dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
verdampen
 Vandaag 18-08-2019
19423 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
17-08verdampen
16-08greenfield
16-08geld uitlenen kost gel...
16-08klokkenluider
16-08staatsbankroet
16-08olieprijs
16-08solidariteitstoeslag
16-08in-game geld
16-08carry & roll down
14-08rolling down the curve
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

financiële markten


Markten (fysiek of virtueel) waar vraag en aanbod van geld, effecten of financiële instrumenten bij elkaar komen.

Alhoewel velen dit zullen associëren met de handelszalen en beursvloeren, bestrijkt deze definitie ook de minder formeel georganiseerde markten; tot financiële markten rekenen we niet alleen de handel via de beurzen of transacties via de professionele, onderhandse (over-the-counter) markt (OTC-markt), maar ook – om maar enkele voorbeelden te noemen - het afsluiten van een hypotheek via een bankfiliaal, het opnemen van een peer-to-peer lening via internet, de zwarte handel in dollars of euro op een straathoek in Azië of Zuid-Amerika.

Financiële markten vervullen een reeks belangrijke functies:

  • Vaststellen van prijzen - Door vraag en aanbod op een markt ontstaan prijzen waarop gehandeld wordt; deze tot stand gekomen prijzen helpen ons om de waarde van financiële producten en de onderlinge, relatieve waardeverhoudingen tussen verschillende producten te ontdekken c.q. om daar een gevoel voor te krijgen (‘price discovery' mechanisme).

  • Arbitrage – Vergelijkbare of enigszins vergelijkbare financiële contracten worden vaak op verschillende markten en/of in verschillende tijdzones verhandeld. Na een goede analyse van de prijsvorming en werking van de verschillende contracten en markten wordt er door professionele partijen (banken, brokers, institutionele beleggers, enz.) getracht van onevenwichtigheden (over- en onderwaardering) te profiteren, waardoor prijzen als gevolg van vraag en aanbod zullen neigen naar een evenwicht, zullen convergeren. Dit maakt de financiële markten, en de economie in zijn totaliteit, weer efficiënter. Zie ook: arbitrage.

  • Waardering van activa – Omdat financiële markten prijzen voor een groot publiek inzichtelijk maken – zie hiervoor - bieden ze ook de mogelijkheid om activa te waarderen tegen actuele prijzen (koersen) c.q. de waarde ervan te vergelijken met soortgelijke activa (‘benchmarking’).

  • Aantrekken van langlopend kapitaal – De financiële markten spelen een belangrijke rol in het aantrekken van kapitaal door ondernemingen en privé personen c.q. huishoudens. Ondernemingen trekken bijvoorbeeld kapitaal aan door de uitgifte van aandelen (eigen vermogen) of obligaties (vreemd vermogen).
    Zie ook: ondernemingsfinanciering.

  • Beleggen – Financiële middelen die niet direct nodig zijn worden vaak belegd via de financiële markten. Een heel brede waaier van beleggingsproducten en –instrumenten kan hiervoor worden ingezet, met zeer uiteenlopende risico- en rendementskenmerken.

  • Risicobeheer – De financiële markten bieden eveneens de mogelijkheid om zich te verzekeren (af te dekken) tegen diverse risico’s, zoals onder meer koersrisico's, renterisico's of translatierisico's. De financiële markt hangt – zoals hiervoor al besproken – een prijskaartje aan die risico’s en maakt de verhandelbaarheid van die risico’s mogelijk.

  • Faciliteren van commerciële (handels-)transacties – Zeker niet in de laatste plaats zijn de financiële markten ook een belangrijk ‘smeermiddel’ voor handelstransacties. Bijvoorbeeld, door de handel in vreemde valuta kan een exporterende onderneming een betaling ontvangen in een in het buitenland geleverd product, en die betaling omzetten naar haar thuisvaluta. Ander voorbeeld: door een bankkrediet of door factoring kan een onderneming haar liquiditeit vergroten.


Engels: financial markets.


Zie ook: financieel systeem, globalisering, markt, vraag, aanbod, abstracte markt, concrete markt, marktwerking, vrijemarkteconomie, vraag, aanbod, transactie, kapitaal, geld, geldmarkt, kapitaalmarkt, open market, concurrentie, mededinging, veiling, beurs, effectenbeurs, open outcry, schermhandel, handelsplatform, order driven (handelssysteem), quote driven (handelssysteem), OTC-markt, dealing room, handelszaal, computergestuurd beleggen, low latency, voorspellingsmarkt, free lunch, arbitrageprincipe, price discovery, data vendor, real-time, ticker, consolidated tape, onderliggende waarde, afgeleide instrumenten, gestructureerde producten, financiële crisis, financiële stabiliteit, systeemrisico, financieel gedreven economie, financialisering, spill-over effecten, Prime Finance, kredietcrisis, eurocrisis, Global Financial Centres Index, Globally Systemically Important Financial Institutions, Global Financial Stability Report.Mail dit begrip Tip anderen

 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet