Winter Forecast
 392.winterraming
 393.wipeout bonds
 394.WIPO
 395.wire house
 396.wire stripping
 397.Wirtschaftswunder
 398.wisdom of the crowd
 399.wiskundige reserve
 400.wissel
 401.wisselagent
 402.wisselarbitrage
 403.wisseldisconto
 404.wisselgeld
 405.wisselkoers
 406.wisselkoerseffecten
 407.wisselkoersinterventie
 408.wisselkoersregime
 409.wisselkoersrisico
 410.wisselkoersstelsel
 411.wisselkoersverlies
 412.wisselkoersverzekering
 413.wisselkoerswinst
 414.wisselmarkt
 415.wisselplicht
 416.wisselrisico
 417.wisselruiterij
 418.wisseltermijncontract
 419.wisseltransactie
 420.wit geld
 421.witboek
 422.withholding tax
 423.witte balk
 424.witte biotech
 425.witte boorden
 426.witte brexit
 427.witte kassa
 428.witte olifant
 429.witte ridder
 430.witteboordencriminaliteit
 431.witten
 432.Witteveenkader
 433.witwassen
 434.Wiv
 435.wizzard van Wall Street
 436.WKM
 437.WKN
 438.Wlz
 439.WM/Reuters fixing
 440.WMD
 441.Wmo
 442.Wmz
 443.WNT
 444.Wob
 445.WOCCU
 446.woco
 447.WODC
 448.woekerpensioen
 449.woekerpolis
 450.woekerrente
 451.woekerswap
 452.wokkels
 453.wolkenkrabberindicator
 454.wollige logica
 455.Women in Financial Services
 456.Women in Work Index
 457.won
 458.wonderbelegger
 459.Wonga
 460.woningbouwcorporatie
 461.woningcorporatie
 462.woningschuld
 463.woningsprijsindex
 464.wonk
 465.Woodstock of Capitalism
 466.Woodstock van het kapitalisme
 467.woonbonus
 468.woonkrediet
 469.woonlandbeginsel
 470.woonlasten
 471.woonlastenbeschermer
 472.woonlastenverzekering
 473.woonplaatsbeginsel
 474.woonquote
 475.Working Group on Financial Markets
 476.working poor
 477.workout date
 478.World Business Council for Sustainable Development
 479.World Competitiveness Scoreboard
 480.World Container Index
 481.World Council of Credit Unions
 482.world currency
 483.World Economic Forum
 484.World Economic League Table
 485.World Economic Outlook
 486.World Energy Outlook
 487.World Factbook
 488.World Federation of Exchanges
 489.World Federation of Investors
 490.World Franchise Council
 491.World Gold Council
 492.World Happiness Report
 493.World Intellectual Property Organization
 494.World Investment Report
 495.world population day
 496.World Press Freedom Index
 497.World Statistics Day
 498.World Trade Organization
 499.World Wealth Report
 500.Worldwatch Institute
 501.World’s Safest Banks
 502.worm
 503.worst case
 504.worst case analyse
 505.worst-in-class
 506.wortelformule
 507.worteltoets
 508.WOZ
 509.WOZ-waarde
 510.WPA
 511.WPI
 512.WPK
 513.WPKN
 514.wrakkencentrale
 515.wrap account
 516.wrap fee
 517.wrapper
 518.write-down
 519.write-off
 520.write-up
 521.writer
 522.wrong way issue
 523.WRR
 524.WSE
 525.WSJ
 526.Wsnp
 527.Wsw
 528.Wta
 529.Wtb
 530.Wte
 531.Wtfv
 532.WTI
 533.Wtk
 534.WTO
 535.Wtv
 536.wurgcontract
 537.wurghypotheek
 538.wurglening
 539.Wvb
 540.WW
 541.WWB
 542.Wwft
 543.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet