dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
The Matheo Solution
 Vandaag 22-05-2018
18556 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-05handelsmissie
22-05World Trade Organizati...
22-05Generalised Scheme of ...
22-05United Nations Confere...
22-05UNCTAD
22-05GSP
22-05taper tantrum
22-05stuntprijs
22-05stuntrente
22-05herstructurering
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afvloeiingsregeling
 8. Akkoord van Wassenaar
 9. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 10. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 11. alleenverdiener
 12. ambachtseconomie
 13. anciënniteit
 14. anciënniteitsbeginsel
 15. anderhalfverdieners
 16. arbeid
 17. arbeidsbemiddelaar
 18. arbeidscontract
 19. arbeidsdeelname
 20. arbeidsduurverkorting
 21. arbeidsinkomensquote
 22. arbeidsintensief
 23. arbeidsjaar
 24. arbeidskosten
 25. arbeidsmarkt
 26. arbeidsmarktbeleid
 27. arbeidsmarktindicator
 28. arbeidsmigratie
 29. arbeidsmobiliteit
 30. arbeidsongeschikt
 31. arbeidsongeschiktheid
 32. arbeidsovereenkomst
 33. arbeidsparticipatie
 34. arbeidsplaats
 35. arbeidsproductiviteit
 36. arbeidstijdverkorting
 37. arbeidsverdringing
 38. arbeidsvolume
 39. arbeidsvoorwaardenregeling
 40. armoede
 41. ATV
 42. ATV-dagen
 43. automatische prijscompensatie
 44. avr
 45. AWVN
 46. baan
 47. baangarantie
 48. baanloze groei
 49. baas-koelieratio
 50. banencijfer
 51. banenmachine
 52. banenmotor
 53. banenplan
 54. Barbapapa-contract
 55. basisinkomen
 56. basisjaarsalaris
 57. beloningsverschil
 58. beroepsbevolking
 59. beroepskosten
 60. beschikbaar inkomen
 61. betaalde arbeid
 62. Beveridgecurve
 63. bezettingsgraad
 64. bijstand
 65. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 66. boventalligen
 67. brugpensioen
 68. bruto arbeidsparticipatie
 69. bruto-netto
 70. buddybaan
 71. bullshit-job
 72. CAOP
 73. carrièresprong
 74. centraal weerstandsfonds
 75. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 76. CEO-to-worker pay-ratio
 77. Christelijk Nationaal Vakverbond
 78. cloudwerker
 79. CNV
 80. collectief ontslag
 81. collectieve arbeidsovereenkomst
 82. combinatiebaan
 83. concurrentiebeding
 84. concurrentiepositie
 85. conjuncturele werkloosheid
 86. conjunctuur
 87. consulent (arbeidsmarkt)
 88. consument
 89. consumentenvertrouwen
 90. consumptie
 91. contractloon
 92. crepeerindex
 93. cyclische werkloosheid
 94. dagloner
 95. dagloon
 96. deeltijd-WW
 97. deeltijdbaan
 98. deeltijdwerk
 99. deeltijdwerker
 100. dienstbetrekking
 101. dienstencheque
 102. dopgeld
 103. dubbele baan
 104. dwangarbeid
 105. economische groei
 106. éénverdiener
 107. eerste industriële revolutie
 108. emolumenten
 109. employability
 110. expatriates
 111. expats
 112. extralegale voordelen
 113. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 114. financiële vallen
 115. flexbranche
 116. flexibele schil
 117. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 118. flexicurity
 119. flexisme
 120. flexplek
 121. flexschil
 122. flexwerker
 123. FNV
 124. frictiewerkloosheid
 125. fringe benefit
 126. fte
 127. gage
 128. gebruikelijk loon
 129. gebruikelijkloonregeling
 130. gele vakbond
 131. generatiepact
 132. gig economy
 133. gig worker
 134. glazen plafond
 135. gouden handdruk
 136. green card
 137. grensarbeider
 138. grenswerker
 139. groeiverslaving
 140. het nieuwe werken
 141. hire and fire
 142. HNW
 143. hoofdkostwinner
 144. huishouden
 145. human cloud
 146. hysteresis
 147. inactiviteitsgraad
 148. industriële productie
 149. industriepolitiek
 150. informele economie
 151. inkomen
 152. intercedent
 153. inverdieneffect
 154. Jan met de pet
 155. job
 156. job opening
 157. Job Openings and Labor Turnover Survey
 158. jobhoppen
 159. jobless claims
 160. jobless rate
 161. jobless recovery
 162. jobmarkt
 163. kantonrechtersformule
 164. kenniseconomie
 165. Keynesiaanse werkloosheid
 166. klapstoelfunctie
 167. kleverige vloer
 168. kostwinner
 169. krappe arbeidsmarkt
 170. Labor Department
 171. labor participation
 172. lage-inkomensgrens
 173. langdurige werkloosheid
 174. levenslooponzekerheid
 175. local content requirements
 176. loon
 177. loon naar werken
 178. loon-prijsspiraal
 179. loonakkoord
 180. loondienst
 181. loondrempel
 182. looneis
 183. loonfatsoen
 184. loongarantieregeling
 185. loongrens
 186. loonkloof
 187. loonkostenhandicap
 188. loonmassa
 189. loonmatiging
 190. loonoffer
 191. loonplafond
 192. loonruimte
 193. loonslaaf
 194. loonsom
 195. loonsombenadering
 196. loonspanning
 197. loonwig
 198. loonzeepbel
 199. luddite fallacy
 200. maandloon
 201. macrocijfer
 202. managementlaag
 203. marktomstandigheden
 204. massaontslag
 205. McJobs
 206. MHP
 207. microjob
 208. minimumloon
 209. misery-index
 210. moderne slavernij
 211. Monster year report
 212. moonlighting
 213. mozaïekbaan
 214. multijob
 215. national living wage
 216. natuurlijke werkloosheid
 217. niet-beroepsbevolking
 218. nieuwe normaal
 219. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 220. non-compete clause
 221. nullijn
 222. ondernemingsorganisatie
 223. ondernemingsraad
 224. ontslag
 225. ontslagpremie
 226. ontslagprocedure
 227. ontslagronde
 228. ontslagvergoeding
 229. open hiring
 230. oproepcontract
 231. optieclausule
 232. opzegtermijn
 233. organisatiegraad
 234. ouderdomsarmoede
 235. Participatiewet
 236. passend werk
 237. paternalisme
 238. payrolling
 239. perquisites
 240. personeelskorting
 241. persoonlijk keuzebudget
 242. Philipscurve
 243. pkb
 244. polder
 245. poldermodel
 246. premieloonstelsel
 247. prestatiebeloning
 248. prestatiebonus
 249. prijscompensatie
 250. primaire arbeidsongeschiktheid
 251. primaire arbeidsvoorwaarden
 252. problematische schulden
 253. productie
 254. productiecapaciteit
 255. productiefactoren
 256. productiemiddelen
 257. protectionisme
 258. quits
 259. quits rate
 260. rank and yank-systeem
 261. recht op onbereikbaarheid
 262. recruiten
 263. recruitment
 264. reële economie
 265. reïntegratiebeleid
 266. relatiebeding
 267. rightsize
 268. robotonomie
 269. salaris
 270. schijn-zzp'er
 271. schijnconstructie
 272. schijnzelfstandige
 273. scholingsrugzak
 274. schuldinflatie
 275. secundaire arbeidsvoorwaarden
 276. seizoensinvloeden
 277. seizoenswerkloosheid
 278. slashbaan
 279. slasher
 280. slavenarbeid
 281. SNA
 282. sociaal plan
 283. social dumping
 284. sociale 'race to the bottom'
 285. sociale uitkeringen
 286. sociale verzekeringswetten
 287. sociale voorzieningen
 288. sociale-zekerheidstoerisme
 289. sprokkelbaan
 290. stagflatie
 291. staking
 292. stakingskas
 293. stapelen van banen
 294. starter
 295. steunaanvragen
 296. Stichting Normering Arbeid
 297. Stichting van de Arbeid
 298. structurele werkloosheid
 299. structuur- en cohesiefondsen
 300. sunrise industry
 301. sunset industry
 302. sweatshop
 303. Tax Cuts and Jobs Act
 304. technologische revolutie
 305. technologische werkloosheid
 306. terugploegen
 307. the cull
 308. tijdelijke werkloosheid
 309. traktement
 310. trendvolger
 311. tussenbaan
 312. tweede industriële revolutie
 313. tweeverdiener
 314. uitkeringsaanvragen
 315. uitzendbureau
 316. uitzenden
 317. uitzendkracht
 318. uitzenduren
 319. United States Department of Labor
 320. US Initial Jobless Claims
 321. uurloon
 322. vacature
 323. vakbond
 324. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 325. vakorganisatie
 326. variabele beloning
 327. vast contract
 328. vaste aanstelling
 329. veelverdiener
 330. verborgen arbeidspotentiëel
 331. verborgen werkloosheid
 332. verdienstelijking
 333. Vereniging Payroll Ondernemingen
 334. verkapte werkloosheid
 335. verlonen
 336. vermogenskrimp
 337. vervroegde uittreding
 338. VNO-NCW
 339. volledige werkgelegenheid
 340. voltijdequivalent
 341. VPO
 342. wachtgeld
 343. Wajong
 344. war for talent
 345. weekloon
 346. weerstandskas
 347. werkende armen
 348. werkgarantie
 349. werkgelegenheid
 350. werkgelegenheidsvallen
 351. werkgeversbijdrage
 352. werkgeversorganisatie
 353. werkgeversvereniging
 354. werklandbeginsel
 355. werkloosheid
 356. werkloosheidscijfer
 357. werkloosheidsgraad
 358. werkloosheidspercentage
 359. werkloosheidsval
 360. Werkloosheidswet
 361. werkloze beroepsbevolking
 362. werknemer
 363. werknemersbijdrage
 364. werknemersvereniging
 365. werknemersverzekeringen
 366. werkonbekwaam
 367. werkstaking
 368. werkverschaffing
 369. werkvloer
 370. werkzame beroepsbevolking
 371. Wet aanpak schijnconstructies
 372. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 373. wet Huis voor klokkenluiders
 374. Wet sociale werkvoorziening
 375. Wet van Okun
 376. Wet Verbetering Poortwachter
 377. Wet werk en bijstand
 378. working poor
 379. zelfstandige zonder pensioen
 380. ziekteverzuim
 381. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet