dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
pre-pack
 Vandaag 23-06-2017
17648 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5excasso
6hypotheekrenteaftrek
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-06pre-pack
22-06VA loan
22-06VA backed mortgage
22-06Supervisory Review & E...
22-06strategische voorraden
22-06supply crunch
22-06SREP
22-06omgekeerde hypotheek
22-06verzilverhypotheek
22-06virtueel geld
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddestrook
 104.wederbeleggingsrisico
 105.wederbeleggingsvergoeding
 106.wederuitvoer
 107.wedge
 108.weduwen- en wezenaandeel
 109.weduwen- en wezenpensioen
 110.weduwenpensioen
 111.Week van de Belegger
 112.Week van het Geld
 113.weekend-effect
 114.weeklies
 115.weekloon
 116.weekopties
 117.weekstaat
 118.weekstaat ECB
 119.weelde-effect
 120.weerderivaten
 121.weerrisico
 122.weerstand
 123.weerstandskas
 124.weerstandslijn
 125.weerstandsvermogen
 126.WEF
 127.wegenbelasting
 128.weggeefbonus
 129.weginfleren
 130.weging
 131.wegingscoëfficiënt
 132.wegingsfactor
 133.wegneembeding
 134.wegsluisoma
 135.wegsluizen
 136.wegwerparbeid
 137.weighted average cost of capital
 138.welkomstbonus
 139.Wells Fargo
 140.welstand
 141.welvaart
 142.welvaartseffect
 143.welvaartsenveloppe
 144.welvaartskloof
 145.welvaartspeil
 146.welvaartsstaat
 147.welvaartsvast
 148.welvaartsvast pensioen
 149.welzijn
 150.wentelkrediet
 151.wentelperiode
 152.WEO
 153.Wereldbank
 154.wereldbevolkingsdag
 155.wereldeconomie
 156.Wereldhandelsorganisatie
 157.wereldmunt
 158.wereldpopulatiedag
 159.Wereldstatistiekdag
 160.wereldvaluta
 161.Wereldvoedselorganisatie
 162.wereldwijde witwasmachine
 163.werkelijke individuele consumptie
 164.werkelijke individuele verbruik
 165.werkende armen
 166.werkgarantie
 167.werkgelegenheid
 168.werkgelegenheidsvallen
 169.werkgeversbijdrage
 170.werkgeversorganisatie
 171.werkgeversvereniging
 172.werkgroep
 173.werkkapitaal
 174.werkloosheid
 175.werkloosheidscijfer
 176.werkloosheidsgraad
 177.werkloosheidspercentage
 178.werkloosheidsval
 179.Werkloosheidswet
 180.werkloze
 181.werkloze beroepsbevolking
 182.werkmaatschappij
 183.werknemersaandelenplan
 184.werknemersbijdrage
 185.werknemersparticipatie
 186.werknemersvereniging
 187.werkstaking
 188.werkverband
 189.werkverschaffing
 190.werkvloer
 191.werkvoorraad
 192.werkzame beroepsbevolking
 193.werkzoekende
 194.Wertpapier
 195.Wertpapierkennnummer
 196.West Texas Intermediate
 197.Wet aanpak schijnconstructies
 198.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 199.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 200.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 201.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 202.Wet bescherming persoonsgegevens
 203.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 204.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 205.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 206.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 207.Wet financiële dienstverlening
 208.Wet Financiering Decentrale Overheden
 209.Wet financiering sociale verzekeringen
 210.Wet giraal effectenverkeer
 211.Wet handhaving consumentenbescherming
 212.Wet Hof
 213.Wet houdbare overheidsfinanciën
 214.wet Huis voor klokkenluiders
 215.Wet identificatie bij dienstverlening
 216.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 217.Wet langdurige zorg
 218.Wet maatschappelijke ondersteuning
 219.Wet marktmisbruik
 220.Wet melding ongebruikelijke transacties
 221.Wet melding zeggenschap
 222.Wet meldplicht datalekken
 223.Wet MOT
 224.Wet normering topinkomens
 225.Wet op de Dividendbelasting
 226.Wet op het accountantsberoep
 227.Wet op het financieel toezicht
 228.Wet openbaarheid bestuur
 229.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 230.Wet sociale werkvoorziening
 231.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 232.Wet toezicht accountantsorganisaties
 233.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 234.Wet toezicht effectenverkeer
 235.Wet toezicht financiële verslaggeving
 236.Wet toezicht kredietunies
 237.Wet toezicht kredietwezen
 238.Wet toezicht trustkantoren
 239.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 240.Wet van Benford
 241.wet van de grote aantallen
 242.wet van de grote getallen
 243.wet van de grote ronde getallen
 244.wet van de onbedoelde gevolgen
 245.wet van de remmende voorsprong
 246.Wet van Engel
 247.Wet van Hotelling
 248.Wet van Moore
 249.Wet van Okun
 250.wet van Say
 251.Wet van Stein
 252.Wet Verbetering Poortwachter
 253.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 254.Wet waardering Onroerende Zaken
 255.Wet werk en bijstand
 256.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 257.Wet Werk en Zekerheid
 258.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 259.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 260.wettelijk monopolie
 261.wettelijke aansprakelijkheid
 262.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 263.wettelijke controle
 264.wettelijke rente
 265.wettelijke reserve
 266.wettig betaalmiddel
 267.WEW
 268.wezenpensioen
 269.WFC
 270.Wfd
 271.WFE
 272.WFIC
 273.Wfsv
 274.Wft
 275.Wft-examen
 276.WGC
 277.Wge
 278.WGRG
 279.Whaley (optie-)model
 280.whammy
 281.Whc
 282.whipsaw (-effect)
 283.whisper number
 284.whistleblower
 285.whistleblower procedures
 286.whistleblower protection
 287.white Brexit
 288.white collars
 289.white elephant
 290.white knight
 291.white list
 292.white shoe bank
 293.white space investment
 294.wholesale
 295.wholesale price index
 296.wholesale-markt
 297.WIA
 298.Wid
 299.wiebeltax
 300.wieg tot wieg
 301.wietaandeel
 302.WIFS
 303.wig
 304.WIG20
 305.wijze mannen
 306.Wijzen, de
 307.Wijzer in geldzaken
 308.wijzigingen (fiscaal)
 309.wild card option
 310.wild randomness
 311.wildwestbordje
 312.willig
 313.win-win situatie
 314.win/loss size ratio
 315.wind-up
 316.wind-down plan
 317.windfall profit
 318.windfall revenue
 319.windfall tax
 320.windhandel
 321.windlening
 322.wind-obligatie
 323.window
 324.window dressing
 325.winkelverkopen
 326.winner-takes-all markt
 327.winner's curse
 328.winst
 329.winst nemen
 330.winst per aandeel
 331.winst per verwaterd aandeel
 332.winst uit onderneming
 333.winst voor interest en belastingen
 334.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 335.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 336.winst- en verliesrekening
 337.winstalarm
 338.winstbegrippen
 339.winstbelasting
 340.winstbepaling
 341.winstbestemming
 342.winstbewijs
 343.winstbonus
 344.winstcapaciteit
 345.winstcentrum
 346.winstcijferseizoen
 347.winstdeelneming
 348.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 349.winstdelende obligatie
 350.winstdelende optie
 351.winstdeling
 352.winstdoel
 353.winstdrainage
 354.winstegalisatie
 355.winstexplosie
 356.winstgevendheid
 357.winstinflatie
 358.winstinhouding
 359.winstkwaliteit
 360.winstmanipulatie
 361.winstmarge
 362.winstmaximering
 363.winstmomentum
 364.winstneming
 365.winstopslag
 366.winstquote
 367.winstrecessie
 368.winstrendement
 369.winstreserve
 370.winstrisico
 371.winstsprong
 372.winststuring
 373.winsttaxatie
 374.winstuitkering
 375.winstuitkeringspercentage
 376.winstval
 377.winstvennootschap
 378.winstverdeling
 379.winstverschuiving
 380.winstverwachting
 381.winstverwatering
 382.winstwaarschuwing
 383.Winter Forecast
 384.winterraming
 385.wipeout bonds
 386.WIPO
 387.wire house
 388.wire stripping
 389.Wirtschaftswunder
 390.wisdom of the crowd
 391.wiskundige reserve
 392.wissel
 393.wisselagent
 394.wisselarbitrage
 395.wisseldisconto
 396.wisselkoers
 397.wisselkoerseffecten
 398.wisselkoersinterventie
 399.wisselkoersregime
 400.wisselkoersrisico
 401.wisselkoersstelsel
 402.wisselkoersverlies
 403.wisselkoersverzekering
 404.wisselkoerswinst
 405.wisselmarkt
 406.wisselplicht
 407.wisselrisico
 408.wisselruiterij
 409.wisseltermijncontract
 410.wisseltransactie
 411.wit geld
 412.withholding tax
 413.witte balk
 414.witte biotech
 415.witte boorden
 416.witte brexit
 417.witte kassa
 418.witte olifant
 419.witte ridder
 420.witteboordencriminaliteit
 421.witten
 422.Witteveenkader
 423.witwassen
 424.wizzard van Wall Street
 425.WKM
 426.WKN
 427.Wlz
 428.WM/Reuters fixing
 429.WMD
 430.Wmo
 431.Wmz
 432.WNT
 433.Wob
 434.WOCCU
 435.woco
 436.WODC
 437.woekerpensioen
 438.woekerpolis
 439.woekerrente
 440.woekerswap
 441.wokkels
 442.wolkenkrabberindicator
 443.wollige logica
 444.Women in Financial Services
 445.Women in Work Index
 446.won
 447.wonderbelegger
 448.Wonga
 449.woningbouwcorporatie
 450.woningcorporatie
 451.woningschuld
 452.woningsprijsindex
 453.wonk
 454.Woodstock of Capitalism
 455.Woodstock van het kapitalisme
 456.woonbonus
 457.woonkrediet
 458.woonlandbeginsel
 459.woonlasten
 460.woonlastenbeschermer
 461.woonlastenverzekering
 462.woonquote
 463.Working Group on Financial Markets
 464.working poor
 465.workout date
 466.World Business Council for Sustainable Development
 467.World Container Index
 468.World Council of Credit Unions
 469.world currency
 470.World Economic Forum
 471.World Economic League Table
 472.World Economic Outlook
 473.World Energy Outlook
 474.World Factbook
 475.World Federation of Exchanges
 476.World Federation of Investors
 477.World Franchise Council
 478.World Gold Council
 479.World Happiness Report
 480.World Intellectual Property Organization
 481.World Investment Report
 482.world population day
 483.World Press Freedom Index
 484.World Statistics Day
 485.World Trade Organization
 486.World Wealth Report
 487.Worldwatch Institute
 488.World’s Safest Banks
 489.worm
 490.worst case
 491.worst case analyse
 492.worst-in-class
 493.wortelformule
 494.worteltoets
 495.WOZ
 496.WOZ-waarde
 497.WPA
 498.WPI
 499.WPK
 500.WPKN
 501.wrakkencentrale
 502.wrap account
 503.wrap fee
 504.wrapper
 505.write-down
 506.write-off
 507.write-up
 508.writer
 509.wrong way issue
 510.WRR
 511.WSE
 512.WSJ
 513.Wsnp
 514.Wsw
 515.Wta
 516.Wtb
 517.Wte
 518.Wtfv
 519.WTI
 520.Wtk
 521.WTO
 522.Wtv
 523.wurgcontract
 524.wurghypotheek
 525.wurglening
 526.Wvb
 527.WW
 528.WWB
 529.Wwft
 530.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Trump-termen
Begrippen die kleven aan Donald Trump
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet