dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
nieuwe normaal
 Vandaag 19-08-2017
17825 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5excasso
6hypotheekrenteaftrek
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-08standstill agreement
18-08cyberaanval
18-08verborgen werkloosheid
18-08nieuwe normaal
18-08polder
18-08captains of industry
18-08wholesale
18-08wholesale-markt
18-08multiple
18-08standstill
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddestrook
 104.wederbeleggingsrisico
 105.wederbeleggingsvergoeding
 106.wederuitvoer
 107.wedge
 108.weduwen- en wezenaandeel
 109.weduwen- en wezenpensioen
 110.weduwenpensioen
 111.Week van de Belegger
 112.Week van het Geld
 113.weekend-effect
 114.weeklies
 115.weekloon
 116.weekopties
 117.weekstaat
 118.weekstaat ECB
 119.weelde-effect
 120.weerderivaten
 121.weerrisico
 122.weerstand
 123.weerstandskas
 124.weerstandslijn
 125.weerstandsvermogen
 126.WEF
 127.wegenbelasting
 128.weggeefbonus
 129.weginfleren
 130.weging
 131.wegingscoëfficiënt
 132.wegingsfactor
 133.wegloopcompensatie
 134.wegneembeding
 135.wegsluisoma
 136.wegsluizen
 137.wegwerparbeid
 138.weighted average cost of capital
 139.welkomstbonus
 140.Wells Fargo
 141.welstand
 142.welvaart
 143.welvaartseffect
 144.welvaartsenveloppe
 145.welvaartskloof
 146.welvaartspeil
 147.welvaartsstaat
 148.welvaartsvast
 149.welvaartsvast pensioen
 150.welzijn
 151.wentelkrediet
 152.wentelperiode
 153.WEO
 154.Wereldbank
 155.wereldbevolkingsdag
 156.wereldeconomie
 157.Wereldhandelsorganisatie
 158.wereldinkomen
 159.wereldmunt
 160.wereldpopulatiedag
 161.Wereldstatistiekdag
 162.wereldvaluta
 163.Wereldvoedselorganisatie
 164.wereldwijde witwasmachine
 165.werkelijke individuele consumptie
 166.werkelijke individuele verbruik
 167.werkende armen
 168.werkgarantie
 169.werkgelegenheid
 170.werkgelegenheidsvallen
 171.werkgeversbijdrage
 172.werkgeversorganisatie
 173.werkgeversvereniging
 174.werkgroep
 175.werkkapitaal
 176.werkloosheid
 177.werkloosheidscijfer
 178.werkloosheidsgraad
 179.werkloosheidspercentage
 180.werkloosheidsval
 181.Werkloosheidswet
 182.werkloze
 183.werkloze beroepsbevolking
 184.werkmaatschappij
 185.werknemersaandelenplan
 186.werknemersbijdrage
 187.werknemersparticipatie
 188.werknemersvereniging
 189.werkstaking
 190.werkverband
 191.werkverschaffing
 192.werkvloer
 193.werkvoorraad
 194.werkzame beroepsbevolking
 195.werkzoekende
 196.Wertpapier
 197.Wertpapierkennnummer
 198.West Texas Intermediate
 199.Wet aanpak schijnconstructies
 200.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 201.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 202.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 203.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 204.Wet bescherming persoonsgegevens
 205.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 206.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 207.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 208.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 209.Wet financiële dienstverlening
 210.Wet Financiering Decentrale Overheden
 211.Wet financiering sociale verzekeringen
 212.Wet giraal effectenverkeer
 213.Wet handhaving consumentenbescherming
 214.Wet Hof
 215.Wet houdbare overheidsfinanciën
 216.wet Huis voor klokkenluiders
 217.Wet identificatie bij dienstverlening
 218.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 219.Wet langdurige zorg
 220.Wet maatschappelijke ondersteuning
 221.Wet marktmisbruik
 222.Wet melding ongebruikelijke transacties
 223.Wet melding zeggenschap
 224.Wet meldplicht datalekken
 225.Wet MOT
 226.Wet normering topinkomens
 227.Wet op de Dividendbelasting
 228.Wet op het accountantsberoep
 229.Wet op het financieel toezicht
 230.Wet openbaarheid bestuur
 231.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 232.Wet sociale werkvoorziening
 233.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 234.Wet toezicht accountantsorganisaties
 235.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 236.Wet toezicht effectenverkeer
 237.Wet toezicht financiële verslaggeving
 238.Wet toezicht kredietunies
 239.Wet toezicht kredietwezen
 240.Wet toezicht trustkantoren
 241.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 242.Wet van Benford
 243.wet van de grote aantallen
 244.wet van de grote getallen
 245.wet van de grote ronde getallen
 246.wet van de onbedoelde gevolgen
 247.wet van de remmende voorsprong
 248.Wet van Engel
 249.Wet van Hotelling
 250.Wet van Moore
 251.Wet van Okun
 252.wet van Say
 253.Wet van Stein
 254.Wet Verbetering Poortwachter
 255.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 256.Wet waardering Onroerende Zaken
 257.Wet werk en bijstand
 258.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 259.Wet Werk en Zekerheid
 260.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 261.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 262.wettelijk monopolie
 263.wettelijke aansprakelijkheid
 264.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 265.wettelijke controle
 266.wettelijke rente
 267.wettelijke reserve
 268.wettig betaalmiddel
 269.WEW
 270.wezenpensioen
 271.WFC
 272.Wfd
 273.WFE
 274.WFIC
 275.Wfsv
 276.Wft
 277.Wft-examen
 278.WGC
 279.Wge
 280.WGRG
 281.Whaley (optie-)model
 282.whammy
 283.Whc
 284.whipsaw (-effect)
 285.whisper number
 286.whistleblower
 287.whistleblower procedures
 288.whistleblower protection
 289.white Brexit
 290.white collars
 291.white elephant
 292.white knight
 293.white list
 294.white shoe bank
 295.white space investment
 296.wholesale
 297.wholesale price index
 298.wholesale-markt
 299.WIA
 300.Wid
 301.wiebeltax
 302.wieg tot wieg
 303.wietaandeel
 304.WIFS
 305.wig
 306.WIG20
 307.wijze mannen
 308.Wijzen, de
 309.Wijzer in geldzaken
 310.wijzigingen (fiscaal)
 311.wild card option
 312.wild randomness
 313.wildwestbordje
 314.willig
 315.win-win situatie
 316.win/loss size ratio
 317.wind-up
 318.wind-down plan
 319.windfall profit
 320.windfall revenue
 321.windfall tax
 322.windhandel
 323.windlening
 324.wind-obligatie
 325.window
 326.window dressing
 327.winkelverkopen
 328.winner-takes-all markt
 329.winner's curse
 330.winst
 331.winst nemen
 332.winst per aandeel
 333.winst per verwaterd aandeel
 334.winst uit onderneming
 335.winst voor interest en belastingen
 336.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 337.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 338.winst- en verliesrekening
 339.winstalarm
 340.winstbegrippen
 341.winstbelasting
 342.winstbepaling
 343.winstbestemming
 344.winstbewijs
 345.winstbonus
 346.winstcapaciteit
 347.winstcentrum
 348.winstcijferseizoen
 349.winstdeelneming
 350.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 351.winstdelende obligatie
 352.winstdelende optie
 353.winstdeling
 354.winstdoel
 355.winstdrainage
 356.winstegalisatie
 357.winstexplosie
 358.winstgevendheid
 359.winstinflatie
 360.winstinhouding
 361.winstkwaliteit
 362.winstmanipulatie
 363.winstmarge
 364.winstmaximering
 365.winstmomentum
 366.winstneming
 367.winstopslag
 368.winstquote
 369.winstrecessie
 370.winstrendement
 371.winstreserve
 372.winstrisico
 373.winstsprong
 374.winststuring
 375.winsttaks
 376.winsttaxatie
 377.winstuitkering
 378.winstuitkeringspercentage
 379.winstval
 380.winstvennootschap
 381.winstverdeling
 382.winstverschuiving
 383.winstverwachting
 384.winstverwatering
 385.winstwaarschuwing
 386.Winter Forecast
 387.winterraming
 388.wipeout bonds
 389.WIPO
 390.wire house
 391.wire stripping
 392.Wirtschaftswunder
 393.wisdom of the crowd
 394.wiskundige reserve
 395.wissel
 396.wisselagent
 397.wisselarbitrage
 398.wisseldisconto
 399.wisselkoers
 400.wisselkoerseffecten
 401.wisselkoersinterventie
 402.wisselkoersregime
 403.wisselkoersrisico
 404.wisselkoersstelsel
 405.wisselkoersverlies
 406.wisselkoersverzekering
 407.wisselkoerswinst
 408.wisselmarkt
 409.wisselplicht
 410.wisselrisico
 411.wisselruiterij
 412.wisseltermijncontract
 413.wisseltransactie
 414.wit geld
 415.withholding tax
 416.witte balk
 417.witte biotech
 418.witte boorden
 419.witte brexit
 420.witte kassa
 421.witte olifant
 422.witte ridder
 423.witteboordencriminaliteit
 424.witten
 425.Witteveenkader
 426.witwassen
 427.wizzard van Wall Street
 428.WKM
 429.WKN
 430.Wlz
 431.WM/Reuters fixing
 432.WMD
 433.Wmo
 434.Wmz
 435.WNT
 436.Wob
 437.WOCCU
 438.woco
 439.WODC
 440.woekerpensioen
 441.woekerpolis
 442.woekerrente
 443.woekerswap
 444.wokkels
 445.wolkenkrabberindicator
 446.wollige logica
 447.Women in Financial Services
 448.Women in Work Index
 449.won
 450.wonderbelegger
 451.Wonga
 452.woningbouwcorporatie
 453.woningcorporatie
 454.woningschuld
 455.woningsprijsindex
 456.wonk
 457.Woodstock of Capitalism
 458.Woodstock van het kapitalisme
 459.woonbonus
 460.woonkrediet
 461.woonlandbeginsel
 462.woonlasten
 463.woonlastenbeschermer
 464.woonlastenverzekering
 465.woonplaatsbeginsel
 466.woonquote
 467.Working Group on Financial Markets
 468.working poor
 469.workout date
 470.World Business Council for Sustainable Development
 471.World Competitiveness Scoreboard
 472.World Container Index
 473.World Council of Credit Unions
 474.world currency
 475.World Economic Forum
 476.World Economic League Table
 477.World Economic Outlook
 478.World Energy Outlook
 479.World Factbook
 480.World Federation of Exchanges
 481.World Federation of Investors
 482.World Franchise Council
 483.World Gold Council
 484.World Happiness Report
 485.World Intellectual Property Organization
 486.World Investment Report
 487.world population day
 488.World Press Freedom Index
 489.World Statistics Day
 490.World Trade Organization
 491.World Wealth Report
 492.Worldwatch Institute
 493.World’s Safest Banks
 494.worm
 495.worst case
 496.worst case analyse
 497.worst-in-class
 498.wortelformule
 499.worteltoets
 500.WOZ
 501.WOZ-waarde
 502.WPA
 503.WPI
 504.WPK
 505.WPKN
 506.wrakkencentrale
 507.wrap account
 508.wrap fee
 509.wrapper
 510.write-down
 511.write-off
 512.write-up
 513.writer
 514.wrong way issue
 515.WRR
 516.WSE
 517.WSJ
 518.Wsnp
 519.Wsw
 520.Wta
 521.Wtb
 522.Wte
 523.Wtfv
 524.WTI
 525.Wtk
 526.WTO
 527.Wtv
 528.wurgcontract
 529.wurghypotheek
 530.wurglening
 531.Wvb
 532.WW
 533.WWB
 534.Wwft
 535.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet