dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
zwarte donderdag
 Vandaag 24-10-2017
18027 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4excasso
5inkomen
6ouwe jongens krentenbroo...
7hypotheekrenteaftrek
8out-of-pocket kosten
9generatie Y
10pensioen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
24-10arbeidsplaats
24-10uitzendkracht
24-10payrolling
24-10medtech
24-10healthtech
24-10cryptografisch geld
23-10financieringsronde
23-10groeikapitaal
23-10Financial Stability Bo...
23-10lease
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. Akkoord van Wassenaar
 8. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 9. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 10. alleenverdiener
 11. ambachtseconomie
 12. anciënniteit
 13. anciënniteitsbeginsel
 14. anderhalfverdieners
 15. arbeid
 16. arbeidsbemiddelaar
 17. arbeidsdeelname
 18. arbeidsduurverkorting
 19. arbeidsinkomensquote
 20. arbeidsintensief
 21. arbeidsjaar
 22. arbeidskosten
 23. arbeidsmarkt
 24. arbeidsmarktbeleid
 25. arbeidsmarktindicator
 26. arbeidsmigratie
 27. arbeidsmobiliteit
 28. arbeidsongeschikt
 29. arbeidsongeschiktheid
 30. arbeidsovereenkomst
 31. arbeidsparticipatie
 32. arbeidsplaats
 33. arbeidsproductiviteit
 34. arbeidstijdverkorting
 35. arbeidsverdringing
 36. arbeidsvolume
 37. armoede
 38. ATV
 39. ATV-dagen
 40. automatische prijscompensatie
 41. AWVN
 42. baan
 43. baangarantie
 44. baanloze groei
 45. baas-koelieratio
 46. banencijfer
 47. banenmachine
 48. banenmotor
 49. banenplan
 50. basisinkomen
 51. basisjaarsalaris
 52. beloningsverschil
 53. beroepsbevolking
 54. beroepskosten
 55. beschikbaar inkomen
 56. betaalde arbeid
 57. Beveridgecurve
 58. bezettingsgraad
 59. bijstand
 60. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 61. boventalligen
 62. brugpensioen
 63. bruto arbeidsparticipatie
 64. bruto-netto
 65. bullshit-job
 66. CAOP
 67. carrièresprong
 68. centraal weerstandsfonds
 69. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 70. CEO-to-worker pay-ratio
 71. Christelijk Nationaal Vakverbond
 72. cloudwerker
 73. CNV
 74. collectief ontslag
 75. collectieve arbeidsovereenkomst
 76. combinatiebaan
 77. concurrentiebeding
 78. concurrentiepositie
 79. conjuncturele werkloosheid
 80. conjunctuur
 81. consulent (arbeidsmarkt)
 82. consument
 83. consumentenvertrouwen
 84. consumptie
 85. contractloon
 86. crepeerindex
 87. cyclische werkloosheid
 88. dagloner
 89. dagloon
 90. deeltijd-WW
 91. deeltijdbaan
 92. deeltijdwerk
 93. deeltijdwerker
 94. dienstbetrekking
 95. dienstencheque
 96. dopgeld
 97. dwangarbeid
 98. economische groei
 99. éénverdiener
 100. eerste industriële revolutie
 101. emolumenten
 102. employability
 103. expatriates
 104. expats
 105. extralegale voordelen
 106. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 107. financiële vallen
 108. flexbranche
 109. flexibele schil
 110. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 111. flexicurity
 112. flexisme
 113. flexplek
 114. flexschil
 115. flexwerker
 116. FNV
 117. frictiewerkloosheid
 118. fringe benefit
 119. fte
 120. gage
 121. gebruikelijk loon
 122. gebruikelijkloonregeling
 123. gele vakbond
 124. generatiepact
 125. gig economy
 126. gig worker
 127. glazen plafond
 128. gouden handdruk
 129. green card
 130. groeiverslaving
 131. het nieuwe werken
 132. hire and fire
 133. HNW
 134. hoofdkostwinner
 135. huishouden
 136. human cloud
 137. hysteresis
 138. industriële productie
 139. industriepolitiek
 140. informele economie
 141. inkomen
 142. intercedent
 143. inverdieneffect
 144. Jan met de pet
 145. job
 146. job opening
 147. Job Openings and Labor Turnover Survey
 148. jobhoppen
 149. jobless claims
 150. jobless rate
 151. jobless recovery
 152. jobmarkt
 153. kantonrechtersformule
 154. kenniseconomie
 155. Keynesiaanse werkloosheid
 156. kleverige vloer
 157. kostwinner
 158. krappe arbeidsmarkt
 159. Labor Department
 160. labor participation
 161. lage-inkomensgrens
 162. langdurige werkloosheid
 163. levenslooponzekerheid
 164. local content requirements
 165. loon
 166. loon naar werken
 167. loon-prijsspiraal
 168. loonakkoord
 169. loondienst
 170. loondrempel
 171. looneis
 172. loonfatsoen
 173. loongarantieregeling
 174. loongrens
 175. loonkloof
 176. loonkostenhandicap
 177. loonmassa
 178. loonmatiging
 179. loonoffer
 180. loonplafond
 181. loonruimte
 182. loonslaaf
 183. loonsom
 184. loonsombenadering
 185. loonspanning
 186. loonwig
 187. loonzeepbel
 188. luddite fallacy
 189. maandloon
 190. macrocijfer
 191. managementlaag
 192. marktomstandigheden
 193. massaontslag
 194. McJobs
 195. MHP
 196. microjob
 197. minimumloon
 198. misery-index
 199. moderne slavernij
 200. Monster year report
 201. national living wage
 202. natuurlijke werkloosheid
 203. niet-beroepsbevolking
 204. nieuwe normaal
 205. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 206. non-compete clause
 207. nullijn
 208. ondernemingsorganisatie
 209. ondernemingsraad
 210. ontslag
 211. ontslagpremie
 212. ontslagprocedure
 213. ontslagronde
 214. ontslagvergoeding
 215. oproepcontract
 216. optieclausule
 217. opzegtermijn
 218. organisatiegraad
 219. ouderdomsarmoede
 220. Participatiewet
 221. passend werk
 222. paternalisme
 223. payrolling
 224. perquisites
 225. personeelskorting
 226. persoonlijk keuzebudget
 227. Philipscurve
 228. pkb
 229. polder
 230. poldermodel
 231. premieloonstelsel
 232. prestatiebeloning
 233. prestatiebonus
 234. prijscompensatie
 235. primaire arbeidsongeschiktheid
 236. primaire arbeidsvoorwaarden
 237. problematische schulden
 238. productie
 239. productiecapaciteit
 240. productiefactoren
 241. productiemiddelen
 242. protectionisme
 243. quits
 244. quits rate
 245. rank and yank-systeem
 246. recht op onbereikbaarheid
 247. recruiten
 248. recruitment
 249. reële economie
 250. reïntegratiebeleid
 251. relatiebeding
 252. rightsize
 253. robotonomie
 254. salaris
 255. schijnconstructie
 256. schijnzelfstandige
 257. scholingsrugzak
 258. schuldinflatie
 259. secundaire arbeidsvoorwaarden
 260. seizoensinvloeden
 261. seizoenswerkloosheid
 262. slashbaan
 263. slasher
 264. slavenarbeid
 265. SNA
 266. sociaal plan
 267. social dumping
 268. sociale 'race to the bottom'
 269. sociale uitkeringen
 270. sociale verzekeringswetten
 271. sociale voorzieningen
 272. sociale-zekerheidstoerisme
 273. stagflatie
 274. staking
 275. stakingskas
 276. stapelen van banen
 277. starter
 278. steunaanvragen
 279. Stichting Normering Arbeid
 280. Stichting van de Arbeid
 281. structurele werkloosheid
 282. structuur- en cohesiefondsen
 283. sunrise industry
 284. sunset industry
 285. sweatshop
 286. technologische revolutie
 287. technologische werkloosheid
 288. terugploegen
 289. the cull
 290. tijdelijke werkloosheid
 291. traktement
 292. trendvolger
 293. tussenbaan
 294. tweede industriële revolutie
 295. tweeverdiener
 296. uitkeringsaanvragen
 297. uitzendbureau
 298. uitzenden
 299. uitzendkracht
 300. uitzenduren
 301. United States Department of Labor
 302. US Initial Jobless Claims
 303. uurloon
 304. vacature
 305. vakbond
 306. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 307. vakorganisatie
 308. variabele beloning
 309. vast contract
 310. vaste aanstelling
 311. veelverdiener
 312. verborgen arbeidspotentiëel
 313. verborgen werkloosheid
 314. verdienstelijking
 315. Vereniging Payroll Ondernemingen
 316. verkapte werkloosheid
 317. verlonen
 318. vermogenskrimp
 319. vervroegde uittreding
 320. VNO-NCW
 321. volledige werkgelegenheid
 322. voltijdequivalent
 323. VPO
 324. wachtgeld
 325. Wajong
 326. war for talent
 327. weekloon
 328. weerstandskas
 329. werkende armen
 330. werkgarantie
 331. werkgelegenheid
 332. werkgelegenheidsvallen
 333. werkgeversbijdrage
 334. werkgeversorganisatie
 335. werkgeversvereniging
 336. werkloosheid
 337. werkloosheidscijfer
 338. werkloosheidsgraad
 339. werkloosheidspercentage
 340. werkloosheidsval
 341. Werkloosheidswet
 342. werkloze beroepsbevolking
 343. werknemer
 344. werknemersbijdrage
 345. werknemersvereniging
 346. werkonbekwaam
 347. werkstaking
 348. werkverschaffing
 349. werkvloer
 350. werkzame beroepsbevolking
 351. Wet aanpak schijnconstructies
 352. wet Huis voor klokkenluiders
 353. Wet sociale werkvoorziening
 354. Wet van Okun
 355. Wet Verbetering Poortwachter
 356. Wet werk en bijstand
 357. working poor
 358. zelfstandige zonder pensioen
 359. ziekteverzuim
 360. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet