dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
rainmaker
 Vandaag 23-04-2019
19120 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-04koersgevoelige informa...
23-04meldingsplicht
23-04publicatieplicht
23-04beurswaakhond
22-04appeltje voor de dorst
22-04fiscale stelsel
22-04belastinghervorming
22-04belastingstelsel
21-04energiearmoede
21-04klimaatpauper
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigrant
 31. arbeidsmigratie
 32. arbeidsmobiliteit
 33. arbeidsongeschikt
 34. arbeidsongeschiktheid
 35. arbeidsovereenkomst
 36. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 37. arbeidsparticipatie
 38. arbeidsplaats
 39. arbeidsproductiviteit
 40. arbeidstijdverkorting
 41. arbeidsverdringing
 42. arbeidsvolume
 43. arbeidsvoorwaardenregeling
 44. armoede
 45. ATV
 46. ATV-dagen
 47. automatische prijscompensatie
 48. avr
 49. AWVN
 50. baan
 51. baangarantie
 52. baanloze groei
 53. baas-koelieratio
 54. babyverlof
 55. banencijfer
 56. banenmachine
 57. banenmotor
 58. banenplan
 59. Barbapapa-contract
 60. basisinkomen
 61. basisjaarsalaris
 62. beëindigingsovereenkomst
 63. beloningsverschil
 64. beroepsbevolking
 65. beroepskosten
 66. beschikbaar inkomen
 67. betaalde arbeid
 68. Beveridgecurve
 69. bezettingsgraad
 70. bijstand
 71. bijzondere beloningen
 72. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 73. boventalligen
 74. brugpensioen
 75. bruto arbeidsparticipatie
 76. bruto-netto
 77. buddybaan
 78. bullshit-job
 79. CAOP
 80. carrièresprong
 81. centraal weerstandsfonds
 82. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 83. CEO-to-worker pay-ratio
 84. Christelijk Nationaal Vakverbond
 85. cloudwerker
 86. CNV
 87. collectief ontslag
 88. collectieve arbeidsovereenkomst
 89. combinatiebaan
 90. concurrentiebeding
 91. concurrentiepositie
 92. conjuncturele werkloosheid
 93. conjunctuur
 94. consulent (arbeidsmarkt)
 95. consument
 96. consumentenvertrouwen
 97. consumptie
 98. contractloon
 99. crepeerindex
 100. cyclische werkloosheid
 101. dagloner
 102. dagloon
 103. deeltijd-WW
 104. deeltijdbaan
 105. deeltijdwerk
 106. deeltijdwerker
 107. dienstbetrekking
 108. dienstencheque
 109. dopgeld
 110. dubbele baan
 111. dwangarbeid
 112. economische groei
 113. éénverdiener
 114. eerste industriële revolutie
 115. emolumenten
 116. employability
 117. expatriates
 118. expats
 119. extralegale voordelen
 120. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 121. financiële vallen
 122. flexbranche
 123. flexibele schil
 124. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 125. flexicurity
 126. flexisme
 127. flexplek
 128. flexschil
 129. flexwerker
 130. FNV
 131. frictiewerkloosheid
 132. fringe benefit
 133. fte
 134. gage
 135. garden leave
 136. gardening leave
 137. gebruikelijk loon
 138. gebruikelijkloonregeling
 139. gele vakbond
 140. generatiepact
 141. gig economy
 142. gig worker
 143. glazen plafond
 144. gouden handdruk
 145. green card
 146. grensarbeider
 147. grenswerker
 148. groeiverslaving
 149. herverdeling van arbeid
 150. het nieuwe werken
 151. hire and fire
 152. HNW
 153. hoofdkostwinner
 154. huishouden
 155. human cloud
 156. hybride werkende
 157. hysteresis
 158. inactiviteitsgraad
 159. industriële productie
 160. industriepolitiek
 161. informele economie
 162. inkomen
 163. intercedent
 164. inverdieneffect
 165. Jan met de pet
 166. job
 167. job opening
 168. Job Openings and Labor Turnover Survey
 169. jobhoppen
 170. jobless claims
 171. jobless rate
 172. jobless recovery
 173. jobmarkt
 174. kantonrechtersformule
 175. kenniseconomie
 176. kennismigrant
 177. Keynesiaanse werkloosheid
 178. klapstoelfunctie
 179. kleverige vloer
 180. kluswerker
 181. kostwinner
 182. kraamverlof
 183. krappe arbeidsmarkt
 184. Labor Department
 185. labor participation
 186. lage-inkomensgrens
 187. langdurige werkloosheid
 188. levenslooponzekerheid
 189. local content requirements
 190. loon
 191. loon naar werken
 192. loon-prijsspiraal
 193. loonakkoord
 194. loondienst
 195. loondrempel
 196. looneis
 197. loonfatsoen
 198. loongarantieregeling
 199. loongrens
 200. loonkloof
 201. loonkostenhandicap
 202. loonmassa
 203. loonmatiging
 204. loonoffer
 205. loonplafond
 206. loonruimte
 207. loonslaaf
 208. loonsom
 209. loonsombenadering
 210. loonspanning
 211. loonwig
 212. loonzeepbel
 213. luddite fallacy
 214. maandloon
 215. macrocijfer
 216. managementlaag
 217. marktomstandigheden
 218. massaontslag
 219. McJobs
 220. MHP
 221. microjob
 222. minimumloon
 223. misery-index
 224. moderne slavernij
 225. Monster year report
 226. moonlighting
 227. mozaïekbaan
 228. multijob
 229. national living wage
 230. natuurlijke werkloosheid
 231. niet-beroepsbevolking
 232. nieuwe normaal
 233. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 234. non-compete clause
 235. nullijn
 236. onderkant van de arbeidsmarkt
 237. ondernemingsorganisatie
 238. ondernemingsraad
 239. ontslag
 240. ontslagpremie
 241. ontslagprocedure
 242. ontslagronde
 243. ontslagvergoeding
 244. open hiring
 245. oproepcontract
 246. optieclausule
 247. opzegtermijn
 248. organisatiegraad
 249. ouderdomsarmoede
 250. Participatiewet
 251. partnerverlof
 252. passend werk
 253. paternalisme
 254. payrolling
 255. perquisites
 256. personeelskorting
 257. persoonlijk keuzebudget
 258. Phillipscurve
 259. pkb
 260. polder
 261. poldermodel
 262. premieloonstelsel
 263. prestatiebeloning
 264. prestatiebonus
 265. prijscompensatie
 266. primaire arbeidsongeschiktheid
 267. primaire arbeidsvoorwaarden
 268. problematische schulden
 269. productie
 270. productiecapaciteit
 271. productiefactoren
 272. productiemiddelen
 273. protectionisme
 274. quits
 275. quits rate
 276. rank and yank-systeem
 277. recht op onbereikbaarheid
 278. recruiten
 279. recruitment
 280. reële economie
 281. reïntegratiebeleid
 282. relatiebeding
 283. rightsize
 284. robotonomie
 285. salaris
 286. schijn-zzp'er
 287. schijnconstructie
 288. schijnzelfstandige
 289. scholingsrugzak
 290. schuldinflatie
 291. secundaire arbeidsvoorwaarden
 292. seizoensinvloeden
 293. seizoenswerkloosheid
 294. slapend dienstverband
 295. slashbaan
 296. slasher
 297. slavenarbeid
 298. SNA
 299. sociaal plan
 300. social dumping
 301. sociale 'race to the bottom'
 302. sociale uitkeringen
 303. sociale verzekeringswetten
 304. sociale voorzieningen
 305. sociale-zekerheidstoerisme
 306. sprokkelbaan
 307. stagflatie
 308. staking
 309. stakingskas
 310. stapelen van banen
 311. starter
 312. steunaanvragen
 313. Stichting Normering Arbeid
 314. Stichting van de Arbeid
 315. structurele werkloosheid
 316. structuur- en cohesiefondsen
 317. sunrise industry
 318. sunset industry
 319. sweatshop
 320. Tax Cuts and Jobs Act
 321. technologische revolutie
 322. technologische werkloosheid
 323. terugploegen
 324. the cull
 325. thuisland
 326. tijdelijk contract
 327. tijdelijke werkloosheid
 328. traktement
 329. trendvolger
 330. tussenbaan
 331. tweede industriële revolutie
 332. tweeverdiener
 333. uitkeringsaanvragen
 334. uitzendbureau
 335. uitzenden
 336. uitzendkracht
 337. uitzenduren
 338. United States Department of Labor
 339. US Initial Jobless Claims
 340. uurloon
 341. vacature
 342. vaderschapsverlof
 343. vakbeweging
 344. vakbond
 345. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 346. vakorganisatie
 347. variabele beloning
 348. vast contract
 349. vaste aanstelling
 350. vaste baan
 351. vaststellingsovereenkomst
 352. veelverdiener
 353. verborgen arbeidspotentiëel
 354. verborgen werkloosheid
 355. verdienstelijking
 356. Vereniging Payroll Ondernemingen
 357. verkapte werkloosheid
 358. verlonen
 359. vermogenskrimp
 360. vervroegde uittreding
 361. VNO-NCW
 362. volledige werkgelegenheid
 363. voltijdequivalent
 364. VPO
 365. VSO
 366. wachtgeld
 367. Wajong
 368. war for talent
 369. weekloon
 370. weerstandskas
 371. werkende armen
 372. werkgarantie
 373. werkgelegenheid
 374. werkgelegenheidsvallen
 375. werkgeversbijdrage
 376. werkgeversorganisatie
 377. werkgeversvereniging
 378. werklandbeginsel
 379. werkloosheid
 380. werkloosheidscijfer
 381. werkloosheidsgraad
 382. werkloosheidspercentage
 383. werkloosheidsuitkering
 384. werkloosheidsval
 385. Werkloosheidswet
 386. werkloze beroepsbevolking
 387. werknemer
 388. werknemersbijdrage
 389. werknemersvereniging
 390. werknemersverzekeringen
 391. werkonbekwaam
 392. werkstaking
 393. werkverschaffing
 394. werkvloer
 395. werkzame beroepsbevolking
 396. Wet aanpak schijnconstructies
 397. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 398. wet Huis voor klokkenluiders
 399. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 400. Wet sociale werkvoorziening
 401. Wet van Okun
 402. Wet Verbetering Poortwachter
 403. Wet werk en bijstand
 404. WIEG
 405. woonland
 406. working poor
 407. zelfstandige zonder pensioen
 408. ziekteverzuim
 409. zwart werk
 410. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet