dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Mr. Market
 Vandaag 26-05-2018
18563 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-05dumpen
25-05race to the bottom
25-05bullet-lening
25-05aflossingsvrije hypoth...
25-05bullet payment
25-05Mr. Market
25-05voorinschrijving
25-05overpricing
25-05rump
25-05inschrijfperiode
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.wereldbevolkingsdag
 158.wereldeconomie
 159.Wereldhandelsorganisatie
 160.wereldinkomen
 161.wereldmunt
 162.wereldpopulatiedag
 163.Wereldstatistiekdag
 164.wereldvaluta
 165.Wereldvoedselorganisatie
 166.wereldwijde witwasmachine
 167.werkelijke individuele consumptie
 168.werkelijke individuele verbruik
 169.werkende armen
 170.werkgarantie
 171.werkgelegenheid
 172.werkgelegenheidsvallen
 173.werkgeversbijdrage
 174.werkgeversorganisatie
 175.werkgeversvereniging
 176.werkgroep
 177.werkkapitaal
 178.werklandbeginsel
 179.werkloosheid
 180.werkloosheidscijfer
 181.werkloosheidsgraad
 182.werkloosheidspercentage
 183.werkloosheidsval
 184.Werkloosheidswet
 185.werkloze
 186.werkloze beroepsbevolking
 187.werkmaatschappij
 188.werknemer
 189.werknemersaandelenplan
 190.werknemersbijdrage
 191.werknemersparticipatie
 192.werknemersvereniging
 193.werknemersverzekeringen
 194.werkonbekwaam
 195.werkstaking
 196.werkverband
 197.werkverschaffing
 198.werkvloer
 199.werkvoorraad
 200.werkzame beroepsbevolking
 201.werkzoekende
 202.Wertpapier
 203.Wertpapierkennnummer
 204.West Texas Intermediate
 205.Wet aanpak schijnconstructies
 206.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 207.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 208.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 209.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 210.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 211.Wet bescherming persoonsgegevens
 212.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 213.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 214.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 215.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 216.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 217.Wet financiële dienstverlening
 218.Wet Financiering Decentrale Overheden
 219.Wet financiering sociale verzekeringen
 220.Wet giraal effectenverkeer
 221.Wet handhaving consumentenbescherming
 222.Wet Hillen
 223.Wet Hof
 224.Wet houdbare overheidsfinanciën
 225.wet Huis voor klokkenluiders
 226.Wet identificatie bij dienstverlening
 227.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 228.Wet langdurige zorg
 229.Wet maatschappelijke ondersteuning
 230.Wet marktmisbruik
 231.Wet melding ongebruikelijke transacties
 232.Wet melding zeggenschap
 233.Wet meldplicht datalekken
 234.Wet milieubeheer
 235.Wet MOT
 236.Wet normering topinkomens
 237.Wet op de Dividendbelasting
 238.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 239.Wet op het accountantsberoep
 240.Wet op het financieel toezicht
 241.Wet openbaarheid bestuur
 242.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 243.Wet sociale werkvoorziening
 244.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 245.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 246.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 247.Wet toezicht accountantsorganisaties
 248.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 249.Wet toezicht effectenverkeer
 250.Wet toezicht financiële verslaggeving
 251.Wet toezicht kredietunies
 252.Wet toezicht kredietwezen
 253.Wet toezicht trustkantoren
 254.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 255.Wet van Benford
 256.wet van de afnemende meeropbrengsten
 257.wet van de grote aantallen
 258.wet van de grote getallen
 259.wet van de grote ronde getallen
 260.wet van de onbedoelde gevolgen
 261.wet van de remmende voorsprong
 262.Wet van Engel
 263.Wet van Hotelling
 264.Wet van Moore
 265.Wet van Okun
 266.wet van Say
 267.Wet van Stein
 268.Wet Verbetering Poortwachter
 269.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 270.Wet waardering Onroerende Zaken
 271.Wet werk en bijstand
 272.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 273.Wet Werk en Zekerheid
 274.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 275.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 276.wettelijk monopolie
 277.wettelijke aansprakelijkheid
 278.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 279.wettelijke controle
 280.wettelijke licentie
 281.wettelijke rente
 282.wettelijke reserve
 283.wettig betaalmiddel
 284.WEW
 285.wezenpensioen
 286.WFC
 287.Wfd
 288.WFE
 289.WFIC
 290.Wfsv
 291.Wft
 292.Wft-examen
 293.WGC
 294.Wge
 295.WGRG
 296.Whaley (optie-)model
 297.whammy
 298.Whc
 299.whipsaw (-effect)
 300.whisper number
 301.whistleblower
 302.whistleblower procedures
 303.whistleblower protection
 304.white Brexit
 305.white collars
 306.white elephant
 307.white knight
 308.white list
 309.white paper
 310.white shoe bank
 311.white space investment
 312.white team
 313.wholesale
 314.wholesale price index
 315.wholesale-markt
 316.WIA
 317.Wid
 318.wiebeltax
 319.wieg tot wieg
 320.wietaandeel
 321.wiethype
 322.WIFS
 323.wig
 324.WIG20
 325.wijze mannen
 326.Wijzen, de
 327.Wijzer in geldzaken
 328.wijzigingen (fiscaal)
 329.wild card option
 330.wild randomness
 331.wilde staking
 332.wildwestbordje
 333.willig
 334.win-win situatie
 335.win/loss size ratio
 336.wind-up
 337.wind-down plan
 338.windfall profit
 339.windfall revenue
 340.windfall tax
 341.windhandel
 342.windlening
 343.wind-obligatie
 344.window
 345.window dressing
 346.winkelverkopen
 347.winner-takes-all markt
 348.winner's curse
 349.winst
 350.winst nemen
 351.winst per aandeel
 352.winst per verwaterd aandeel
 353.winst uit onderneming
 354.winst voor interest en belastingen
 355.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 356.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 357.winst- en verliesrekening
 358.winstalarm
 359.winstbegrippen
 360.winstbelasting
 361.winstbepaling
 362.winstbestemming
 363.winstbewijs
 364.winstbonus
 365.winstcapaciteit
 366.winstcentrum
 367.winstcijferseizoen
 368.winstdeelneming
 369.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 370.winstdelende obligatie
 371.winstdelende optie
 372.winstdeling
 373.winstdoel
 374.winstdrainage
 375.winstegalisatie
 376.winstexplosie
 377.winstgevendheid
 378.winstinflatie
 379.winstinhouding
 380.winstklem
 381.winstkwaliteit
 382.winstmanipulatie
 383.winstmarge
 384.winstmaximering
 385.winstmomentum
 386.winstneming
 387.winstopslag
 388.winstquote
 389.winstrecessie
 390.winstrendement
 391.winstreserve
 392.winstrisico
 393.winstsprong
 394.winststuring
 395.winsttaks
 396.winsttaxatie
 397.winstuitkering
 398.winstuitkeringspercentage
 399.winstval
 400.winstvennootschap
 401.winstverdeling
 402.winstverschuiving
 403.winstverwachting
 404.winstverwatering
 405.winstwaarschuwing
 406.Winter Forecast
 407.winterraming
 408.wipeout bonds
 409.WIPO
 410.wire house
 411.wire stripping
 412.Wirtschaftswunder
 413.wisdom of the crowd
 414.wiskundige reserve
 415.wissel
 416.wisselagent
 417.wisselarbitrage
 418.wisseldisconto
 419.wisselgeld
 420.wisselkoers
 421.wisselkoerseffecten
 422.wisselkoersinterventie
 423.wisselkoersregime
 424.wisselkoersrisico
 425.wisselkoersstelsel
 426.wisselkoersverlies
 427.wisselkoersverzekering
 428.wisselkoerswinst
 429.wisselmarkt
 430.wisselplicht
 431.wisselrisico
 432.wisselruiterij
 433.wisseltermijncontract
 434.wisseltransactie
 435.wit geld
 436.witboek
 437.withholding tax
 438.witte balk
 439.witte biotech
 440.witte boorden
 441.witte brexit
 442.witte kassa
 443.witte olifant
 444.witte ridder
 445.witteboordencriminaliteit
 446.witten
 447.Witteveenkader
 448.witwassen
 449.Wiv
 450.wizzard van Wall Street
 451.WKM
 452.WKN
 453.Wlz
 454.Wm
 455.WM/Reuters fixing
 456.WMD
 457.Wmo
 458.Wmz
 459.WNT
 460.Wob
 461.WOCCU
 462.woco
 463.WODC
 464.woekerpensioen
 465.woekerpolis
 466.woekerprijs
 467.woekerrente
 468.woekerswap
 469.wokkels
 470.wolkenkrabberindicator
 471.wollige logica
 472.Women in Financial Services
 473.Women in Work Index
 474.won
 475.wonderbelegger
 476.Wonga
 477.woningbouwcorporatie
 478.woningcorporatie
 479.woningschuld
 480.woningsprijsindex
 481.wonk
 482.Woodstock of Capitalism
 483.Woodstock van het kapitalisme
 484.woonbonus
 485.woonkrediet
 486.woonlandbeginsel
 487.woonlasten
 488.woonlastenbeschermer
 489.woonlastenverzekering
 490.woonplaatsbeginsel
 491.woonquote
 492.woordwolk
 493.word cloud
 494.Working Group on Financial Markets
 495.working poor
 496.workout date
 497.World Business Council for Sustainable Development
 498.World Competitiveness Scoreboard
 499.World Container Index
 500.World Council of Credit Unions
 501.world currency
 502.World Economic Forum
 503.World Economic League Table
 504.World Economic Outlook
 505.World Energy Outlook
 506.World Factbook
 507.World Federation of Exchanges
 508.World Federation of Investors
 509.World Franchise Council
 510.World Gold Council
 511.World Happiness Report
 512.World Intellectual Property Organization
 513.World Investment Report
 514.world population day
 515.World Press Freedom Index
 516.World Statistics Day
 517.World Trade Organization
 518.World Wealth Report
 519.Worldwatch Institute
 520.World’s Safest Banks
 521.worm
 522.worst case
 523.worst case analyse
 524.worst-in-class
 525.wortelformule
 526.worteltoets
 527.WOZ
 528.WOZ-waarde
 529.WPA
 530.WPI
 531.WPK
 532.WPKN
 533.wrakkencentrale
 534.wrap account
 535.wrap fee
 536.wrapper
 537.write-down
 538.write-off
 539.write-up
 540.writer
 541.wrong way issue
 542.WRR
 543.Wrzo
 544.WSE
 545.WSJ
 546.Wsnp
 547.Wsw
 548.Wta
 549.Wtb
 550.Wte
 551.Wtfv
 552.WTI
 553.Wtk
 554.WTO
 555.Wts
 556.Wtv
 557.wurgcontract
 558.wurghypotheek
 559.wurglening
 560.Wvb
 561.WW
 562.WWB
 563.Wwft
 564.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet