dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
peak demand
 Vandaag 26-06-2017
17659 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5excasso
6hypotheekrenteaftrek
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-06stop loss prijs
25-06ontslag
25-06collectief ontslag
25-06time-based pricing
25-06demand pricing
25-06dynamic pricing
25-06surge-pricing
25-06massaontslag
25-06peak demand
25-06crisisgerelateerd resu...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. Akkoord van Wassenaar
 8. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 9. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 10. alleenverdiener
 11. ambachtseconomie
 12. anciënniteit
 13. anciënniteitsbeginsel
 14. anderhalfverdieners
 15. arbeid
 16. arbeidsbemiddelaar
 17. arbeidsduurverkorting
 18. arbeidsinkomensquote
 19. arbeidsintensief
 20. arbeidsjaar
 21. arbeidskosten
 22. arbeidsmarkt
 23. arbeidsmarktbeleid
 24. arbeidsmarktindicator
 25. arbeidsmigratie
 26. arbeidsmobiliteit
 27. arbeidsongeschikt
 28. arbeidsongeschiktheid
 29. arbeidsovereenkomst
 30. arbeidsparticipatie
 31. arbeidsproductiviteit
 32. arbeidstijdverkorting
 33. arbeidsverdringing
 34. arbeidsvolume
 35. armoede
 36. ATV
 37. ATV-dagen
 38. automatische prijscompensatie
 39. AWVN
 40. baan
 41. baangarantie
 42. baanloze groei
 43. baas-koelieratio
 44. banencijfer
 45. banenmachine
 46. banenmotor
 47. banenplan
 48. basisinkomen
 49. basisjaarsalaris
 50. beloningsverschil
 51. beroepsbevolking
 52. beroepskosten
 53. beschikbaar inkomen
 54. betaalde arbeid
 55. Beveridgecurve
 56. bezettingsgraad
 57. bijstand
 58. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 59. boventalligen
 60. brugpensioen
 61. bruto arbeidsparticipatie
 62. bruto-netto
 63. bullshit-job
 64. CAOP
 65. carrièresprong
 66. centraal weerstandsfonds
 67. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 68. CEO-to-worker pay-ratio
 69. Christelijk Nationaal Vakverbond
 70. cloudwerker
 71. CNV
 72. collectief ontslag
 73. collectieve arbeidsovereenkomst
 74. combinatiebaan
 75. concurrentiebeding
 76. concurrentiepositie
 77. conjuncturele werkloosheid
 78. conjunctuur
 79. consulent (arbeidsmarkt)
 80. consument
 81. consumentenvertrouwen
 82. consumptie
 83. contractloon
 84. crepeerindex
 85. cyclische werkloosheid
 86. dagloon
 87. deeltijd-WW
 88. deeltijdbaan
 89. deeltijdwerk
 90. deeltijdwerker
 91. dienstbetrekking
 92. dienstencheque
 93. dopgeld
 94. dwangarbeid
 95. economische groei
 96. éénverdiener
 97. eerste industriële revolutie
 98. emolumenten
 99. employability
 100. expatriates
 101. expats
 102. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 103. financiële vallen
 104. flexbranche
 105. flexibele schil
 106. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 107. flexicurity
 108. flexisme
 109. flexplek
 110. flexschil
 111. flexwerker
 112. FNV
 113. frictiewerkloosheid
 114. fringe benefit
 115. fte
 116. gage
 117. gebruikelijk loon
 118. gebruikelijkloonregeling
 119. gele vakbond
 120. generatiepact
 121. gig economy
 122. glazen plafond
 123. gouden handdruk
 124. green card
 125. groeiverslaving
 126. het nieuwe werken
 127. hire and fire
 128. HNW
 129. hoofdkostwinner
 130. huishouden
 131. human cloud
 132. hysteresis
 133. industriële productie
 134. industriepolitiek
 135. informele economie
 136. inkomen
 137. intercedent
 138. inverdieneffect
 139. Jan met de pet
 140. job opening
 141. Job Openings and Labor Turnover Survey
 142. jobless claims
 143. jobless rate
 144. jobless recovery
 145. jobmarkt
 146. kantonrechtersformule
 147. kenniseconomie
 148. Keynesiaanse werkloosheid
 149. kleverige vloer
 150. kostwinner
 151. Labor Department
 152. labor participation
 153. lage-inkomensgrens
 154. langdurige werkloosheid
 155. levenslooponzekerheid
 156. local content requirements
 157. loon
 158. loon naar werken
 159. loon-prijsspiraal
 160. loonakkoord
 161. loondrempel
 162. looneis
 163. loonfatsoen
 164. loongarantieregeling
 165. loongrens
 166. loonkloof
 167. loonkostenhandicap
 168. loonmatiging
 169. loonoffer
 170. loonplafond
 171. loonruimte
 172. loonslaaf
 173. loonsom
 174. loonsombenadering
 175. loonspanning
 176. loonwig
 177. loonzeepbel
 178. luddite fallacy
 179. maandloon
 180. macrocijfer
 181. managementlaag
 182. marktomstandigheden
 183. massaontslag
 184. McJobs
 185. MHP
 186. microjob
 187. minimumloon
 188. misery-index
 189. moderne slavernij
 190. Monster year report
 191. national living wage
 192. natuurlijke werkloosheid
 193. niet-beroepsbevolking
 194. nieuwe normaal
 195. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 196. non-compete clause
 197. nullijn
 198. ondernemingsorganisatie
 199. ondernemingsraad
 200. ontslag
 201. ontslagpremie
 202. ontslagprocedure
 203. ontslagronde
 204. ontslagvergoeding
 205. oproepcontract
 206. optieclausule
 207. opzegtermijn
 208. organisatiegraad
 209. ouderdomsarmoede
 210. Participatiewet
 211. passend werk
 212. paternalisme
 213. payrolling
 214. perquisites
 215. personeelskorting
 216. persoonlijk keuzebudget
 217. Philipscurve
 218. pkb
 219. poldermodel
 220. premieloonstelsel
 221. prestatiebeloning
 222. prestatiebonus
 223. prijscompensatie
 224. primaire arbeidsongeschiktheid
 225. primaire arbeidsvoorwaarden
 226. problematische schulden
 227. productie
 228. productiecapaciteit
 229. productiefactoren
 230. productiemiddelen
 231. protectionisme
 232. quits
 233. quits rate
 234. rank and yank-systeem
 235. recht op onbereikbaarheid
 236. recruiten
 237. recruitment
 238. reële economie
 239. reïntegratiebeleid
 240. relatiebeding
 241. rightsize
 242. robotonomie
 243. salaris
 244. schijnconstructie
 245. schijnzelfstandige
 246. scholingsrugzak
 247. schuldinflatie
 248. secundaire arbeidsvoorwaarden
 249. seizoensinvloeden
 250. seizoenswerkloosheid
 251. slashbaan
 252. slasher
 253. slavenarbeid
 254. SNA
 255. sociaal plan
 256. social dumping
 257. sociale 'race to the bottom'
 258. sociale uitkeringen
 259. sociale verzekeringswetten
 260. sociale voorzieningen
 261. sociale-zekerheidstoerisme
 262. stagflatie
 263. staking
 264. stakingskas
 265. stapelen van banen
 266. starter
 267. steunaanvragen
 268. Stichting Normering Arbeid
 269. Stichting van de Arbeid
 270. structurele werkloosheid
 271. structuur- en cohesiefondsen
 272. sunrise industry
 273. sunset industry
 274. sweatshop
 275. technologische revolutie
 276. technologische werkloosheid
 277. terugploegen
 278. the cull
 279. tijdelijke werkloosheid
 280. traktement
 281. trendvolger
 282. tussenbaan
 283. tweede industriële revolutie
 284. tweeverdiener
 285. uitkeringsaanvragen
 286. uitzendbureau
 287. uitzenden
 288. uitzendkracht
 289. uitzenduren
 290. United States Department of Labor
 291. US Initial Jobless Claims
 292. uurloon
 293. vacature
 294. vakbond
 295. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 296. vakorganisatie
 297. variabele beloning
 298. veelverdiener
 299. verborgen werkloosheid
 300. verdienstelijking
 301. Vereniging Payroll Ondernemingen
 302. verkapte werkloosheid
 303. verlonen
 304. vermogenskrimp
 305. vervroegde uittreding
 306. VNO-NCW
 307. volledige werkgelegenheid
 308. voltijdequivalent
 309. VPO
 310. wachtgeld
 311. Wajong
 312. war for talent
 313. weekloon
 314. weerstandskas
 315. werkende armen
 316. werkgarantie
 317. werkgelegenheid
 318. werkgelegenheidsvallen
 319. werkgeversbijdrage
 320. werkgeversorganisatie
 321. werkgeversvereniging
 322. werkloosheid
 323. werkloosheidscijfer
 324. werkloosheidsgraad
 325. werkloosheidspercentage
 326. werkloosheidsval
 327. Werkloosheidswet
 328. werkloze beroepsbevolking
 329. werknemersbijdrage
 330. werknemersvereniging
 331. werkstaking
 332. werkverschaffing
 333. werkvloer
 334. werkzame beroepsbevolking
 335. Wet aanpak schijnconstructies
 336. wet Huis voor klokkenluiders
 337. Wet sociale werkvoorziening
 338. Wet van Okun
 339. Wet Verbetering Poortwachter
 340. Wet werk en bijstand
 341. working poor
 342. zelfstandige zonder pensioen
 343. ziekteverzuim
 344. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet